Ubnd huyện kim sơNtải về 46.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích46.5 Kb.
#2041

UBND HUYỆN KIM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 271/PGDĐT

V/v: Tập huấn dạy học Mĩ thuật

theo phương pháp mớiCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kim Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.


Thực hiện Kế hoạch năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn dạy học Mĩ thuật ở Tiểu học theo phương pháp mới như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách GDTH.

- 100% giáo viên Mĩ thuật của các trường tiểu học (Những trường chưa có giáo viên Mĩ thuật thì Phó hiệu trưởng dự tập huấn).

2. Thời gian: 01 ngày, khai mạc từ 7h30 ngày 29/10/2015.

3. Địa điểm: Trường tiểu học Hùng Tiến.

4. Giảng viên:


STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Ghi chú

1

Phạm Thị Hiền

Giáo viên, TH Hùng Tiến
2

Trần Thị Dung

Giáo viên, TH Lưu Phương
3

Phạm Thị Thu Quyên

Giáo viên, TH Lai Thành B


5. Nội dung tập huấn:

- Dự, trao đổi về tiết dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới;

- Nghiên cứu, trao đổi tài liệu dạy Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học.

6. Phòng GD&ĐT yêu cầu:

6.1. Hiệu trưởng các trường tiểu học:

- Cử đúng, đủ thành phần tham gia tập huấn, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- 14h30 ngày 26/10/2015, cử giáo viên Mĩ thuật nhận tài liệu tập huấn:

+ Tiểu khu 1: tại trường tiểu học Hùng Tiến (đ/c Phạm Thị Hiền phát).

+ Tiểu khu 2, tiểu khu 3: tại Phòng GD&ĐT (đ/c Đào Xuân Khương phát).

+ Tiểu khu 4, tiểu khu 5: tại trường tiểu học Văn Hải (đ/c Nguyễn Văn Kết phát).

- Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên tham gia lớp tập huấn:

+ Tự nghiên cứu tài liệu “Dạy học Mĩ thuật” dành cho giáo viên tiểu học.

+ Chuẩn bị ý kiến phát biểu khi tham dự tập huấn: Nêu những băn khoăn, trăn trở khi thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.

+ 7h15 ngày 29/10/2015 gửi Ban tổ chức lớp tập huấn bản thu hoạch sau khi nghiên cứu tài liệu tập huấn, với chủ đề: “Những ưu điểm mổi bật Dạy-học Mĩ thuật theo phương pháp mới” (Tối đa 4 trang viết tay, đ/c Đào Xuân Khương nhận).

Thống nhất theo khuôn dạng, cấu trúc bài thu hoạch như sau:

I. Tổng quan về Dạy - học theo phương pháp mới

II. Những ưu điểm mổi bật của Dạy - học Mĩ thuật theo phương pháp mới

III. Giáo viên cần lưu ý

IV. Một số việc CBQL nhà trường cần làm

V. Kiến nghị6.2. Hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Tiến giúp Phòng GD&ĐT chuẩn bị:

- 01 hội trường: từ 30-35 chỗ ngồi.

- 01 âm ly, 02 loa , 02 micro không dây; chất lượng âm thanh tốt.

- 01 bộ máy chiếu (lắp đặt trước 7h15 ngày 29/10/2015, có người trực kỹ thuật).

- Nước uống cho giảng viên, học viên.

- 01 tiết dạy-học Mĩ thuật theo phương pháp mới.


Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường tiểu học nghiêm túc triển khai, thực hiện ./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi (Qua Website Phòng);

- Lãnh đạo PGDĐT (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTH.K/10.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Hà Thị Phương

tải về 46.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương