Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


IV. Giải pháp quản lý điều hành KCN – CCNtải về 1.63 Mb.
trang21/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

IV. Giải pháp quản lý điều hành KCN – CCN


- Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

- Dự kiến các tập đoàn, công ty cổ phần đầu tư phát triển... sẽ là chủ đầu tư phát triển hạ tầng KCN – CCN.


V. Giải pháp về quỹ đất - Môi trường

1. Về bố trí quỹ đất:


Bố trí quỹ đất xây dựng và mở rộng các đô thị (thị trấn, trung tâm cụm xã) của huyện cũng như bố trí các cụm công nghiệp. Tuy nhiên, một số cụm điểm công nghiệp mới đề xuất trong quy hoạch này chưa tính đến, diện tích này chủ yếu được bố trí cho chu kỳ 2011-2020. Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đề xuất trong quy hoạch, đề xuất bố trí sử dụng đất đến 2015 và 2020 huyện Lập Thạch như sau:

Bảng 34: Đề xuất bố trí quỹ đất đến 2020

STT

Mục đích sử dụng

Định h­ướng 2015

Định h­ướng 2020

DT (ha)

Tỷ lệ (%)

DT (ha)

Tỷ lệ (%)

 

Tổng diện tích tự nhiên

17310,22

100,00

17310,22

100,00

1

Đất nông nghiệp

11994,48

69,29

11449,48

66,14

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

7588,91

63,27

7195,67

62,85

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

5218,84

 

4825,60

 
Trong đó: Đất trồng lúa

4207,35

 

3896,21

 

1.2

Đất lâm nghiệp

4020,02

33,52

3774,76

32,97

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

267,83

2,23

317,83

2,78

2

Đất phi nông nghiệp

4454,91

25,74

4999,91

28,88

3

Đất ch­ưa sử dụng

860,83

4,97

860,83

4,97

Đề nghị ngành Tài nguyên – môi trường căn cứ vào các nội dung quy hoạch được phê duyệt tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạchgiai đoạn 2010-2020.

Đề nghị các ngành thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Về môi trường


- Theo dự báo chất lượng môi trường Lập Thạch trong những năm tới có xu hướng xấu đi do sự gia tăng tốc độ phát triển của các ngành kinh tế.

- Các khu vực định hướng phát triển công nghiệp và đô thị sẽ là nơi có chất lượng môi trường suy giảm nhiều nhất. Trong khi đó, dự báo lượng rác thải tại Lập Thạch sẽ tăng lên gấp 4 lần (2015) và gấp 10 lần so với hiện nay đến năm 2020. Chất lượng môi trường nước và không khí cũng tiếp tục suy giảm do sự gia tăng lượng khí thải, rác thải và nước thải từ sản xuất công nghiệp, các hoạt động giao thông và sinh hoạt. Vì vậy huyện cần có các giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Quản lý khai thác khoáng sản, tài nguyên đất đồi.

- Đề nghị có các giải pháp về môi trường để thực hiện theo dự án quy hoạch môi trường sẽ xây dựng trên địa bàn huyện.

- Trong kỳ quy hoạch, việc hình thành các cụm, điểm công nghiệp, các khu giết mổ GSGC tập trung, các khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư sẽ tạo nên những vùng có nguy cơ ô nhiễm cao. Vì vậy quy hoạch đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm sau:

1. Quy hoạch chi tiết và dự án xây dựng các khu, cụm, điểm công nghiệp; các khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư; các khu vực giết mổ GSGC tập trung nhất thiết phải có phương án bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi phê duyệt phương án quy hoạch hoặc dự án đầu tư.

2. Quy hoạch các khu cụm công nghiệp, khu chăn nuôi, giết mổ tập trung ... nên giành quỹ đất nhất định cho việc thiết lập vành đai xanh, giảm thiểu các ảnh hưởng đến môi trường các khu vực xung quanh.

3. Khẩn trương nâng cấp và xây dựng các bãi sử lý rác thải theo quy hoạch.

4. Với các khu vực hiện nay đã bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau:

- Giảm dần việc sản xuất gạch nung và chuyển sang sản xuất gạch không nung hoặc nung theo công nghệ lò tuy nen.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai khoáng, đặc biệt việc sử dụng hoá chất độc hại và thải các chất độc hại trực tiếp ra môi trường mà không qua sử lý. Có chế tài phạt nặng các hành vi làm ô nhiễm môi trường.

- Khẩn trương quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư và vận động nhân dân chuyển chăn nuôi từ khu dân cư ra các vùng được quy hoạch.

- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức và trách nhiệm của nguời dân trong việc bảo vệ môi trường.tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương