Uỷ ban nhân dân tỉnh sơn la


BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ TIỀN ĂN NGƯỜI NGHIỆNtải về 0.49 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.49 Mb.
#2116
1   2   3   4   5

BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ TIỀN ĂN NGƯỜI NGHIỆNSố TT

Họ và tên

người nghiện

Địa chỉ

Số ngày

Số tiền

(đồng)

Ký nhận
Đại diện gia đình

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ;

Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của BCĐ 2968

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Bí thư chi bộ; Tổ dân phố

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 12 - HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………, ngày…..tháng….năm 20…
DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG TÁI NGHIỆN

Tháng …….. năm 201…..


Số TT

Họ và tên thành viên câu lạc bộ

Ngày tham gia câu lạc bộ

Địa chỉ

Ghi chú
Trưởng

Ban Chỉ đạo 2968

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chủ nhiệm

Câu lạc bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 13- HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…DANH SÁCH NGƯỜI CAI NGHIỆN THÀNH CÔNG

Tháng …….. năm 201…..


Số

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Ngày hoàn thành đợt cai nghiện

Ghi chúTrưởng

Ban Chỉ đạo 2968

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chủ nhiệm

Câu lạc bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 14- HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU IN, SAO


Số TT

Cơ quan ban hành văn bản

Số hiệu văn bản

Nội dung

văn bản

Số trang văn bản gốc

Số lượng bản photo
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ;

Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 15 - HD

Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………,ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG CHẤM CÔNG THAM GIA TƯ VẤN

Tháng năm 201 ……

- Họ tên người tham gia tư vấn: ………………………………….

Số TT

Họ và tên người được tư vấn

Địa

chỉ

Ngày trong tháng

Nội dung

tư vấn

Người được tư vấn ký xác nhận từng ngày


Người được

phân công tư vấn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ;

Bộ phận chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 16 - HD
Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG KÊ MUA HÀNG

(Dùng cho Ban quản lý sau cai, Ban Chỉ đạo Bản, tiểu khu,

tổ dân phố gửi Ban tài chính xã, phường, thị trấn)Số TT

Tên, quy cách phẩm chất hàng hoá, vật tư, công cụ, dịch vụ

Tên người bán hàng hoặc địa chỉ mua hàng

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiềnGhi chú:

Bảng kê mua hàng áp dụng đối với các mặt hàng có giá trị dưới 200.000đ.
Xác nhận của

Ban quản lý sau cai (Bản, tiểu khu, tổ dân phố)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 17 - HD


Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG CHẤM CÔNG TRỰC

Tháng năm 201 ……

STT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Tổng

Ghi chú

1

2

3

4

.

31

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

 

 

 

 

 

 
0

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0

 


Người chấm công

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bộ phận quản lý

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 18 - HD

Tên đơn vị: ……………..

Bộ phận ……………..….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………, ngày…..tháng….năm 20…
BẢNG CHẤM CÔNG HỌC VIÊN

Tháng năm 201 ……


STT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Tổng

Ghi chú

1

2

3

4

.

31

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

 

 

 

 

 

 
0

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0

 Người chấm công

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bộ phận quản lý

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)
tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương