Uỷ ban nhân dân quận cầu giấYtải về 315.5 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích315.5 Kb.
1   2   3   4

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em
Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

04

0

24

0

0,3

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*


0

0

0

0

0

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X
XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
X

XIII

Kết nối internet (ADSL)

X
XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

X
XV

Tường rào xây

X


HIỆU TRƯỞNG

Vũ Ngọc Dự

Biểu mẫu số 4

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN MAI DỊCHCÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cầu Giấy, ngày 01 tháng 9 năm 2017Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường mầm non Mai Dich, năm học 2017 - 2018


STT


Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

60

49

11
3

38

11

3

5
I

Giáo viên

41

412

35

4

1II

Cán bộ quản lý

03

31

2

1

Hiệu trưởng

01

11
2

Phó hiệu trưởng

02

2


2

III

Nhân viên

16

5

111

7

3

5
1

Nhân viên VT

01
1

12

Nhân viên KT

01

1


1

3

Nhân viên y tế

01

1

1


4

Nhân viên ND

06

3

3


6


5

Lao công

01
1
1
6

Nhân viên CNTT

01
1

17

Kế toán ăn

01
1

18

Nhân viên bảo vệ

04
4
4


Cầu Giấy, ngày 01 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNGVũ Ngọc Dự

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương