Tuyến nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết sautải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích445 b.

Câu 1: Tuyến nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết sau.Câu 2: Tuyến yên là một tuyến nhỏ bằng hạt đậu, nằm trên nền sọ có liên quan tới sự chỉ đạo của thần kinh qua vùng dưới đồi.Câu 3: Hoocmôn GH có chức năng kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.Thảo luận nhóm 3 phút. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iôt.Tuyến nội tiết lớn nhất là:Bài 2: Hãy nối các ý ở cột 1 với các ý ở cột 2 để được câu trả lời đúng nhất.  • - Sách giáo khoa, sách giáo viên Sinh học 8, chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải môn Sinh học 8

  • - Các phần mềm: Adobe Presenter, Microsoft Office Powerpoint, phần mềm cắt video…

  • - Hình ảnh khai thác từ mạng Iternet, vi deo minh họa được download từ youtube…Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương