TuầN 18 Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2013tải về 145.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích145.04 Kb.

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

TUẦN 18

Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2013


Thứ, ngày

Tiết

Môn

Tên bài dạy

Hai


16/12

3

45

Học vần Học vầnÔn luyện đọc: it – iêt

Rèn chữ viết : it – iêt


Ba

17/12
3

45

Học vần Học vần

Toán

Ôn luyện đọc:uôt – ươt

Rèn chữ viết: uôt – ươt

Ôn luyện : Điểm. Đoạn thẳng.18/123

45

Học vần Học vần ToánÔn luyện đọc: Ôn tập

Rèn chữ viết : Ôn tập

Ôn luyện : Độ dài đoạn thẳngNăm


19/12

3

45

Học vần Học vần

Toán

Ôn luyện đọc - Rèn chữ viết: oc – ac

Ôn luyện : Thực hành đo độ dài.

Sáu


20/12

3

45

Học vần Học vần

Toán

Ôn luyện đọc- Rèn chữ viết: Ôn luyện

Ôn luyện : Một chục. Tia số
Th hai, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài : it-iêt

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần it –iêt, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần it –iêt.

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 74.

-Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/120-121

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

- Nhận ra các tiếng có chứa vần it –iêt đã học trong câu.

- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.


* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 74.

 • Nối :

- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:


tiết trời mát mẻ.

Bà mẹViệt Nam anh hùng.

Cánh quạtquay tít.

Mùa thu


 • Điền: it hay iêt:

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.

GVNX, chốt kết quả đúng:

bịt mắt bàn viết đàn vịt • Viết: đông nghịt, hiểu biết.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm –NX.*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt và toán:

BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần it, iêt, yêt

 • Gọi HS nêu yêu cầu.

 • Nhắc lại yêu cầu BT

 • Cho HS làm BT

BT2: Đọc

 • GV đọc mẫu.

 • Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

 • GV theo dõi, sửa sai.

BT3: Viết

 • Gọi HS đọc dòng chữ: Bé viết chữ rất nắn nót.

 • Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.

 • Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ B.

Củng cố - Dặn dò:

- Yêu cầu HS đọc lại bài.

- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HS đọc lại bài trong SGK.

- HS phát hiện các âm đã học có trong bài.

- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy bàn).


- HS viết vào bảng con.

- HS luyện viết bài vào vở trắng.


- HS đọc các tiếng ở 2 cột.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.


- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.

- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích

- HS viết.

- HS đọc CN – ĐT.
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài: uôt- ươt

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần uôt –ươt, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần uôt –ươt.

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 75.

-Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/121-122

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

- Nhận ra các tiếng có chứa vần uôt –ươt đã học trong câu.

- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.


* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập 1)/ 75.

 • Nối :

- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:


ngồi vuốt râu.

Ruộng mạvượt chướng ngại vật.

Vận động viênxanh mướt.

Cụ già


 • Điền: uôt hay ươt:

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:

trượt băng máy tuốt lúa lần lượt • Viết: trắng muốt, ẩm ướt.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm –NX.*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt và toán:

BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần uôt, ươt

 • Gọi HS nêu yêu cầu.

 • Nhắc lại yêu cầu BT

 • Cho HS làm BT

BT2: Đọc

 • GV đọc mẫu.

 • Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

 • GV theo dõi, sửa sai.

BT3: Viết

 • Gọi HS đọc dòng chữ: Mẹ cho em chơi cầu trượt.

 • Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.

 • Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ M.

Củng cố - Dặn dò:

- Yêu cầu HS đọc lại bài.

- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HS đọc lại bài trong SGK.

- HS phát hiện các âm đã học có trong bài.

- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy bàn).


- HS viết vào bảng con.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.

- HS đọc các tiếng ở 2 cột.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.

- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu


- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.

- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán

Bài: ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG

I – Mục tiêu:

- Củng cố cho HS nêu tên các điểm và đoạn thẳng. Nối các điểm và đoạn thẳng, nối thành các hình đơn giản bằng các điểm và đoạn thẳng.

- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 73.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 73.

Bài 1: Đọc tên các điểm rồi nối các điểm để có đoạn thẳng:

- Cho HS đọc các điểm trong bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.Bài 2: Dùng thước thẳng và bút để nối thành:

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.

Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

- cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các đoạn thẳng có trong hình.

- GVNX, sửa sai. (6 đoạn thẳng; 10 đoạn thẳng; 3 đoạn thẳng )

- GV thu vở HS chấm - NX

Củng cố -Dặn dò:

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HSTL: Điểm. Đoạn thẳng.

- HS đọc các điểm trong bài tập.

2 HS làm bảng phụ, cả lớp VBT.

- HS thi đua làm bài.

- HS nêu kết quả các đoạn thẳng


- HSNX, sửa sai.
Thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài: ÔN TẬP

I – Mục tiêu:

- Giúp HS nhớ lại đọc, viết chắc chắn các âm đã học có âm t và nh ở cuối.

- So sánh được các vần gần giống nhau. Tìm được những vần có âm n ở cuối.Nhận biết được các tiếng và câu có chứa vần đang ôn.

- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 (Tập 1)/ 76.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

+ Đánh vần tiếng, từ, câu.

+ Đọc trơn toàn bài.

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.

- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.

- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- Cho HS thi đua đọc trước lớp.

* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.

* Luyện viết:

GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 76.

 • Nối :

- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:


mà mẹ vẫn bận rộn.

Cô bémải miết làm bài.


Ngày chủ nhậtrất hay.


Bài hát


 • Điền: at, ăt hay ât:

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:

phất cờ gặt lúa máy xay xát • Viết: cháu chắt, thật thà.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm –NX.

Củng cố - Dặn dò:

- Yêu cầu HS đọc lại bài.

- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HS trả lời.


- HS mở SGK đọc bài.

- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ, nhóm).

- HS đọc kết hợp phân tích tiếng

- HS thi đua đọc (CN, tổ, bàn)

- HS cài bảng.

- HS viết bảng con.


- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào VBT.
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.


- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.

- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

- HSNX, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.Ôn luyện: Toán

Bài: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I – Mục tiêu:

- Củng cố về đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn hơn khi so sánh giữa hai đoạn thẳng với nhau.

- Phân biệt đoạn thẳng dài, ngắn và ghi các số vào đoạn thẳng đó.

- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 74.

- Làm BT trong vở thục hành tiếng việt và toán/124-125

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 74.

Bài 1: Ghi dấu  vào đoạn thẳng dài hơn (theo mẫu)

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu)

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.

Bài 3: a) Tô màu đỏ vào cột cao nhất, tô màu xanh vào cột thấp nhất:

b) Ghi số thích hợp vào mỗi cột ( theo mẫu)

- Yêu cầu HS tự làm bài.


- GVNX, sửa sai.

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.

- GV thu vở HS chấm -NX

*Hướng dẫn HS làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán:

Bài 1: Điền số đoạn thẳng và tên đoạn thẳng vào chỗ chấm

( theo mẫu)


 • Cho HS nêu yêu cầu BT.

 • Hướng dẫn làm mẫu câu a.

 • Cho HS tự làm bài.

 • NX.

Bài 2: Viết số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu)

 • Cho HS nêu yêu cầu BT.

 • Hướng dẫn làm mẫu.

 • Cho HS làm bài.

 • NX.

Bài 3: Khoanh vào tên đoạn thẳng dài nhất.

 • Cho HS nêu yêu cầu BT.

 • Cho HS tự làm bài.

 • NX.

 • Thu vở chấm điểm, nhận xét.

Củng cố -Dặn dò:

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HSTL: Độ dài đoạn thẳng.


- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp VBT.

- HS thi đua làm bài.

- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp VBT.

- HS làm theo yêu cầu của GV.


- Nêu yêu cầu.


- Làm bài.

- Nêu yêu cầu.

- Làm bài.

Thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài: oc – ac

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần oc – ac, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần oc – ac.

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 74.

-Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/123

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

- Nhận ra các tiếng có chứa vần oc – ac đã học trong câu.

- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.


* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập 1)/ 77.

 • Nối :

Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:


Chúng em học

cho bà nghe.Bé đọc báo

ở đằng đông.Mặt trời mọc

hai buổi mỗi ngày.


 • Điền: oc hay ac:

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- GVNX, chốt kết quả đúng:

viên ngọc bản nhạc nóc nhà • Viết: hạt thóc, bản nhạc.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

GV nêu nhận xét chung.

Thu vở HS chấm –NX.*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt và toán:

BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần oc, ac

 • Gọi HS nêu yêu cầu.

 • Nhắc lại yêu cầu BT

 • Cho HS làm BT

BT2: Đọc

 • GV đọc mẫu.

 • Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

 • GV theo dõi, sửa sai.

BT3: Viết

 • Gọi HS đọc dòng chữ: Em học nhạc, học vẽ.

 • Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.

 • Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ Y.

Củng cố - Dặn dò:

- Yêu cầu HS đọc lại bài.

- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HS đọc lại bài trong SGK.

- HS phát hiện các âm đã học có trong bài.

- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy bàn).


- HS viết vào bảng con.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.

- HS đọc các tiếng ở 2 cột.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.

- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.

- Đọc bài

- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.

- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán

Bài: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

I – Mục tiêu:

- Giúp HS biết chọn các dụng cụ để đo độ dài của các vật cho phù hợp.

- Thực hành đo được độ dài theo các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 75.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

- Nhận biết được các dụng cụ dùng để đo độ dài.

- Thực hành đo độ dài bằng gang tay, bước chân, thước kẻ …

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 • Chọn các độ dài và các dụng cụ đo để kết quả đo là số không vượt quá 10.

Bài 1: Đo độ dài bàn HS bằng gang tay.

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV thực hành đo mẫu.

- Cho HS thực hành đo.

GV theo dõi, giúp đỡ.

Bài 2: Đo độ dài bảng của lớp bằng thước gỗ.

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV sử dụng cái thước dài 1m thực hành đo mẫu.

- Cho HS thực hành đo.


- GV theo dõi, giúp đỡ.

Bài 3: Đo độ dài một căn phòng bằng bước chân.

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV chọn một số em ( có những em cao, thấp khác nhau) lên đo.

- Cho HS thực hành đo.


- GV theo dõi, giúp đỡ.

Bài 4: Đo độ dài vườn trường hoặc hành lang lớp học bằng cái gậy.

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS ra hành lang của lớp học để thực hành đo.

- Cho HS thực hành đo.

- GV theo dõi, giúp đỡ.

Củng cố -Dặn dò:

- Thực hành đo các dụng cụ khác nhau ở gia đình của mình. Về xem trước bài mới.


- HS theo dõi GV đo mẫu.

- HS thực hành cá nhân đo bằng gang tay.


- HS theo dõi GV đo mẫu.


- Vài HS thực hành đo độ dài bảng của lớp.
- HS theo dõi GV đo mẫu.
- HS thực hành đo độ dài căn phòng (theo nhóm).

- HS dùng gậy hoặc thước 1m để đo.

Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ôn luyện: Toán

Bài: MỘT CHỤC. TIA SỐ

I – Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố lại kiến thức nhận biết được nhóm đồ vật mười là một chục và thứ tự các số trên các vạch của tia số.

- Củng cố về các điểm trên các hình.

- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 2)/ 3.

- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/126.

II – Các hoạt động dạy – học:

- Nhận biết 10 là một chục.

- Nhận biết được các số theo thứ tự

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì? • Ôn viết:

- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.

* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1 (Tập 1)/ 71.

Bài 1: Vẽ thêm cho đủ một chục chấm tròn:

- Cho HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS đếm các chấm tròn trong các khung.

- Cho HS làm bài.

- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Vẽ bao quanh một chục con vật:

- Cho HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS làm bài.


- GVNX, sửa sai.

Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

- Cho HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu):

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS nhận xét bài làm mẫu.

- Cho HS làm bài.

- GVNX, sửa sai.

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.

- GV thu vở HS chấm -NX

* Hướng dẫn HS làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán:

Bài 1: Khoanh vào một chục quả( theo mẫu)

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV làm mẫu.

- Cho HS làm bài.

- Nhận xét.

Bài 2: Viết số thích hợp vào mỗi vạch của tia số:

- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV làm mẫu.

- Cho HS làm bài.

- Nhận xét.

Bài 3: Thực hành đo độ dài

- Cho HS đo độ dài của bảng con bằng gang tay, bằng que tính.

Củng cố -Dặn dò:

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HSTL: Một chục. Tia số


- HS đếm các chấm tròn trong các khung.

- HS tự làm bài cá nhân.


- HS quan sát tranh.

- 1 HS làm phiếu bài tập.

- Cả lớp làm vào VBT.

- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vào VBT.

- HS đọc các số trên tia số (CN- ĐT).

- HS nêu nhận xét.

- HS nêu miệng kết quả.

- HSNX, sửa chữa.

- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu.


- HS làm bài.

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài: ÔN LUYỆN

I – Mục tiêu:

- Củng cố cho HS đọc, viết các vần, tiếng, từ và câu ứng dụng trong các bài đã học trong học kì I.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.

* Luyện viết:

Luyện viết vần:

- GV đọc một số vần, yêu cầu HS viết bảng con.Luyện viết tiếng:

- GV đọc một số tiếng, yêu cầu HS viết bảng con.Luyện viết từ:

- GV đọc một số từ, yêu cầu HS viết vào vở.

- GV theo dõi nhắc nhở, uốn nắn.

Củng cố - Dặn dò:

- Về ôn lại bài. Chuẩn bị bài sau.


- HS đọc lại bài trong SGK.

- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy bàn).

- HS nghe viết vào bảng con.

- HS nghe viết vào bảng con.

- HS nghe viết vào vở.


Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương