Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


II. Giải pháp về cơ chế, chính sáchtải về 1.63 Mb.
trang20/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

II. Giải pháp về cơ chế, chính sách

1. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư


- Các dự án đầu tư trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN – CCN được chấp thuận theo quy trình đăng ký đầu tư và thẩm tra đầu tư với thủ tục đơn giản nhất để được cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Các dự án đầu tư công nghiệp nặng có quy mô lớn vào KCN – CCN được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách áp dụng đối với các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật khác liên quan.


2. Sử dụng đất


- Toàn bộ diện tích đất, mặt nước chuyên dùng dành cho đầu tư xây dựng và phát triển các hợp phần KCN – CCN có trong quy hoạch được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho các tổ chức quản lý và đầu tư phát triển để triển khai xây dựng theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm và 5 năm của khu vực đã được phê duyệt. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thu hồi đất đối với diện tích đất được quy hoạch để xây dựng các khu chức năng trong KCN – CCN và các hạng mục công trình ngoài hàng rào có liên quan

- UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định canh, tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất (đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi) để giao cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển KCN – CCN có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển KCN – CCN chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp và quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất 10 năm và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Đối với trường hợp giao lại đất và cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất: trên cơ sở giá đất và mức miễn giảm tiền sử dụng đất, mức miễn giảm tiền thuê đất do UBND tỉnh quy định và các quy định của pháp luatạ về đầu tư, đất đai. Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hạ tầng KCN quyết định: mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước chuyên dùng, tiền thuê đất, mặt nước chuyên dùng, mức miễn giảm tiền sử dụng đất, mặt nước chuyên dùng, mức miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước chuyên dùng đối với từng dự án đầu tư nhằm đảm bảo khuyến khích đầu tư phát triển các hạng mục công trình công nghiệp và các công trình khác.

- Các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất hoặc thuê đất; các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân nước ngoài được thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong KCN – CCN và các hạng mục công trình ngoài hàng rào KCN – CCN có liên quan trực tiếp đến phát triển các KCN – CCN có các quyền, nghĩa vụ tương ứng với hình thức được giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào KCN – CCN; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các khu chức năng và tái định canh, tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất; hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải và chất thải tập trung của các khu chức năng theo các chương trình hỗ trợ có mục tiêu.

- Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trước khi xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu công nghiệp phải có hồ sơ xin phép ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Việc quản lý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KCN – CCN được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.


3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển


- Cần có chính sách khuyến khích và thu hút người có tài, ưu tiên nhiều cho người thực sự có tài và lao động kỹ thuật từ các vùng khác đến công tác và làm việc lâu dài trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo nguồn nhân lực bằng cách gửi đi đào tạo, liên kết đào tạo.

- Đặc biệt đối với đội ngũ công nhân viên chức nhà nước, trên cơ sở quy hoạch và tiêu chuẩn hoá cán bộ, cần tạo điều kiện để cán bộ đương chức được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có chính sách đào tạo lao động và đào tạo nghề sát thực hơn cho các doanh nghiệp, các trường dạy nghề phải phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo lao động, công nhân kỹ thuật thiết thực hơn.

- Có chính sách đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản trị doanh nghiệp đủ sức tiếp cận tiến bộ mới về khoa học quản lý, về công nghệ mới, biết dự báo và tiếp cận với thị trường để chủ động hội nhập vào tiến trình toàn cầu hoá.


III. ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ


- Có các biện pháp gắn phát triển khoa học công nghệ với sản xuất, ứng dụng nhanh các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất và các lĩnh vực khác như: quản lý, điều hành... không nhập các thiết bị có công nghệ lạc hậu cũng như thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Cần đẩy mạnh ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chịu bệnh tốt, phù hợp điều kiện tự nhiên của huyện. Đẩy mạnh sản xuất thức ăn gia súc và công tác thú y, bảo vệ thực vật để nâng cao hiệu quả sản xuất nông lâm thuỷ sản. ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các khâu chế biến nông sản và các ngành công nghiệp chế tác khác. Có các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư đưa các công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, có hiệu quả cao, nhất là trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản và tiểu thủ công nghiệp.tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương