Uỷ ban nhân dân huyện phù MỸ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 239.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích239.59 Kb.
#3554

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:27/BC-UBND

Phù Mỹ, ngày 28 tháng 4 năm 2013BÁO CÁO


Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I

và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2013
PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

Tình hình kinh tế, xã hội quí I/2013 tuy có nhiều khó khăn, nguy cơ dịch bệnh đe doạ ở người và gia súc, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, hạn hán kéo dài, giá cả nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp và nhân dân. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện. Ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ các giải pháp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ quí I năm 2013 đạt kết quả khá. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả trên một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất ước đạt 546,49 tỷ đồng, tăng 8,24% (giá cố định 1994). Trong đó: Sản xuất nông nghiệp tăng 3,87%; thuỷ sản tăng 7,55%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,99%; Thương mại và dịch vụ tăng 21,69%; các hoạt động văn hoá - xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đó được thể hiện qua các lĩnh vực sau đây:I. Hoạt động của lãnh đạo UBND huyện.

  1. Công tác thực hiện điều hành

Tiếp nhận văn bản của tỉnh về chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, VHXH- ANQP trên địa bàn huyện là 1.221 văn bản các loại;

UBND huyện đã cụ thể hóa từ nội dung chỉ đạo cấp trên đã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trên các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo đánh giá tổng kết các hoạt động của từng địa phương đơn vị trong năm 2012, thực hiện việc lập kế hoạch cho năm 2013, tổng kết đánh giá kết quả cụm thi đua của huyện, gặp mặt cuối năm chỉ đạo công tác tết nguyên đán trên lĩnh vực VHXH, thăm tết gia đình chính sách, xét tuyển viên chức năm 2013 thuộc các phòng ban chuyên môn thuộc huyện; tổ chức lễ 3/2, tết cổ truyền, đua thuyền nhân dịp Tết, triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2012, và Luật Đất đai (sửa đổi), triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2013, khảo sát đề án thành lập trường bán công mầm non Phù Mỹ, chỉ đạo ra quân huấn luyện chiến sỹ mới LLDQ năm 2013, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại và đối thoại giải quyết khiếu nại với công dân tại tỉnh, sơ kết vụ đông xuân triển khai sản xuất Hè thu 2013, đánh giá chất lượng và kiểm tra kết quả xây dựng đường BTXM các xã xây dựng NTM, hoàn tất hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2013-2014; thông qua hồ sơ thiết kế quy hoạch công viên Võ Thị Sáu, họp BCĐ bàn giao mạng lưới điện cho ngành điện quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM các xã trong huyện, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc và người. Xét đất ở cho nhân dân, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 47 của Chính phủ về quản lý vũ khí, VL, CCHT, lễ trao cờ thi đua xuất sắc về phong trào BVANTQ của xã Mỹ Hòa và Hội nghị nhân điển hình tiên tiến năm 2013.


  1. Văn bản chỉ đạo điều hành

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và TT.Huyện ủy, theo chương trình công tác năm 2013. Trong Quý 1/2013- UBND huyện đã ban hành 1.699 văn bản trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, VH- XH, AN-QP trong đó bao gồm: 07 Chỉ thị; 1326 Quyết định; 241 Công văn các loại; 22 Báo cáo; 103 văn bản thông thường khác.

II. VỀ KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện (theo giá cố định 1994) 310,43 tỷ đồng; riêng lĩnh vực nông nghiệp, ước giá trị sản xuất 227 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 12.964 ha, giảm 610,5 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa 5904,5 ha, đạt 181,6% so kế hoạch, giảm 683,5 ha so cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 62,04 tạ/ha, giảm 0,76 tạ/ha so cùng kỳ. Tổng diện tích lúa bị thiệt hại 743,2652 ha (mất trắng 149,0476 ha; 166,8998 ha thiệt hại trên 70%; 427,3178 ha thiệt hại từ trên 30% đến 70%). Tổng diện tích cây trồng cạn bị thiệt hại 496,7987 ha (25,22 ha thiệt hại trên 70%; 471,5787 ha thiệt hại từ trên 30% đên 70%). Diện tích, năng suất các loại cây trồng cạn như: Ngô 286 ha, đạt 143%, giảm 48,5 ha, năng suất 61 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha; mỳ 2.297 ha, đạt 102,1%, tăng 24,5 ha, năng suất 270 tạ/ha, tăng 17,5 tạ/ha; đậu phụng 2.308 ha, đạt 128,2 %, tăng 120,5 ha, năng suất 29 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; rau dưa các loại 886,5 ha, giảm 289,5 ha, năng suất 187,3 tạ/ha, giảm 14,7 tạ/ha; cây ớt 802 ha, tăng 339 ha so cùng kỳ, các loại cây trồng khác 481 ha. Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ được 440 ha. Xây dựng 3 “cánh đồng mẫu lớn” sản xuất lúa, với diện tích 110 ha, có 699 hộ tham gia. Năng suất bình quân ước đạt từ 65 - 70 tạ/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình khoảng 5 tạ/ha; lúa lai vào sản xuất vụ Đông Xuân 2012 – 2013 được 175 ha. Về tình hình sâu bệnh: Chuột phát sinh gây hại 41 ha, Bệnh bạc lá lúa gây hại diện tích gieo sạ giống lúa lai Syn 6, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 - 7%... đã hướng dẫn phòng trừ kịp thời.

- Về chăn nuôi và thú y: Công tác lai tạo đàn bò tiếp tục được thực hiện; tổng số bê lai sinh ra 3.585 con, tăng 41 con so cùng kỳ. Tiêm phòng LMLM trâu bò được 28.605 con/38.425 liều vaccine đã nhận; tiêm phòng dịch tả lợn 11.579 con/18.000 liều; tiêm phòng tai xanh 2.972 con/4.610 liều và tiêm phòng vaccine cúm gia cầm (H5N1) được 29.640 con vịt; kiểm dịch vận chuyển được 1.827 con trâu bò, 4.658 con heo thịt, 22.152 con heo con..., kiểm soát giết mổ được 293 con bò, 3.086 con heo thịt và 15.870 con heo sữa mổ thịt.

- Về lâm nghiệp: Chăm sóc rừng trồng tập trung các năm trước, với diện tích khoảng 1.790 ha/1.850 ha kế hoạch. Hoàn thành công tác nghiệm thu rừng trồng đợt 1, với diện tích 146 ha, tỷ lệ sống trên 95%; chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Dự án WB3 năm 2013, với diện tích kế hoạch 130 ha. Trong Quý I, đã tổ chức được 15 đợt tuần tra, truy quét phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản … hủy 06 lò than. Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ, giảm 2 vụ so cùng kỳ, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách 39 triệu đồng. Tổ chức được 9 buổi, với 293 lượt người tham dự nâng cao nhận thức của người dân về Luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật khác.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 13.692 tấn, tăng 162 tấn so với cùng kỳ (trong đó sản lượng nuôi trồng 322 tấn, tăng 92 tấn so với cùng kỳ). Thả nuôi tôm được 352,1 ha (tôm trên cát 61,6 ha và tôm thấp triều 290,5 ha). Đến nay, toàn huyện có 106 hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu (4.890 triệu đồng), 17 hồ sơ hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, tai nạn thuyền viên (90,039 triệu đồng) và 16 máy HF theo Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ với 20.000 con cá giống các loại.

- Về quản lý thủy lợi, hợp tác xã: Đầu vụ Đông Xuân, các hồ chứa tích được 13,20 triệu m3 nước, đạt 31,32 % dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ 25,3 triệu m3, nên đã xảy ra hạn cục bộ. Đến nay, đã có 8/15 HTX NN hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 và đang chuẩn bị tổ chức đại hội xã viên theo Luật Hợp tác xã. Hướng dẫn HTX NN 1, 2 Mỹ Lợi thực hiện công tác hợp nhất và bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Tổng hợp số liệu cấp bù thủy lợi phí của các đơn vị quản lý thủy nông trong năm 2013, với tổng diện tích 12.957,54 ha, tổng kinh phí là 11,656 tỷ đồng.

- Về xây dựng nông thôn mới: Đến nay, còn 9/16 xã triển khai công tác quy hoạch tiến độ như sau: Xã Mỹ Cát và Mỹ Tài Tổ thẩm định của huyện đã thẩm định xong; xã Mỹ Chánh Tây đã thông qua tại xã lần cuối; xã Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Hòa, Mỹ Phong, Mỹ An, Mỹ Quang đang thực hiện công tác lập quy hoạch.

Xây dựng đề án: 02 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Lộc đã được phê duyệt đề án và 5 xã (Mỹ Trinh, Mỹ Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Thọ và Mỹ Thành) đang triển khai xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới.
2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ:

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 111,23 tỷ đồng, đạt 19,06% so với kế hoạch, tăng 15,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá thể ước đạt 52,39 tỷ đồng, chiếm 47,1% GTSX trên địa bàn, so với cùng kỳ tăng 14,91%; tập thể và hỗn hợp ước đạt 58,84 tỷ đồng, chiếm 52,9% GTSX trên địa bàn, tăng 15,78% so với cùng kỳ.


+ Về hoạt động sản xuất cá thể: Các ngành CN sản xuất khá làm tăng giá trị sản xuất toàn ngành như: CN chế biến tăng bình quân là 11,89% (trong đó: CNSX thực phẩm và đồ uống tăng 5,62%, Dệt tăng 33,25%, chế biến gỗ tăng 33,91%, sản xuất sản phẩm từ kim loại 15,96%, Xe có động cơ, rơ mooc 24,76%, SX sản phẩm khoáng phi kim loại 30,2%)...và một số ngành sản xuất khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2012.

+ Về sản xuất tập thể và hỗn hợp: Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: chế biến khoáng sản titan, sản xuất đồ gỗ, sản xuất sắt thép, CN khai thác mỏ … cũng đã đi vào hoạt động ổn định góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Các doanh nghiệp tham gia sản xuất các nhóm sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: Công ty CP khoáng sản Sài gòn –Quy Nhơn, Công ty CP khoáng sản Ban Mai, Công ty CP khoáng sản Biotan, Công ty CP Kim Triều, Công ty CP chế biến tinh bột sắn, Doanh nghiệp TN Quang Dũng, Công ty CP Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định ….


- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 54,63 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 75,79 % so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 28,88 tỷ đồng; công trình giao thông khoảng 6,75 tỷ đồng; các công trình thuỷ lợi 3,2 tỷ đồng; công trình hạ tầng kỹ thuật 1,8 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa nhà ở trong dân tại các xã, thị trấn khoảng 14 tỷ đồng, đạt 86,2% so với cùng kỳ năm 2012.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 105,19 tỷ đồng (theo giá cố định 1994) tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 26,08 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Các ngành dịch vụ chủ lực được ổn định và tiếp tục phát triển như: dịch vụ ngân hàng tín dụng chiếm khoảng 40%; dịch vụ bưu chính viễn thông 4%; Dịch vụ vận tải 12%; nhà hàng khách sạn 1,7%, đã góp phần nâng cao giá trị toàn ngành trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.

- Trong quý I, đã kiểm tra 50 cơ sở, trong đó: 45 cơ sở Đoàn kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở; 02 cơ sở xử lý vi phạm hành chính với tổng mức xử phạt 1,6 triệu đồng. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư các Dự án: xây dựng Trung tâm Thương mại và cửa hàng bán sắt thép của Công ty cổ phần Kim Triều, dự án gạch không nung của Công ty Hoàng Lâm. Đội quản lý thị trường số 2 Phù Mỹ cũng đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa phương trên địa bàn huyện, với tổng số 25 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ, nộp ngân sách nhà nước 24,3 triệu đồng. Trình UBND tỉnh Bình Định thống nhất về việc sử dụng địa danh Bình Định để hoàn tất hồ sơ cho các sản phẩm thương hiệu chứng nhận “kiệu Phù Mỹ - Bình Định”, cá cơm khô Mỹ An và sản phẩm Rượu Trung Thứ, Mỹ Chánh Tây.


3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường

Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2012 của xã Mỹ Thắng, Mỹ An và thị trấn Bình Dương, diện tích 25.883m2. Quyết định giao đất ở cho 42 hộ gia đình, diện tích 7.361m2 và cấp 135 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 128 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 62.098,7m2; trình UBND tỉnh hồ sơ giao đất xây dựng Đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương diện tích 16.260m2, Nhà thi đấu đa đăng thị trấn Bình Dương diện tích 6.247,5m2, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang khai thác tittan của Công ty CPKS Biotan tại xã Mỹ Thành diện tích 46ha và vị trí cấp phép thăm dò khoáng sản đá Granite của Công ty CP Phú Tài tại xã Mỹ Hòa, diện tích 16,6ha. Phối hợp với ngành cấp trên kiểm tra hoạt động khai thác titan, đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 150 trường hợp và xóa thế chấp 131 trường hợp. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 107 trường hợp. Tiếp tục thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP, tính đến ngày 21/3/2013, số giấy đã cấp đến hộ gia đình 128.705 giấy, còn lại 41.283 giấy.


4. Tài chính, ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 156,01 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo dự toán là 53,1 tỷ đồng, đạt 35% so với chỉ tiêu huyện giao, đạt 38,3% dự toán tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế ngoài quốc doanh 30,2 tỷ đồng, đạt 33% dự toán năm, thu tiền sử dụng đất 4,5 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch huyện giao, đạt 35% so với dự toán tỉnh giao.

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 99,67 tỷ đồng đạt 32,6% dự toán huyện giao, trong đó chi thường xuyên 77,65 tỷ đồng, đạt 28,51%, chi cho đầu tư phát triển 22,02 tỷ đồng, đạt 83,35% kế hoạch năm; đáp ứng cơ bản nhu cầu chi thường xuyên và một số khoản phát sinh cần thiết, đột xuất khác, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Kiểm tra, lập thủ tục cấp 52 giấy phép hộ kinh doanh cá thể.
III. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh tiếp tục được chú trọng nâng cao, đã xây dựng được 96 chương trình thời sự với 755 tin và 154 bài các loại với những nội dung tiêu biểu như: Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 48 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, các hoạt động diễn ra trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc tổ chức học tập quán triệt NQ Hội nghị TW4, TW5 và TW6 BCH TW Đảng khóa XI; sửa đổi và bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); về biển – đảo Việt Nam. Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020; kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng huyện nhà…

Khảo sát 2 di tích lịch sử trong huyện: Hòn Đụn (Mỹ Thọ) và Đèo Ngụy (Mỹ Hiệp). Tiến hành 03 đợt kiểm tra các dịch vụ văn hóa tại thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương và xã Mỹ Chánh, đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 400 đĩa VCD không được phép phát hành.


2. Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường phát động các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Chuẩn bị các điều kiện xét tuyển viên chức năm học 2012-2013. Tập trung chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện tốt công tác giảng dạy và các hoạt động khác để hoàn thành chương trình học kỳ I đúng quy định. 8 học sinh dự thi giải Toán bằng Máy tính cầm tay cấp tỉnh đạt 8 giải, trong đó 1 em được chọn dự thi quốc gia. Tham dự Liên hoan chương trình phát thanh Măng non cấp tỉnh đạt giải Nhì; dự thi tiểu phẩm tuyên truyền Măng non cấp tỉnh đạt giải Nhất. Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông; đăng xây dựng cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường; phát động phong trào diệt chuột bảo vệ mùa màng...
3.Y tế: Tính từ đầu năm đến 15/3/2013 sốt xuất huyết là 100 ca, dịch tay chân miệng là 43 ca và đều không có ca bệnh nặng và tử vong. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt. Vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, thực hiện tốt “Tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm”, trước tết nguyên đán, đoàn kiểm tra liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tổ chức kiểm tra 39 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, trong đó có 36 cơ sở thực hiện tốt, đảm bảo ATVSTP, 2 cơ sở còn thiếu sót nhắc nhở rút kinh nghiệm, 1 cơ sở vi phạm phải xử lý hành chính với số tiền phạt 1 triệu đồng. Hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt và có hiệu quả.
4. Lao động, Thương binh và Xã hội: Thực hiện chi trả trợ cấp Quý 1/2013 cho 6.731 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 23,65 tỷ đồng, đồng thời chi trả 9.651 xuất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công nhân tết Quý Tỵ 2013 với tổng số tiền 1,97 tỷ đồng. Xét chọn đối tượng cho lãnh đạo tỉnh đi thăm 20 xuất quà cho các đối tượng chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng với tổng số tiền 20 triệu đồng và 04 xã đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 12 triệu đồng. Tiếp nhận và phân bổ 95 xuất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật với tổng số tiền 19,9 triệu đồng; xuất ngân sách tặng 190 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 19 triệu đồng. Phúc tra 321 nhà ở hộ chính sách xuống cấp năm 2013. Phân bổ chỉ tiêu người có công điều dưỡng tại gia đình là 3.900 đối tượng và 315 chỉ tiêu điều dưỡng tập trung theo quy định. Thực hiện chi trả trực tiếp trợ cấp học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP cho 1.497 đối tượng học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Chuyển kinh phí bảo trợ xã hội với tổng số tiền 5,633 tỷ đồng. Tiếp nhận và giao 410 tấn gạo cứu trợ cho 27.333 nhân khẩu cứu trợ đỏ lửa tết Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013. Kiểm tra công tác cho vay đối tượng chính sách tại thị trấn Phù Mỹ. Tổ chức gia hạn và đề nghị cấp mới giấy chứng nhận hộ nghèo và cận nghèo năm 2013. Hoàn thành việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã bãi ngang và nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ còn lại trên địa bàn huyện.

IV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế cấp xã năm 2012 với 395 cán bộ, công chức và lao động hợp đồng. Hoàn thành việc lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ phân loại đơn hành chính cấp xã cho 17 xã và 2 thị trấn trong huyện. Phê chuẩn kết quả thành viên UBND các xã: Mỹ An, Mỹ Chánh, Mỹ Hiệp, Mỹ Quang và thị trấn Phù Mỹ. Hoàn thành việc lập chỉ tiêu xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ, năm học 2012-2013 gửi Sở Nội vụ. Xây dựng dự thảo quy chế, kế hoạch, thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, năm học 2012-2013. Kiểm tra và ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 265 công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 291 công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức 01 Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mỹ Hòa. Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đăng ký giao ước thi đua năm 2013; tổng hợp danh sách, hồ sơ trình UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác tiếp dân, gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, đã tổ chức 5 kỳ tiếp công dân có 38 lượt người đến trình bày các kiến nghị, phản ánh (tăng 19% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp nhận 62 đơn của 62 vụ (tăng hơn gấp 4 lần so cùng kỳ), trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn 23 vụ, đã giải quyết 12 vụ, còn 11 vụ đang xác minh giải quyết; 34 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, giải quyết xong 20 vụ, đang xác minh để giải quyết 14 vụ; trong đó có 5 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành chức năng. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong nội bộ của các ban ngành, đơn vị trên địa bàn huyện được chú trọng; xây dựng các quy chế, quy định nhằm phát huy dân chủ cơ sở, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, giải quyết KN-TC.

3. Quốc phòng và An ninh: Quán triệt và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã, thị trấn; bảo vệ an toàn trước, trong và sau các ngày lễ, tết trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013; tổ chức khảo sát địa hình chuẩn bị khu vực tổ chức diễn tập ứng phó động đất, sóng thần. Tiếp tục tuyên truyền vận động và nắm chắt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tổ chức kết nạp dân quân mới bảo đảm số lượng và độ tin cậy (153/153 đ/c) và hoàn thành nghĩa vụ cho 143 đ/c đảm bảo huấn luyện dân quân kết quả đạt khá và an toàn tuyệt đối. Tiếp tục giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chi trả chế độ một lần theo Quyết định 62 cho 38 đối tượng, quy tập 02 mộ liệt sỹ đưa vào nghĩa trang liệt sỹ theo quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; công tác quản lý, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 47 của CP, Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lí vũ khí, vật liệu nổ; công tác phòng chống cháy nổ được duy trì thường xuyên; tình trạng mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ được quản lí chặt chẽ. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, giảm 10 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 11 vụ, 11 người chết, 1 người bị thương, tăng 6 vụ, tăng 6 người chết, người bị thương không tăng không giảm; va chạm giao thông xảy ra 3 vụ, 4 người bị thương, giảm 25 vụ, giảm 37 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, yếu kém cần được khắc phục:

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1. Trong điều kiện hạn hán vụ Đông Xuân 2012 - 2013, kế hoạch gieo sạ lúa là 3.250 ha, nhưng nông dân đã gieo sạ đến 5.904,5 ha, tăng 2.654,5 ha. Nhờ lượng mưa bổ sung vào cuối tháng 12 và nửa đầu tháng 01/2013, giải quyết được tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, số diện tích lúa bị ảnh hưởng năng suất do thiếu nước khá lớn: diện tích mất trắng: 315,5 ha; diện tích ảnh hưởng ảnh suất từ 30% trở lên: 769 ha.

2. Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt khá, nhưng chưa đạt kế hoạch trong điều kiện thiếu nước.

3. Tiến độ tiêm phòng gia súc đợt 1/2013 ở một số xã còn chậm, kéo dài, chưa đạt kế hoạch. Dịch cúm gia cầm (H5N1) bùng phát ở xã Mỹ Châu, Mỹ Lợi.

4. Tiến độ thả nuôi tôm vụ 1/2013 chậm, do bị dịch bệnh, nhiều diện tích nuôi tôm trên cát có khả năng bỏ ao không tiếp tục nuôi.

5. Tiến độ qui hoạch chậm, chất lượng qui hoạch chưa đạt yêu cầu do năng lực của đơn vị tư vấn; cán bộ theo dõi xây dựng nông thôn cấp huyện, xã chủ yếu là kiêm nhiệm, hiệu quả công việc chưa cao; tiến độ giải ngân vốn lập quy hoạch chậm.LĨNH VỰC KINH TẾ, HẠ TẦNG:

1. Về Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội:

Nguồn vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng trong 3 tháng đầu năm 2013 tương đối lớn, nhưng vẫn còn một số dự án đầu tư không thực hiện đúng theo yêu cầu, như: tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm, công tác hoàn công thanh quyết toán chưa được các chủ đầu tư quan tâm, công tác GPMB và thủ tục cấp đất còn chậm; quá trình tổ chức thực hiện quản lý dự án còn nhiều yếu kém nhất là khâu giám sát thi công nên chất lượng một số công trình chưa cao, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn. Mặt khác, một số công trình các chủ đầu tư chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình, thiếu kiểm tra, còn để xảy ra tình trạng khoán trắng cho nhà thầu.2. Về giao thông vận tải:

Hiện nay, do cấp xã thiếu CB chuyên môn do đó việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn còn nhiều yếu kém, nhất là các công trình công cộng, công trình giao thông, vai trò giám sát cộng đồng chưa được quan tâm.3.Về Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp

Trong quý I, tuy giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ năm 2012, nhưng về mặt khách quan giá trị toàn ngành không mang tính bền vững lâu dài do nhiều nguyên nhân, đó là: nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chỉ mới bắt đầu hồi phục, tình hình lạm phát vẫn còn ở mức cao dẫn đến các đơn vị sản xuất trên địa bàn phải chuyển đổi mô hình sản xuất, làm theo thị hiếu của đơn đặt hàng để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng doanh nghiệp, các doanh nghiệp gỗ khó khăn về nguyên liệu nhập (giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi đó giá sản phẩm lại thấp) và về nguồn vốn (do lãi suất cao, các ngân hàng không giải ngân cho doanh nghiệp); Giá trị công nghiệp trên địa bàn còn phụ thuộc rất nhiều vào một số mặt hàng có giá trị kinh tế cao như: TiO2 (xỉ titan có độ tinh khiết >85%), sắt cường độ cao (được chế biến từ khoáng sản titan), nhưng các doanh nghiệp này hiện nay vẫn chỉ mới bắt đầu tìm được thị trường tiêu thụ nhưng vẫn chưa ổn định lâu dài.

Tình hình đầu tư phát triển các cụm CN và làng nghề trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những mặt hạn chế như: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm CN-LN còn chậm; các dự án đầu tư chậm triển khai, gây lãng phí quỹ đất sản xuất và hạ tầng cụm công nghiệp.

Công tác khôi phục và đầu tư phát triển làng nghề truyền thống chưa được các địa phương quan tâm đúng mức.4. Về Thương mại và Dịch vụ

Các xã, thị trấn còn nhiều khó khăn nên công tác đầu tư xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn huyện chưa đúng theo định hướng đã quy hoạch, một số chợ cần phải điều chỉnh lại để phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. Phần lớn các chợ loại 2 &3 nông thôn chưa được đầu tư đúng mức, một số chợ hiện nay chỉ hoàn thành các hạng mục cơ bản như san ủi mặt bằng, tạm thời có địa điểm để phục vụ cho việc giao thương, mua bán trao đổi hàng hoá của nhân dân.

Các loại hình dịch vụ tuy có phát triển những vẫn còn ở mức thấp, chưa thu hút đựơc khách hàng.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2013
Trong quí II/2013, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2013. Phấn đấu chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện nguy cơ hạn hán kéo dài; đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thu ngân sách; đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau đây:

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị giống, vật tư ... để gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2013, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện thiếu nguồn nước tưới; chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa và các cây trồng cạn vụ Hè Thu 2013. Thông báo cho nông dân biết tình hình nắng hạn, thiếu nước tưới, sự cần thiết chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn trên đất lúa và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ để ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2013 theo Quyết định số 519/QĐ- UBND của UBND tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn các HTX NN nhân giống lúa nguyên chủng và giống lúa cấp 1 đảm bảo chất lượng để chủ động nguồn giống sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình cải tạo giống bò địa phương và lai tạo giống bò thịt chất lượng cao, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng bò đực giống, lợn đực giống. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; triển khai tiêm phòng vaccine động vật đợt 1 năm 2013 đạt kế hoạch. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Kiểm tra, hướng dẫn nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt trong điều kiện nắng hạn trên cơ sở kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn ngư dân nuôi trồng thủy sản vụ 1/2013, bảo đảm về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ tàu đăng ký và hoàn thành hồ sơ để được hỗ trợ đánh bắt thủy sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung khoanh vùng xác định diện tích đủ nước tưới ăn chắc đối với cây lúa, diện tích đất thiếu nước nên chuyển sang trồng cây trồng cạn, xây dựng kế hoạch cấp nước đối với những vùng có mạch nước ngầm dồi dào và có kế hoạch đào ao, khoan giếng; bơm mực nước chết các hồ chứa để tưới bổ sung cuối vụ Hè Thu. Thành lập, củng cố tổ, đội thủy nông nội đồng với quy mô thích hợp theo điều kiện cụ thể của địa phương nhằm chủ động điều tiết nguồn nước, hạn chế thất thoát nước. Chuẩn bị máy bơm, nhiên liệu, các vật tư, phương tiện khác và nhân lực để sẵn sàng triển khai các trạm bơm dã chiến bơm nước chống hạn khi cần. Chỉ đạo các HTX nông nghiệp tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và xây dựng phướng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2013 để tổ chức đại hội xã viên theo Luật HTX qui định. Đẩy nhanh công tác hợp nhất HTXNN 1, 2 Mỹ Lợi thành 01 HTX nông nghiệp Mỹ Lợi và bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Các xã xây dựng nông thôn mới: Mỹ Đức, Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Phong, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Quang cần phấn đấu hoàn thành quy hoạch chung xã nông thôn mới trong quý II/2013; 5 xã Mỹ Thọ, Mỹ Trinh, Mỹ Thành, Mỹ Lợi, Mỹ Châu đẩy nhanh tiến độ lập đề án xây dựng nông thôn mới để hoàn thành trong quý I/2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 và 2020 ưu tiên lựa chọn những mô hình phát triển sản xuất có thế mạnh của địa phương gắn với sản xuất hàng hóa để hỗ trợ phát triển sản xuất; lồng ghép với các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức liên kết với người dân để cùng tham gia phát triển sản xuất.

­

2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ:Kiểm tra tình hình và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã -thị trấn trên địa bàn huyện, đôn đốc các chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và các công trình đã ghi trong năm 2013. Thực hiện quản lý và đầu tư xây dựng đô thị An Lương; đồng thời đôn đốc hoàn thành công tác lập Quy hoạch đô thị Vĩnh Lợi; duy tu sửa chữa các tuyến đường: Nhà đá An Lương và Truông Da Vấn theo nguồn vốn GTNT3. Chấn chỉnh và xử lý nhanh tiến độ thi công bàn giao các tuyến đường ĐT632, đường tránh xã Mỹ Chánh; tuyến đường ĐT – Thôn Xuân Bình đến thôn Vĩnh Lợi 1,2,3. Kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp tại các cụm CN trên địa bàn huyện; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Chú trọng vào các lĩnh vực quản lý điện năng, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản, công tác khuyến công phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện. Đôn đốc tổ chức đại hội thường niên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013. Kiểm tra về tình hình quản lý điện, tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý và công tác đấu nối lưới điện tại các TBA thuộc Dự án thành phần lưới điện nông thôn RD của các HTX hoạt động điện lực trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đối với các hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa, nhất là các mặt hàng trọng yếu, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường. Hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư phát triển chợ giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Tăng cường phối hợp, kiểm tra chất lượng xăng dầu, mũ bảo hiễm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, qua đó hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về nhãn mác và chất lượng sản phẩm. Hoàn tất hồ sơ cho sản phẩm thương hiệu chứng nhận “kiệu Phù Mỹ - Bình Định”, Cá cơm khô Mỹ An, Rượu Trung Thứ Mỹ Chánh Tây.

ơ


3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường
Tổ chức thực hiện KHSDĐ khu dân cư năm 2012 các xã được UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kỳ đầu 2011-2015; đồng thời lập kế hoạch sử dụng đất năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ công tác giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và hoàn thành công tác lập hồ sơ địa chính. Kiểm tra công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác titan đối với các doanh nghiệp giấy phép đã hết thời hạn khai thác; đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

4. Về tài chính, ngân sách
Tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách đã dược phê duyệt, phấn đấu đảm bảo vượt tiến độ các chỉ tiêu thu ngân sách. Đặc biệt, cần tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất và xét cấp đất ở để có nguồn vốn đầu tư xây dựng, nhất là chi trả tiền bồi thường GPMB các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Chi ngân sách kịp thời theo dự toán được duyệt và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2012 báo cáo Sở Tài chính thẩm tra để trình HĐND huyện phê chuẩn. Tiếp tục thực hiện các khâu trong quản lý đầu tư xây dựng: Đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; các thủ tục, hồ sơ trong quá trình đấu thầu; báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Thực hiện cơ chế thông thoáng, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho hộ đến đăng ký kinh doanh.
II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Ngoài việc tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn theo kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020; Năm an toàn giao thông; tổ chức học tập quán triệt NQ TW4, TW5 và TW6 BCH TW Đảng khóa XI; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị đi đôi với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao nhằm tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ văn hoá, tiếp cận với các thông tin, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường đầu tư qui hoạch, xây dựng, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh. Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đi vào chiều sâu, phấn đấu đến quí II năm 2013 toàn huyện hoàn thành khâu đăng ký và bảo lưu các danh hiệu văn hóa. Triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội thể dục, thể thao lần thứ VII cho các xã, thị trấn tiến tới đại hội thể dục thể thao huyện. Xây dựng Kế hoạch phổ biến, triển khai một số văn bản quy định về quản lý hoạt động dịch vụ Internet, các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.2. Giáo dục và Đào tạo: Phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng nhân kỷ niệm 38 năm Ngày thống nhất đất nước; xét tuyển viên chức năm học 2012-2013. Thực hiện quy trình đánh giá, đề nghị bổ nhiệm lại CBQL đã hết nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch luân chuyển CBQL các trường; đánh giá, xếp loại cuối năm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên 3 bậc học. Xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hè cho CB-GV. Hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2012-2013, tăng cường ôn tập, bồi dưỡng học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10, xét kết quả hoàn thành chương trình bậc Tiểu học, kết quả tốt nghiệp THCS, chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh mẫu giáo, lớp 1, lớp 6, lớp 10. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng trường chuẩn Quốc gia; triển khai xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường theo kế hoạch. Phối hợp các tổ chức, đoàn thể kiểm tra, thẩm định công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Y tế: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh dịch nguy hiểm khác. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng. Tổ chức thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020, đặc biệt là chỉ đạo cho xã Mỹ Hiệp, thị trấn Bình Dương thực hiện đạt Bộ TCQG trong năm 2013. Tăng cường quản lý trên các lĩnh vực hành nghề Y-Dược tư nhân.
4. Lao động, Thương binh và Xã hội: Xây dựng kế hoạch phát động phong trào vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa năm 2013”, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013). Thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách người có công. Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15 của Chính phủ. Phân bổ nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 2013 cho UBND các xã, thị trấn; đồng thời thông báo rộng rãi đến các xã, thị trấn nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đế án 1956 và Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013. Tiếp tục hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2012-2013.

III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ, năm học 2012-2013; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; củng cố nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 trên địa bàn huyện và Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương bầu bổ sung thành viên UBND huyện phụ trách công an. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban thuộc huyện theo hướng dẫn của cấp trên, kiến nghị xử lý những nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực ở các xã, thị trấn, nhất là công tác chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn gắn với thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác thanh tra kinh tế - xã hội để hoàn thành theo kế hoạch thanh tra năm 2013 đã phê duyệt. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân định kỳ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác, đúng pháp luật. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Tiến hành thanh tra phòng chống tham nhũng 01 đơn vị, thực hiện việc báo cáo kê khai tài sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Quốc phòng và An ninh: Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhất là các xã ven biển, không để bị động bất ngờ, đồng thời nắm chắc, chuẩn bị nhân lực, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo kế hoạch cấp trên. Củng cố, kiện toàn đội ngũ dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chỉ đạo các xã Mỹ Thọ, Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây và thị trấn Phù Mỹ tổ chức diễn tập chiến đấu trị an vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân binh chủng, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương khảo sát, quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang theo quy định.

Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự; phòng chống cháy nổ, cháy rừng bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kìm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT Huyện uỷ; (b/c)

- TT HĐND huyện ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;

- UBND 19 xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Lưu: VT, bcquiI.3.13.CHỦ TỊCH

Đã ký


Huỳnh Văn Nam


Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 239.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương