Uỷ ban nhân dân huyện lập thạCHtải về 1.63 Mb.
trang13/22
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1.63 Mb.
#2673
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

2. Phát triển dịch vụ

2.1. Định hướng phát triển


- Phát triển thương mại dịch vụ phải phù hợp với quy hoạch thương mại dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, trước mắt tập trung vào các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

- Phát triển thương mại gắn kết với phát triển công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa và đô thị hóa.

2.2. Mục tiêu phát triển


- Tiếp tục mở rộng mạng lưới thương mại, dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho sản xuất và đời sống. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường tăng bình quân hàng năm từ 15% đến 19%. Có chính sách huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng chợ bán buôn nông sản và nâng cấp một số chợ nông thôn ở các vùng trọng điểm để tiêu thụ nông sản hàng hoá, cung ứng cho nông dân hàng hoá vật tư.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách. Tiếp tục phát triển hiện đại hoá mạng lưới các dịch vụ bưu chính, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

- Đổi mới chất lư­ợng hoạt động của các ngân hàng, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa ph­ương. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng, tăng tỷ trọng vốn vay trung hạn và dài hạn, tập trung vào các dự án nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tr­ước hết là trong lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản, tiểu thủ công nghiệp, xoá đói giảm nghèo.

- Phát huy thế mạnh về cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa; tài nguyên nhân văn khác để phát triển du lịch.

- Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành trong giai đoạn 2011-2020 đạt trên 13%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 14%, giai đoạn 2016-2020 đạt 12,2%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2015 đạt trên 33% và đạt trên 31% vào năm 2020.

- Tốc độ tăng trưởng VA bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt trên 15%/năm.


2.3. Nhiệm vụ


a. Hệ thống chợ: Xây dựng chợ trung tâm huyện tại TT Lập Thạch, tiếp tục xây dựng mới và nâng cấp hệ thống chợ, đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 chợ.

b. Xây dựng hệ thống trung tâm thương mại: trong kỳ quy hoạch tới các xã đều phải tiến hành quy hoạch khu trung tâm xã. Đây là tụ điểm phát triển dịch vụ, trước mắt trong giai đoạn quy hoạch cần tập trung đầu tư xây dựng các thị tứ Bắc Bình, Thái Hòa, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ, Tiên Lữ, Văn Quán, Bàn Giản.

c. Phát triển các loại hình dịch vụ gắn với phát triển du lịch:

+ Quần thể du lịch sinh thái, tâm linh (hồ Vân Trục, đền thờ Hoàng Hoa Thám, Kim Tôn).

+ Đền thờ Trần Nguyên Hãn gắn với cụm du lịch Sơn Đông (tâm linh).

d. Quy hoạch một số ngành dịch vụ cụ thể

*. Thương mại dịch vụ: là ngành có tiềm năng lợi thế nhất định của huyện. Vì vậy trong những năm tới, hoạt động thương mại dịch vụ vẫn được chú trọng đầu tư phát triển và là ngành có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành trong huyện.

Dịch vụ thương mại cần tập trung vào mở rộng giao lưu hàng hóa với 2 chức năng chính: khai thác thế mạnh trung chuyển của chợ trung tâm huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng giao lưu các sản phẩm trước hết là nông sản của huyện ra các địa phương khác.

Xây dựng chợ trung tâm huyện trong quần thể và tạo sự gắn kết với các cơ sở dịch vụ khác trong trung tâm huyện. Xây dựng thành trung tâm thương mại và cũng là nơi thu hút khách du lịch tham quan mua sắm, vui chơi,... vì vậy trung tâm thương mại cần gắn với dịch vụ trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ.

Xây dựng và mở rộng các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn các xã trong huyện. Trong giai đoạn tới cần mở rộng tất cả các cơ sở dịch vụ thương mại ở các xã, xuống tận thôn hình thành các cơ sở kinh doanh thương mại nhỏ phục vụ nhu cầu tại chỗ của nhân dân.

*. Du lịch: ngành này phát triển sẽ có sự đóng góp và quy mô và tốc độ tăng trưởng của dịch vụ. Huyện có những điểm như hồ Vân Trục, đền thờ Trần Nguyên Hãn,... có thể phát triển các loại hình du lịch : du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh,... Tuy nhiên trong thời gian tới cần đầu tư vào phát triển hạ tầng các điểm du lịch như giao thông, các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch, tuyên truyền quảng cáo nhằm thu hút khách du lịch đến địa bàn huyện.

*. Dịch vụ vận tải: có tiềm năng phát triển như vận tải hành khách, hàng hóa từ huyện đia các huyện lân cận hoặc về thành phố Vĩnh Yên. Ngoài ra còn có các loại hình như vận chuyển nông sản, lâm sản, sản phẩm công nghiệp đi đến các cơ sở chế biến hoặc nơi thu gom.

*. Dịch vụ tài chính tín dụng ngân hàng: các hoạt động như cho thuê tài chính, thuê tài sản cố định,... trong thời gian qua chưa phát triển. Vì vậy, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tài chính theo hướng của kinh tế thị trường phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện.

Ngành ngân hàng cũng cần mở thêm các đại lý, các điểm giao dịch mới ở những xã và khu dân cư. Cần có sự hiện đại hóa hệ thống ngân hàng hiện có để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập với hệ thống ngân hàng thế giới. Cần đẩy mạnh các hình thức huy động vốn như vận động nhân dân gửi tiết kiệm, mua kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc Nhà nước, xây dựng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Mở rộng các loại hình dịch vụ bảo hiểm trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện.

*. Các loại hình dịch vụ khác: ăn uống, bưu chính viễn thông, dịch vụ y tế, văn hóa,... cũng cần khuyến khích phát triển. Trong thời gian tới cần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, khuyến khích tư nhân phát triển các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục tạo điều kiện đáp ứng tốt hơn về phục vụ cho người dân trên địa bàn huyện.


2.4. Giải pháp phát triển


- Tăng cường công tác tiếp thị xúc tiến thương mại, giảm giá thành các sản phẩm chủ lực của huyện nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Phát triển thị trường, mở rộng giao lưu hàng hoá với các vùng trong tỉnh.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia thương mại, dịch vụ và du lịch; đầu tư vốn để phát triển du lịch - dịch vụ, Nhà nước quản lý quy hoạch và vệ sinh môi trường, kiến trúc,... có chính sách - ưu đãi về thuế, về tài chính, về tiền thuế đất,... để các tổ chức, cá nhân ổn định đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Phát triển các loại hình dịch vụ nhà hàng ăn uống, vận tải, bến bãi v.v.. để phục vụ các khu, cụm công nghiệp và khách du lịch.

- Tiếp tục khai thác lợi thế du lịch của di tích lịch sử văn hoá như đền Trần Nguyên Hãn, đình Đông Lai... Phối hợp với ngành du lịch tỉnh xây dựng tuyến du lịch đường Xuyên á

- Kêu gọi các nhà đầu tư có đủ điều kiện vào đầu tư phát triển du lịch ở hồ Vân Trục.

- Gắn các loại hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của huyện Lập Thạch với thành phố Vĩnh Yên, các huyện, trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp - TTCN trong vùng tạo thế mạnh về cung ứng các dịch vụ hàng hoá. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ trong các HTX nông nghiệp, các vùng nông thôn, chú trọng cung ứng dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ, thu gom hàng hoá, sản phẩm từ nông nghiệp, nông thôn.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, tăng mức luân chuyển hàng hoá, tạo thị trường lành mạnh.
tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương