Ubnd huyện Tam Đườngtải về 68.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích68.95 Kb.
#1879

UBND huyện

Tam Đường

Dựán do Liên minh

ChâuÂu tài trợ
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TẬP HUẤN
Tên dự án: Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam”

Mã hoạt động: A2.1.2

Tên khóa tập huấn: Tập huấn về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (CCM)

Thời gian: Tháng 11/2016. Tổng số ngày: 2 ngày.

Địa điểm: Tam Đường, Lai Châu

Đơn vị phụ trách thực hiện: CISDOMADòng ngân sách: 6.3.2.1


 1. Lý do tổ chức tập huấn

Cải thiện phương pháp, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên nhằm hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nội dung quan trọng của dự án. Trong khuôn khổ dự án, đợt tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho các giáo viên tiểu học tại ba xã dự án nhằm giúp họ thực hiện tốt hơn vai trò của mình cũng như vai trò của một nhà sư phạm.


 1. Mục tiêu tập huấn

Đợt tập huấn hướng đến mục tiêu cung cấp, tăng cường kiến thức, kỹ năng cần thiết về phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm (CCM) cho đối tượng là nhóm các giáo viên tiểu học, là những người trong thời gian tới sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia vào các hoạt động dự án khác (áp dụng giảng dạy bộ Tài liệu GD bổ trợ và tập huấn lại cho giáo viên, đầu mối hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác giữa nhà trường và Chi hội Phụ huynh học sinh mở rộng tại các điểm bản trong 3 xã dự án…) .


 1. Kết quả mong đợi

 1. Đối với người học:

 • Các giáo viên nòng cốt và cán bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tam Đường chuyên trách ở cấp tiểu học được cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về CCM.

 1. Đối với giảng viên/tập huấn viên:

 • Đánh giá nhu cầu tập huấn, Giáo án và Kế hoạch tập huấn về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (CCM) cho các cán bộ, giáo viên tiểu học được gửi cho nhóm Thực hiện Dự án trước khi tiến hành tập huấn (làm tách riêng với từng đối tượng).

 • Thực hiện khóa tập huấn tại địa bàn dự án theo kế hoạch đã đề ra.

 • Báo cáo đánh giá sau tập huấn được gửi cho Nhóm Thực hiện Dự án chậm nhất một tuần sau khi kết thúc khóa tập huấn.
 1. Đối tượng tập huấn

 • Đối tượng tập huấn: Giáo viên nòng cốt cấp tiểu học ở ba xã dự án là những người sẽ gắn bó, hỗ trợ, và tham gia vào các hoạt động khác trong suốt quá trình của dự án.

 • Số lượng: 30 người.
 1. Giảng viên/tập huấn viên:

 1. Nhiệm vụ của giảng viên/tập huấn viên:

Giảng viên sẽ tiến hành một khóa tập huấn về phương pháp lấy trẻ làm trung tâm (CCM), trong đó cung cấp các kiến thức chuyên sâu về CCM cho các giáo viên nòng cốt ở cấp tiểu học (có sự tham khảo và rút kinh nghiệm của các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về CCM đã được tiến hành trước đó tại huyện).

 1. Tiêu chí lựa chọn giảng viên/tập huấn viên:

 1. Tốt nghiệp ĐH hoặc sau đại học các ngành giáo dục, khoa học xã hội, tâm lý học, xã hội học hoặc các ngành tương tự.

 2. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tập huấn về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở bậc tiểu học.

 3. Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các nhóm giáo viên mà đối tượng học sinh của họ là người dân tộc thiểu số. Hiểu biết về văn hóa, phong tục của người Mông là một lợi thế.

 4. Có kinh nghiệm làm việc với/hợp tácvới các tổ chức PCP về lĩnh vực có liên quan là một lợi thế. 1. Kế hoạch làm việc dự kiến:
Gửi Thư bày tỏ quan tâm và Hồ sơ/CV năng lực

17/10/2016

Thông báo ứng viên được lựa chọn

19/10/2016

Gửi Form mẫu đánh giá trước tập huấn và Dự thảo khung bài giảng và kế hoạch tập huấn cho nhóm DA

23/10/2016

Gửi kết quả đánh giá trước tập huấn; Chốt kế hoạch tập huấn và giáo án/giáo trình chi tiết (thời lượng, nội dung,…)

28/10/2016

Tiến hành tập huấn

Trong khoảng từ 5-10/11/2016

Gửi báo cáo tập huấn

1 tuần sau khi kết thúc tập huấn
 1. Các nội dung chính của tập huấn

Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến CCM được xây dựng dựa trên các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về CCM đã được các trường tiến hành trước đó.


 1. Phương pháp tập huấn

Các lớp tập huấn sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy việc học tập tích cực của người học, chẳng hạn như đóng vai, làm việc nhóm, trình diễn thực hành, kể chuyện, và câu chuyện điển hình.


 1. Các bên liên quan và phối hợp thực hiện

 • Nhóm Thực hiện Dự án tại Tam Đường

 • Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tam Đường

 • Các trường tiểu học tại ba xã dự án
 1. Ngân sách dự kiến
 1. Giám sát đánh giá, báo cáo

Cán bộ CISDOMA sẽ phối hợp với Nhóm Thực hiện Dự án tại Tam Đường trong việc giám sát các hoạt động tập huấn.


Người lập điều khoản tham chiếu

(Chữ ký)

Ngày………………………Người kiểm tra

(Chữ ký)

Ngày………………………Người phê duyệt

(Chữ ký)

Ngày………………………Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 68.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương