Ubnd huyệN ĐÔng hưNGtải về 164 Kb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích164 Kb.
#12891
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

UBND HUYỆN THÁI THỤY

TỔ TƯ VẤN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN

THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Thụy, ngày … tháng .... năm 2017


NGÂN HÀNG

Tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

*****

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi tra cứu các tư liệu, tài liệu, lịch sử chính thống về mảnh đất, con người huyện Thái Thụy và tỉnh Thái Bình, Tổ tư vấn xây dựng ngân hàng tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy như sau:

I. Các địa danh nổi tiếng có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của huyện; địa danh đã quen dùng phổ biến hiện nay của nhân dân.tải về 164 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương