Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCH


VII. Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng xã hộitải về 1.63 Mb.
trang17/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

VII. Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng xã hội

1. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng y tế


- Xây mới trạm y tế xã Liễn Sơn và xã Văn Quán.

- Tập trung hoàn thiện trạm y tế xã Quang Sơn.

- Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho bênh viện đa khoa Huyện.

- Nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất của các trạm y tế xã.2. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục

a. Khối mầm non


- Xây dựng mới trường mầm non trung tâm xã Văn Quán (Nhật Tân Đông), xã Liễn Sơn, thị trấn Hoa Sơn và các điểm trường mầm non tại thôn Hoàng Trung, Hạ ích (xã Đồng ích); điểm mầm non thôn Quảng Cư (Quang Sơn) và điểm Phú Thụ - Làng Bến (Liên Hòa).

- Nâng cấp phòng học cấp IV thành kiên cố hoặc bán kiên cố tại các trường mầm non xã Sơn Đông, Xuân Hòa, Quang Sơn, Vân Trục, Liên Hòa, Đình Chu.


b. Khối tiểu học


- Xây mới trường tiểu học tại trung tâm xã Liễn Sơn.

- Xây thêm và nâng cấp phòng học tại các trường xã Sơn Đông, Bắc Bình, Tiên Lữ và thị trấn Hoa Sơn.


c. Khối THCS


- Xây mới trường THCS trung tâm xã Liễn Sơn.

- Xây thêm và nâng cấp phòng học tại các trường Văn Quán, Vân Trục, Thái Hòa, Đình Chu và thị trấn Hoa Sơn.


3. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao


- Xây dựng khu liên hợp thể thao bao gồm sân vận động có ghế ngồi, bể bơi, nhà thi đấu, sân tenis... tại trung tâm thị trấn Lập Thạch quy mô 7ha.

- Đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất một sân vận động, 100% số thôn bản có sân chơi, bãi tập.


4. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ngành văn hóa


- Xây dựng Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao thị trấn Lập Thạch quy mô 2ha.

- Xây dựng nhà thư viện, nhà truyền thống huyện.

- Đảm bảo mỗi xã, thị trấn có một nhà văn hóa.

VIII. Định hướng phát triển theo không gian lãnh thổ

1. Phát triển không gian lãnh thổ


Từ nay đến năm 2020 cơ cấu dân số nông thôn sẽ giảm, chuyển sang đô thị. Khu vực nông thôn cùng với sự tác động của đô thị hoá sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, bao gồm công nghiệp sơ chế, dịch vụ sản xuất như khuyến nông, cung ứng hàng hoá phục vụ đời sống... để tạo điều kiện nâng cao thu nhập và mức sống dân cư nông thôn. Huyện có thể phát triển theo 3 tiểu vùng như sau:

- Tiểu vùng miền núi: gồm 9 xã phía Bắc huyện (Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Bắc Bình, Thái Hòa, Vân Trục, Xuân Hòa, Liễn Sơn, TT Hoa Sơn). Đây là tiểu vùng tập trung phát triển kinh tế trang trại, nông lâm kết hợp, phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc.

- Tiểu vùng giữa: bao gồm 8 xã thị trấn (TT Lập Thạch, Liên Hòa, Bàn Giản, Xuân Lôi, Tử Du, Tiên Lữ, Đình Chu, Văn Quán), đây là vùng động lực trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tập trung vào phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa (lúa, rau màu các loại, lạc...), chăn nuôi trang trại tập trung. Trong thời gian tới khi một số khu, cụm công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động thì các loại hình dịch vụ sẽ phát triển theo, các tụ điểm phát triển thương mại dịch vụ sẽ hình thành đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

- Tiểu vùng trũng ven sông, bao gồm 3 xã (Sơn Đông, Triệu Đề, Đồng ích), thế mạnh của vùng này phát triển thủy sản kết hợp với trồng trọt, chuyên thủy sản.


2. Phát triển không gian đô thị và trung tâm cụm xã


Trên cơ sở thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, căn cứ vào dự báo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong kỳ quy hoạch; Hệ thống đô thị trong toàn huyện sẽ phát triển như sau:

- TT Lập Thạch: hiện tại là trung tâm hành chính của huyện, hướng phát triển sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong tương lai sau năm 2020 dự kiến sẽ nâng cấp lên là thị xã Lập Thạch.

- TT Hoa Sơn: hiện tại là trung tâm kinh tế, dịch vụ, khoa học kỹ thuật của các xã phía Đông Bắc, trong tương lai sẽ có một số khu cụm công nghiệp ở lân cận, tận dụng lợi thế có Quốc lộ 2C chạy qua sẽ hình thành các khu dịch vụ thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân trong khu cụm công nghiệp, người dân lân cận. Dự kiến sau năm 2020 sẽ trở thành trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa của huyện.

- Từ nay đến 2020, trên địa bàn huyện dự kiến hình thành 2 thị trấn dịch vụ thương mại là Triệu Đề, Hợp Lý.

- Dự kiến hình thành 7 thị tứ: Bắc Bình, Thái Hòa, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ, Tiên Lữ, Văn Quán, Bàn Giản đây là những tụ điểm có thể mạnh phát triển thương mại dịch vụ.

- Các điểm dân cư đô thị công nghiệp: Trong tương lai khi các khu công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động dự kiến sẽ hình thành các khu dân cư tập trung phân bố ở các xã Văn Quán, Xuân Lôi, Bàn Giản, Liên Hòa, Liễn Sơn, Thái Hòa.
IX. Định hướng quy hoạch sử dụng quỹ đất của huyện

1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp


+ Sử dụng đất nông nghiệp trên quan điểm khai thác tối đa tiềm năng đất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sản xuất hàng hoá gắn với công nghiệp chế biến và một phần hướng về xuất khẩu

+ Phát triển chăn nuôi lợn hàng hoá theo quy mô vùng tập trung, ngoài khu dân cư. Riêng chăn nuôi gia cầm tận dụng đất vườn rừng, trang trại theo hướng nuôi thả. Chăn nuôi bò thịt bán thâm canh tận dụng đất đồi rừng kết hợp quy hoạch trồng cỏ ở một số diện tích. Đất nông nghiệp còn lại cần phải được sử dụng hiệu quả và hợp lý. Góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn với cơ cấu mới công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp. Từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần từng bước nâng cao thu nhập & cải thiện đời sống nông dân trong điều kiện quỹ đất sản xuất nông lâm nghiệp ngày càng bị thu hẹp.

+ Giành quỹ đất hợp lý cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm, điểm công nghiệp chế biến, dịch vụ nông lâm nghiệp.

+ Một phần đất hiện đang canh tác nông nghiệp kém hiệu quả sẽ được chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả cao hơn.


2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp


Đi đôi với việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, nhu cầu đất cho phát triển kinh tế - xã hội chung cũng cần phải tính đến, vì vậy đòi hỏi phải phân bổ quỹ đất hài hoà theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo từng giai đoạn. Sử dụng đất phi nông nghiệp cần thực hiện nghiêm túc những quy hoạch của tỉnh, Nhà nước trên địa bàn.


tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương