Ubnd huyện thọ xuâNtải về 104.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích104.33 Kb.

UBND HUYỆN THỌ XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 232/PGDĐT Thọ Xuân, ngày 15 tháng 12 năm 2015

(V/v hướng dẫn Liên hoan Kể chuyện và

Tiếng hát Tiểu học năm học 2015-2016)

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Thực hiện công văn số 2147/SGDĐT-GDTH, ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc Liên hoan Kể chuyện và Tiếng hát Tiểu họcnăm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân hướng dẫn nội dung Liên hoan Kể chuyện và Tiếng hát Tiểu học như sau:I. MỤC ĐÍCH.

- Rèn luyện kĩ năng kể chuyện cho học sinh; phát hiện năng khiếu, giọng hát hay của giáo viên và học sinh; qua đó động viên, khích lệ phong trào thi đua: "Dạy tốt, học tốt" góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Tiếng Việt, Âm nhạc nói riêng và giáo dục toàn diện trong trường tiểu học nói chung.

- Giáo dục tình cảm gắn bó, trách nhiệm đối với nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và tình cảm quý trọng, yêu mến thầy cô, mái trường của các em học sinh, giúp các em hướng tới những tấm gương đạo đức trong sáng, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên, Nhi đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG.

- Phần Kể chuyện: Mỗi đơn vị chọn 02 học sinh (01 HS đại diện cho khối 1,2,3 và 01 HS đại diện cho khối 4,5).

- Phần Tiếng hát: Mỗi đơn vị chọn 02 tiết mục học sinh, trong đó có 1 tiết mục dân ca. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 tiết mục.

III. NỘI DUNG.

- Phần Kể chuyện: Học sinh kể những câu chuyện có trong chương trình học ở tiểu học hoặc các câu chuyện viết về đề tài đạo đức mà các em đã nghe, đã đọc.

- Phần Tiếng hát: Thí sinh thể hiện những ca khúc, làn điệu dân ca ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, cuộc sống, ngành nghề, tình cảm thầy cô, bạn bè và mái trường.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

1. Yêu cầu chương trình:

- Thời gian cho mỗi tiết mục tối đa là 10 phút.

- Ban tổ chức (BTC) không tổ chức ghép nhạc. Các đơn vị chủ động nhạc công hoặc phần nhạc đệm (nhạc Beat) cho chương trình; chỉ được sử dụng nhạc đệm không có phần lời ca và bè phụ hoạ.

- Phần nhạc đệm cho hát, nếu là nhạc công thì đệm live (đệm trực tiếp trong chương trình), nếu là nhạc Beat thì sắp xếp theo thứ tự chương trình copy vào CD (mặt đĩa có ghi tên đơn vị) nộp cho BTC trong buổi họp trưởng đoàn để thẩm định.

- BTC bố trí cho các đơn vị chạy sân khấu trước ngày biểu diễn theo thứ tự bốc thăm và bố trí người dẫn chương trình chung cho các đơn vị.

2. Yêu cầu các tiết mục:

- Kể chuyện kèm minh hoạ có thể bằng tranh, ảnh, có thể bằng hoạt cảnh.

- Hát đơn ca có múa phụ hoạ, trong đó có 01 tiết mục dân ca.

3. Thể lệ: (Như phụ lục gửi kèm)

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN.

1. Cấp cụm: Gồm 4 cụm:

CỤM I: Xuân Phú, TT Lam Sơn, Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Lam, Xuân Thiên, Thọ Lâm, Xuân Hưng, Xuân Thắng, Thọ Diên.

Cụm trưởng đ/c Lê Thị Hưng - HT TH Thị trấn Lam Sơn. Thư ký do cụm trưởng cử.

CỤM II: Xuân Sơn, Xuân Giang, Xuân Quang, Thọ Hải, Xuân Hòa, Xuân Trường; Bắc Lương, Sao Vàng, Nam Giang, Xuân Phong, Thọ Lộc.

Cụm trưởng đ/c Đỗ Đình Mậu - HT TH Xuân Trường. Thư ký do cụm trưởng cử.

CỤM III: Xuân Tân, Xuân Yên, Xuân Vinh, Thọ Trường, TT Thọ Xuân, Tây Hồ, Hạnh Phúc, Xuân Thành, Thọ Nguyên, Xuân Khánh.

Cụm trưởng đ/c Lê Thị Chung - HT TH Thị trấn Thọ Xuân.Thư ký do cụm trưởng cử.

CỤM IV: Xuân Châu, Xuân Lai, Thọ Lập, Thọ Minh, Quảng Phú, Xuân Lập, Phú Yên, Xuân Minh, Xuân Tín, Thọ Thắng.

Cụm trưởng đ/c Phạm Văn Tuân - HT TH Xuân Lập - Thư ký do cụm trưởng cử.

a) Thời gian: Từ ngày 12 - 13/3/2016.

b) Địa điểm: Tại đơn vị có đ/c làm cụm trưởng.

c) Yêu cầu:

- Mỗi trường thành lập 1 đoàn có trưởng đoàn phụ trách.

- Các đơn vị làm cụm trưởng có trách nhiệm họp các đơn vị trong cụm để thống nhất các phương án chuẩn bị về CSVC, các điều kiện khác phục vụ cho Liên hoan.

- Cụm trưởng nộp báo cáo kết quả thi cụm (theo mẫu 1) và lập danh sách HS đạt giải cao (theo mẫu 2) tham gia liên hoan cấp huyện về Phòng Giáo dục vào sáng ngày 15/3/2016 cho đ/c Đỗ Văn Linh. Nếu quá thời gian quy định nộp danh sách HS coi như cụm đó không tham gia Liên hoan cấp huyện.

- Số lượng:

* Kể chuyện: Mỗi cụm chọn:

+ 01 giải Nhất lớp 1,2,3; 01 giải Nhất lớp 4,5.

+ 01 giải Nhì lớp 1,2,3; 01 giải Nhì lớp 4,5.

* Tiếng hát: Mỗi cụm chọn:

+ 01 giải Nhất dân ca; 01 giải Nhất ca khúc Thiếu nhi.+ 01 giải Nhì dân ca; 01 giải Nhì ca khúc Thiếu nhi.

2. Cấp huyện:

- Thời gian: Từ ngày 19 - 20/3/2016. Tại Trung tâm Hội nghị huyện. Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20/3/2016.

- Họp trưởng đoàn để bắt thăm thứ tự biểu diễn và thứ tự chạy sân khấu vào 8 giờ 00, ngày 15/3/2016, tại phòng họp tầng 3 - Phòng Giáo dục.

- Các đoàn chạy sân khấu từ 14 giờ 00’, ngày 19/3/2016 theo thứ tự bốc thăm, tại Trung tâm Hội nghị huyện.- Các đơn vị gửi bản phô tô truyện kể của học sinh (6 bản) và ghi rõ tên ca khúc, nhạc sĩ sáng tác vào 8 giờ 00, ngày 15/3/2016 cho đ/c Đỗ Văn Linh.

VI. KINH PHÍ: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

VII. KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG.

- Phòng Giáo dục công nhận và thông báo kết quả Liên hoan đến các đơn vị trường học.

- Phòng Giáo dục cấp giấy chứng nhận và thưởng cho học sinh đạt giải trong Liên hoan cấp huyện.

Nhận được công văn này, yêu cầu các trường Tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc để Liên hoan đạt kết quả tốt./.Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (để thực hiện); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo Phòng ( để B/c);

-Lưu:VT. (Đã ký)Hà Thị Luân

P
PHỤ LỤC
HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỌ XUÂN

THỂ LỆ CUỘC THI KỂ CHUYỆN, TIẾNG HÁT HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Các đơn vị tham gia dự thi kể chuyện, tiếng hát HS Tiểu học theo thứ tự bốc thăm từ nhỏ đến lớn.

2. Thời gian: (Tại công văn số 232/PGDĐT, ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Phòng Giáo dục).

3. Khi tham dự Liên hoan, ngoài việc chuẩn bị và biểu diễn chương trình của mình theo thứ tự và thời gian quy định, các đơn vị phải có mặt đầy đủ đến hết Liên hoan để theo dõi, cổ vũ, động viên các đơn vị bạn. Nếu BTC điểm danh mà đơn vị không có mặt sẽ bị trừ điểm, tính vào tổng điểm dự thi.

4. Tổng thời gian cho mỗi tiết mục tối đa là 10 phút. Tính từ lúc ra sân khấu cho đến khi kết thúc. Nếu quá thời gian quy định, sẽ trừ điểm:

- Quá từ 1 phút trừ 0,5 điểm;

- Quá từ 1,5 phút trừ 1,0 điểm;

- Quá từ 2,0 phút trừ 1.5 điểm;

- Quá từ 2,5 phút trở lên trừ 2,0 điểm.5. Các đơn vị tham dự các tiết mục đúng số lượng và thể loại như quy định.

6. Hội đồng giám khảo chấm độc lập cho 2 phần tham gia (Kể chuyện và Tiếng hát). Mỗi tiết mục tham dự Liên hoan được đánh giá theo các tiêu chí trong biểu chấm, thang điểm 10, cho điểm lẻ đến 0,25.

Phương thức tính điểm để xét giải (cấp huyện): là điểm bình quân của các giám khảo.

7. Dự kiến xét giải:

a) Kể chuyện:

- Giải Nhất: 02 giải.

- Giải Nhì: 02 giải.

- Giải Ba: 04 giải.

- Giải KK: 08 giải.

b) Tiếng hát:

- Giải Nhất: 02 giải.

- Giải Nhì: 02 giải.

- Giải Ba: 04 giải.

- Giải KK: 08 giải.

8. Trong trường hợp cần đề xuất ý kiến liên quan đến đánh giá, trưởng đoàn phản ánh trực tiếp với Lãnh đạo Hội đồng giám khảo để giải quyết.

9. Các đơn vị tự chịu trách nhiệm bố trí nơi ăn ở, đi lại của đơn vị mình. Trường hợp trong đơn vị có người ốm hoặc có tình huống đột xuất, bất thường, thì nhà trường báo cáo với BTC để được giải quyết./.
BAN TỔ CHỨC

UBND HUYỆN THỌ XUÂNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHIẾU CHẤM ĐIỂM LIÊN HOAN KỂ CHUYỆN - TIẾNG HÁT CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

Cụm: ..............................................................
SBD

TTBD

Họ và tên thí sinh

Lớp

Thể loại

Tác phẩm dự thi

Phần cho điểm của giám khảo

Nội dung

Nghệ thuật

Ghi chú

Đúng ND, thể loại,

Chất giọng,

phong cách biểu diễnPhụ họa


Trang phục, đạo cụ, nhạc nền

Sáng tạo

Điểm trừ

(Nếu có)


Tổng điểm
4 đ

1 đ

2 đ1
2
3
4
5
6


Lưu ý: Điểm trừ cho mỗi chương trình Ngày tháng năm 201

- Quá từ 1 phút trừ 0,5 điểm; Giám khảo

- Quá từ 1,5 phút trừ 1,0 điểm;

- Quá từ 2,0 phút trừ 1.5 điểm;

- Quá từ 2,5 phút trở lên trừ 2,0 điểm.

Cho điểm lẻ đến 0,25 điểm.


MẪU 1


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH……………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……………. , ngày tháng năm 20…


BÁO CÁO KẾT QUẢ

(Liên hoan Kể chuyện và Tiếng hát Tiểu học năm học 2015-2016)

CỤM….

Thực hiện công văn số: ngày tháng 12 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Thọ Xuân về việc Liên hoan Kể chuyện, Tiếng hát học sinh TH năm học 2015 - 2016, cụm …..xin báo cáo kết quả như sau:I. THÀNH PHẦN:

1. Ban Tổ chức: Gồm:

1. Ông (bà):………………………….

………………………………………

2. Ban Giám khảo: Gồm:

1. Ông (bà):………………………….

………………………………………

3. Thư ký: Gồm:

1. Ông (bà):………………………….

………………………………………

II. Tổng số trường trong cụm: ……………….

- Số trường tham dự:………………………………III. Kết quả:

Đơn vị

Kể chuyện

Tiếng hát

Lớp 1,2,3

Đạt giải

Lớp 4,5

Đạt giải

Ca khúc TN

Đạt giải

Dân ca

Đạt giảiTM CỤM

CỤM TRƯỞNG THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

P
MẪU 2
HÒNG GD&ĐT THỌ XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ

LIÊN HOAN KỂ CHUYỆN - TIẾNG HÁT TIỂU HỌC CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo Công văn số: /PGDĐT ngày tháng 12 năm 2015)

CỤM:……………………………………………………………………………………………………………

TT

Số BD

Người trình bày

Lớp

Trường Tiểu học

Tên tác phẩm

Tác giả

GHI CHÚ

1


2

3

4


……………………., ngày tháng năm 201….HT - Trưởng cụm

(Kí tên, đóng dấu)Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương