Tuyên Bố Đủ Điều Kiện cho Sự Can Thiệp Sớmtải về 142.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích142.12 Kb.
#247

Tuyên Bố Đủ Điều Kiện cho Sự Can Thiệp Sớm (Từ Sơ Sinh Đến 3 Tuổi)

(Chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ 82)

 

Tên Trẻ ____________________________________________________________ Ngày Sinh ________________Trường _____________________________________________ Ngày Hội Đủ Điều Kiện Ban Đầu ______________

Nhóm đã thu được các đánh giá sau đây (đính kèm tài liệu 1-9):

 

1. Nhóm đã xem xét thông tin hiện có, bao gồm các thông tin từ phụ huynh, hồ sơ từ trước tới nay của học sinh và kế hoạch dịch vụ gia đình cho từng cá nhân. Tài liệu đánh giá bao gồm các thông tin có liên quan từ những nguồn này, được sử dụng trong việc xác định đủ điều kiện.                                                                                                                                                                                              ___________________

Ngày Xem Xét

 

2. Hồ sơ phát triển mô tả đặc điểm tiểu sử và hiện tại của trẻ có liên quan đến chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ:______________________     _________________________     ____________________     _______________

Người Giám Định Hồ Sơ Được Sử Dụng Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

3. Ít nhất ba việc quan sát hành vi của trẻ trong nhiều môi trường khác nhau, trong ít nhất hai ngày khác nhau:

___________________________________________________     ___________________     ______________

___________________________________________________     ___________________     ______________

___________________________________________________     ___________________     ______________

Người Giám Định Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

4. Tương tác trực tiếp với trẻ (có thể được sử dụng như là một trong những việc quan sát):

___________________________________________________     ___________________     ______________

Người Giám Định Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

5. Đánh giá sự giao tiếp để xác định những đặc điểm trong giao tiếp của chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ:

___________________________     ________________________     _________________     ______________ Nhà Nghiên Cứu Lời Nói-Ngôn Ngữ Đánh Giá Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

6. Tuyên bố y khoa hoặc tuyên bố đánh giá sức khỏe:

___________________________________________________     ____________________     _____________

Bác Sĩ, Y Tá hoặc Trợ Lý Bác Sĩ Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

7. Đánh giá bằng cách sử dụng công cụ đánh giá hành vi thích hợp hoặc công cụ đánh giá thay thế:

________________________     _________________________     ___________________     ______________

Người Giám Định Đánh Giá Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

8. Đánh giá để xác định ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật:

________________________     _________________________     ___________________     ______________

________________________     _________________________     ___________________     ______________

Người Giám Định Đánh Giá Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

9. Đánh giá bổ sung cần thiết để xác định các nhu cầu giáo dục của trẻ:

________________________     _________________________     ___________________     ______________

________________________     _________________________     ___________________     ______________

Người Giám Định Đánh Giá Ngày Tiến Hành Ngày Xem XétTrẻ đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


Khiếm khuyết thy rõ:

Đc đim ca chng Ri Lon Ph T K

Không đng nht hoc khác vi s phát trin các lĩnh vc khác ca tr:

Đưc ghi nhn qua thi gian và/hoc mc đ:

Giao tiếp

Có Không

Có Không

Có Không

Tương tác với xã hội

Có Không

Có Không

Có Không

Kiểu hành vi, sở thích và/hoặc các hoạt động bị giới hạn, lặp đi lặp lại hoặc rập khuôn.

Có KhôngCó KhôngCó KhôngPhản ứng bất thường đối với những trải nghiệm thuộc về cảm giác

Có Không


Có Không


Có Không


 

Nhóm đng ý rng đa tr này có  không đ điu kin cho s can thip sm.

  
 


Chữ Ký của các Thành Viên trong Nhóm
Chức Vụ

Đng Ý

Không Đng Ý 

 Một bản sao của báo cáo đánh giá và tuyên bố đủ điều kiện được đưa cho phụ huynh.____________________________________________________________________________________

 
Каталог: ode -> students-and-family -> SpecialEducation -> publications -> eieligibility
eieligibility -> Tuyên Bố Đủ Điều Kiện cho Sự Can Thiệp Sớm
eieligibility -> Tuyên Bố Đủ
publications -> Phần B: chưƠng trình giáo dục cá nhân hóA tiêu chuẩn Oregon Sẽ được dùng kết hợp với Chương trình giáo dục cá nhân, Phần A: Hướng dẫn điền iep thôNG TIN nhân khảu họC
publications -> Phần B: chưƠng trình giáo dục cá nhân hóA tiêu chuẩn Oregon Sẽ được dùng kết hợp với Chương trình giáo dục cá nhân, Phần A: Hướng dẫn điền iep thôNG TIN nhân khảu họC
publications -> Bản xác nhận về TÌnh trạng hộI ĐỦ ĐIỀu kiện nhận các dịch vụ giáo dụC ĐẶc biệT (Điếc Mù 43)
publications -> Giấy Chấp Thuận cho sử dụng bảo hiểm chính phủ (Medicaid) và
publications -> Đủ Điều Kiện Cho Giáo Dục Đặc Biệt
eieligibility -> Tuyên Bố Đủ

tải về 142.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương