Ubnd huyện nậm nhùn ban chỉ ĐẠo phongtràO"tdkxdđsvh"tải về 79.85 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích79.85 Kb.
#1651
1   2   3   4

3

Kinh phí do nhân dân đóng góp

Triệu đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
X

SỐ NGƯỜI DÂN THAM GIA LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO THƯỜNG XUYÊN

1

Tổng dân số

Người

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Số người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên

Người

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2500
3

Đạt tỷ lệ %/tổng số dân số

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0XI

SỐ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐƯỢC ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NHẬN HÀNG NĂM
Đề tài, sáng kiến

Đề tài, sáng kiến

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
104

352

XII

SỐ BẢN, KHU PHỐ THỰC HIỆN TỐT NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI
Bản, khu phố thực hiện tốt

Số bản/Tổng số

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0XIII

SỐ CUỘC TUYÊN TRUYỀN VÀ LỒNG GHÉP TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO
Số cuộc tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền

Cuộc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

40

40
XIV

SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI
Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Số xã đạt/Tổng số

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
XV

SỐ PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ
Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Số xã, phường đạt/Tổng số

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
NGƯỜI LẬP BIỂU TM.BAN CHỈ ĐẠO


1( )Quyết định thành lập gia đình số:1623/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND huyện Nậm Nhùn về thành lập BCĐ Công tác gia đình huyện gồm có 19 thành viên. Trưởng BCĐ là Phó Chủ tịch UBND huyện.

2() Các trường hợp tảo hôn vẫn còn sảy ra 38 trường hợp, cận huyết thống 12 trường hợp.

3( ) Các xã thành lập câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đinh xã Mường Mô TL 9 CLB và 9 địa chỉ tin cậy, thị trấn Nậm Nhùn TL 03 CLB và 03 địa chỉ tin cậy; xã Nậm Hàng TL 7 CLB phòng, chống BLGĐ và 7 địa chỉ tin cậy, xã Lê Lợi TL 08 CLB , 8 địa chỉ tin cậy.tải về 79.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương