Tuyên Bố Đủ Điều Kiện cho Sự Can Thiệp Sớmtải về 37.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.12.2017
Kích37.28 Kb.

Tuyên Bố Đủ Điều Kiện cho Sự Can Thiệp Sớm (Từ Sơ Sinh Đến 3 Tuổi)

(Mù Điếc 43)

 

Tên Trẻ ____________________________________________________________ Ngày Sinh ________________Trường ____________________________________________ Ngày Hội Đủ Điều Kiện Ban Đầu _______________

 

Nhóm đã thu được các đánh giá sau đây (đính kèm tài liệu 1-5):

 

1. Nhóm đã xem xét thông tin hiện có, bao gồm các thông tin từ phụ huynh, hồ sơ từ trước tới nay của học sinh và kế hoạch dịch vụ gia đình cho từng cá nhân. Tài liệu đánh giá bao gồm các thông tin có liên quan từ những nguồn này, được sử dụng trong việc xác định đủ điều kiện.                                                                                                                                                                                              _____________________

Ngày Xem Xét

 

2. Đủ điều kiện được giáo dục đặc biệt vì trẻ bị khiếm thị. Ngày tuyên bố đủ điều kiện: ______________ 

3. Đủ điều kiện được giáo dục đặc biệt vì trẻ bị khiếm thính. Ngày tuyên bố đủ điều kiện: ____________

 

4. Đối với một đứa trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về khiếm thính hoặc khiếm thị, nhưng biểu hiện phản ứng không đồng nhất hoặc bỏ lửng trong khu vực cảm giác khác, giáo viên đánh giá chức năng hoạt động của thị giác hoặc thính giác bị khiếm khuyết, phù hợp với hoàn cảnh:_______________________________________   ____________________    _________________

Người Giám Định Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

 

5. Đối với một đứa trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về khiếm thính hoặc khiếm thị và bị bệnh thoái hóa hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến sự nhạy bén của các khu vực khác, tuyên bố y tế hoặc đánh giá sức khỏe, phù hợp với hoàn cảnh:______________________________________    ____________________    __________________

 

______________________________________    ____________________    __________________Bác Sĩ, Y Tá hoặc Trợ Lý Bác Sĩ Ngày Tiến Hành Ngày Xem Xét

 

Trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 


không


Trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho sự khiếm thính và khiếm thị; hoặc

 KhôngTrẻ đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho sự khiếm thính hoặc khiếm thị, nhưng biểu hiện phản ứng bỏ lửng hoặc không đồng nhất trong khu vực cảm giác khác. Một đánh giá chức năng trong khu vực cảm giác khác chứng minh có khiếm khuyết trong khu vực đó; hoặc
không

Trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu cho sự khiếm thính hoặc khiếm thị và có bệnh thoái hóa hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến sự nhạy bén của khu vực cảm giác khác.


Nhóm đng ý rng đa tr này có  không đ điu kin cho s can thip sm.

  
 


Chữ Ký của các Thành Viên trong Nhóm
Chức Vụ

Đng Ý

Không Đng Ý 

 

 
 

 Một bản sao của báo cáo đánh giá và tuyên bố đủ điều kiện được đưa cho phụ huynh.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương