Tuyến tiêu hóa bs. Trần Kim Thươngtải về 312.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích312.5 Kb.
#3378


TUYẾN TIÊU HÓA

 • BS. Trần Kim Thương


TUYẾN NƯỚC BỌT

 • - Tuyến ngoại tiết túi kiểu chùm nho

 • - Chia nhiều tiểu thùy

 • - Có 2 phần:

 • + Chế tiết

 • + Bài xuất

 • - 3 loại tuyến: tùy vị trí

 • - CN: làm ẩm, bôi trơn khoang miệng và thức ăn; tiêu hóa một phần glucid nhờ có men amylase.Phần chế tiết

 • + Nang nước:

 • - Hình bầu dục ngắn, lòng hẹp, thành dày.

 • - 2 loại TB: TB cơ BM và TB tiết nước.

 • + Nang nhầy:

 • - Lòng nang tuyến rộng.

 • - TB có hình tháp hay khối vuông: chế tiết

 • nhầy.

 • + Nang pha:

 • - Vừa tiết nước, vừa tiết nhầy.

 • - Có cả 2 loại TB.Các loại nang tuyến nước bọtPhần bài xuất

 • + Ống BX trong tiểu thùy = ống nhỏ.

 • - BM vuông đơn

 • + Ống bài xuất gian tiểu thùy

 • - BM vuông tầng hoặc trụ tầng.

 • - Chỗ đổ ra khoang miệng là BM lát tầng không sừng hóa.1. Tuyến mang tai:

 • + To nhất.

 • + Hầu hết là nang nước.

 • + Tiết IgA vào trong nước bọt.2. Tuyến dưới hàm:

 • 2. Tuyến dưới hàm:

 • + Gồm cả 3 loại nang.

 • + Đa số làTB tiết nước.

 • 3. Tuyến dưới lưỡi:

 • + Cấu tạo như trên.

 • + Đa số là TB tiết nhầy.II. TUYẾN TỤY

 • - Ngoại tiết

 • - Nội tiết (tiểu đảo Langerhans)

 • - Xen lẫn vào nhau

 • + Chia thành nhiều tiểu thùy

 • + Mỗi tiểu thùy đều có phần ngoại tiết (97%) và phần nội tiết (3%).1. Tụy ngoại tiết

 • + CT: kiểu túi chùm nho.

 • + Có 2 phần:

 • - Chế tiết

 • - Bài xuất

 • + CN:Tiết ra dịch tụy:

 • - Có tính kiềm,

 • - Chứa Ca, Na và các men amylase, lipase, trypsin, chymotrypsin.Nang tuyến:

 • Nang tuyến:

 • + TB chế tiết: 1 hàng TB hình tháp.

 • + TB trung tâm nang tuyến: dẹt, không liên

 • tục.

 • b. Ống bài xuất:

 • OBX nang tuyến (BM vuông đơn) OBX trong tiểu thùy OBX gian tiểu thùy(BM trụ đơn ) ống tụy chính và ống tụy phụ

 • tá tràng.Sơ đồ cấu tạo tụy ngoại tiết2. Tụy nội tiết

 • + Có khoảng 2 triệu đảo Langerhans

 • + Tập trung nhiều ờ phần đuôi tụy

 • + Dạng tuyến lưới.

 • + Có ít nhất 5 loại TB:

 • - TB A (anpha): tiết glucagon

 • - TB B (beta): tiết insulin

 • - TB D (delta): tiết somatostatin

 • - TB D1: rất ít, tiết vasoactiveve intestinal polypeptid (hạ huyết áp, KT tiết dịch vị và hormon đảo tụy)

 • - TB PP: tiết polypeptid kích thích bài tiết dịch vị và dịch tụy.TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 • 1. GS. Trương Đình Kiệt, 1994, Mô Học, NXB Y học.

 • 2. PGS.TS.BS. Nguyễn Trí Dũng, TS.BS. Phan Chiến Thắng, 2005, Mô học, NXB Y học.

 • 3. Liz Carlos Juunqueira, 2003, José Carneiro, Basic Histology, Lange Medical Books McGraw-Hill, tenth editon, United States of American.

 • 4. José Carneiro, Louis C. Junqueira & John A. Long, 1971, Basic Histology, Lange Medical Books McGraw-Hill, United States of American.
tải về 312.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương