Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


Phần thứ ba Các giải pháp cơ bản thực hiện quy hoạch phát triểntải về 1.63 Mb.
trang19/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Phần thứ ba

Các giải pháp cơ bản thực hiện quy hoạch phát triển

kinh tế - xã hội Lập Thạch

I. Giải pháp vốn đầu tư

1. Nhu cầu vốn đầu tư


- Theo tính toán của phương án quy hoạch để đảm bảo được mức tăng trưởng bình quân của nền kinh tế đã đề ra, nhu cầu vốn đầu tư cần khoảng trên 4.300 tỷ đồng thời kỳ 2011 – 2015 và thời kỳ 2016 – 2020 cần trên 12.200 tỷ đồng.

- Nhu cầu vốn trên được tính toán từ góc độ vĩ mô và tổng hợp nhu cầu vốn từ các dự án ưu tiên thời kỳ quy hoạch, gồm cả vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và phát triển sản xuất để phục vụ chủ yếu cho các khu công nghiệp.

- Lập Thạch trong những năm tới có mức tăng trưởng khá, các khu công nghiệp sẽ đáp ứng tốt yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của kinh tế huyện, tỉnh.

- Cơ cấu giá trị tăng thêm được chuyển đổi theo hướng đầu tư có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm tạo tiềm lực cho phát triển lâu dài và tạo các khâu đột phá cho các ngành kinh tế trong huyện. Định hướng đầu tư các ngành lĩnh vực sau:

+ Cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm, lĩnh vực đầu tư này tăng đột biến vì có khu công nghiệp, thời kỳ 2011 – 2015 chiếm trên 33% và 2016 – 2020 chiếm trên 41%.

+ Cơ cấu giá trị tăng thêm ngành dịch vụ thương mại từ nay đến 2015 chiếm khoảng trên 36%, thời kỳ 2016 – 2020 chiếm trên 37%.

+ Cơ cấu giá trị tăng thêm ngành nông lâm thuỷ sản: từ nay đến 2015 chiếm trên 30%, thời kỳ 2016 – 2020 chiếm trên 20%.

2. Khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư


Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư trên cần phải có hệ thống các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, tập trung vào các nguồn vốn chủ yếu sau:

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn ODA), trong đó cả từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội. Dự kiến vốn đầu tư từ ngân sách sẽ đáp ứng được khoảng 30-45% nhu cầu vốn đầu tư.

- Để nâng cao nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tăng tỷ lệ tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế huyện, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và có các biện pháp khuyến khích tiết kiệm cho đầu tư phát triển. Kêu gọi Trung ương và tỉnh đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng lớn của mạng lưới giao thông, thuỷ lợi, điện...

- Nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và dân chiếm khoảng 35 - 40% cơ cấu vốn đầu tư. Để tăng nguồn vốn này cần thực hiện cải cách hành chính, tạo thông thoáng trong lĩnh vực đầu tư và có biện pháp khuyến khích nhân dân và các doanh nghiệp bỏ vốn xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm bằng cách tạo thuận lợi trong đăng ký kinh doanh, giao đất, cho thuê đất, thuê mặt bằng, miễn giảm thuế và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...

- Vốn tín dụng và liên doanh, liên kết với các địa phương ngoài huyện (kể cả đầu tư nước ngoài): dự kiến đáp ứng khoảng 10 – 15% tổng nhu cầu vốn đầu tư. Vốn tín dụng đầu tư dài hạn, vốn tín dụng từ quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia sẽ tập trung cho một số đơn vị sản xuất kinh doanh theo đối tượng ưu tiên, nhất là các doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả thuộc các ngành công nghiệp, điện, vật liệu xây dựng, nuôi trồng thuỷ sản... đồng thời các doanh nghiệp phải vay vốn trung và dài hạn, huy động vốn tự có, vốn cổ phần các hình thức liên doanh liên kết... để tạo nguồn cho đầu tư phát triển.

- Đối với các dự án xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng như kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nông thôn... phải cân đối và lồng ghép các nguồn vốn được Trung ương để lại (thuế nông nghiệp, thuế tài nguyên, thu cấp quyền sử dụng đất...), vốn huy động bằng tiền nhân công trong dân và vốn vay, cần tính đến hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn trả.

- Nguồn vốn được tạo ra từ cơ chế ”thu hút nguồn lực từ quỹ đất” dự kiến chiếm khoảng 10-15% tổng nhu cầu vốn đầu tư. Để huy động nguồn vốn này cần xây dựng các cơ chế, chính sách, dự án cụ thể và kiến nghị tỉnh cho phép thực hiện.

3. Giải pháp về đầu tư cho khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp


- Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

+ Vốn ngân sách nhà nước tập trung đầu tư các công trình hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp thông qua các nguồn vốn vay TW, vốn ODA, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện (phần GPMB) hoặc thông qua hình thức BT.

+ Phần hạ tầng bên trong đưa vào các danh mục kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư.

+ Nguồn vốn tín dụng, vốn của các thành phần kinh tế trong nước: tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn vốn tín dụng, vốn vay ưu đãi, các nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, các ngân hàng, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong nước và các tài trợ khác, vốn của doanh nghiệp và dân cư trong nước thông qua các dự án đầu tư trực tiếp và các hình thức phát hành trái phiếu công trình hoặc các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng ứng trước một phần vốn. Mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ, có thể huy động được 30 – 35% tổng nguồn vốn cho xây dựng toàn khu.

+ Vốn liên doanh, liên kết từ bên ngoài và đầu tư trực tiếp nước ngoài: có thể thu hút khoảng 30 - 35% từ nguồn này. Khuyến khích phát triển các hình thức liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài tỉnh (đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài) đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại KCN – CCN và các hoạt động ngoài khu có liên quan.

+ Khả năng huy động nguồn vốn tại chỗ trong dân khá hạn chế, dự kiến huy động khoảng 3% (chủ yếu là công lao động)

- Các biện pháp huy động nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng:

+ Huy động vốn BOT, BT, BTO với ưu đãi cao hơn khung ưu đãi trong các quy định hiện hành để khuyến khích đầu tư phát triển

+ Các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của KCN – CCN được đưa vào danh mục dự án kêu gọi vốn ODA.

+ Việc đầu tư phát triển các công trình công nghiệp chủ yếu cũng như đầu tư phát triển sản xuất trong KCN – CCN nói chung do các doanh nghiệp thực hiện có vai trò đặc biệt quan trọng). Các doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong KCN – CCN thông qua đầu tư trực tiếp, liên kết và kêu gọi đầu tư nước ngoài.
tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương