TuầN 14 Buổi sáng Tiết 2: TẬP ĐỌc chú ĐẤt nung I. MỤc tiêUtải về 492.08 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích492.08 Kb.
1   2   3   4
Tiết 3: ÔN TẬP LÀM VĂN:

MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN

I-MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết thế nào là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp trong bài văn kể chuyện.

- Biết viết đoạn mở đầu một bài văn kể chuyện theo hai cách.

II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1.Khởi động : Lớp hát

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV


HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A Giới thiệu: Giáo viên nêu ghi bảng

B Hướng dẫn ơn tập:

- Cho HS nêu hai cách mở bài trong bài văn kể chuyện..


- Cho HS đọc các mở bài do giáo viên chuẩn bị sẵn trao đổi với bạn để xác định đoạn mở bài trực tiếp, đoạn mở bài gián tiếp.
- Thực hành viết một đoạn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.

4.Củng Cố- Dặn dị: Hệ thống nội dung bài

- Hướng dẫn ơn luyện ở nhà chuẩn bị tiết sau . Nhận xét giờ học


- Học sinh nêu cách mở bài trực tiếp

- Cách mở bài gián tiếp.

- Nắm vững gợi ý để làm bài

- Học sinh đọc

- Học sinh thảo luận nhĩm 4 để xác định mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.

Nhiều người ham học, trong đĩ cĩ

Đác –uyn. Câu chuyện sâu đây chứng tỏ điều đĩ.

Đến nửa đêm, phịng Đác-uyn vẫn cịn sáng đèn. Người con đẩy nhẹ cửa bước vào phịng cha. Đác-uyn vẫn cịn mê mải đọc sách.

Đác – uyn là nhà bác học về sinh vật nổi tiếng thế giới. Ơng chăm học lắm.

M Mở bài thứ nhất là mở bài trực tiếp.

Mở bài thứ hai là mở bài gián tiếp

Mở bài thứ ba là mở bài gián tiếp.

Tiết 4: TOÁN

ÔN TẬP: NHÂN SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I.Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số ( có nhớ và không có nhớ).

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh chính xác.

II..Các hoạt động dạy học


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Ổn định

2.Bài mới:

Bài 1:

- Yêu cầu HS tính ?

- Nêu cách thực hiện phép nhân ?
- GV nhận xét các bước tính

Bài 2:

- Tính giá trị biểu thức ?

- Biểu thức có những phép tính nào ? Thứ tự thực hiện các phép tính đó ?

- Chấm bài nhận xétBài 3:

- Yêu cầu HS đọc bài- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?

- Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- GV kiểm tra nhận xét3.Củng cố:

- Nhận xét giờ học- HS thưc hiện theo yêu cầu

- Cả lớp làm vở và 3 em lên bảng làm bài

13724 28503 39405

x 3 x 7 x 641172 199521 236430

- HS theo dõi và kiểm tra kết quả

- HS đọc yêu cầu và tự làm bài

a) 321475 + 423507 x 2= 321475 + 847014

= 1 168 489

b) 843275 – 123568 x 5= 843275 – 617840

= 225435

- Cả lớp làm vào vở - đổi vở kiểm tra.


- 1 em lên bảng chữa bài

Đổi 5 yến = 50 kg

Trung bình mỗi bao cân nặng số ki-lô-gam là:

( 50 + 45 + 25) : 3 = 40 ( kg).

Đáp số 40 kg

- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu

Buổi chiều Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

ÔN TẬP: VĂN KỂ CHUYỆN

I-MỤC TIÊU:

- Giúp HS ôn tập củng cố văn kể chuyện.

- Biết kể lại chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động : Lớp hát

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV


HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A. Giới thiệu:

Bài 1. GV ghi đề học sinh đọc và xác định đề

Một bạn thân theo gia đình chuyển đi xa .Em hãy viết thư thăm hỏi và kể tình hình của lớp.

+Hãy kể lại câu chuyện về tấm gương vượt khĩ trong học tập để đạt kết quả tốt.

+Hãy tả lại cái cặp em thường mang đi học thường ngày.Bài 2:

- Ghi vắn tắt câu chuyện theo các đề tài

Đồn kết thương yêu bạn bè


  • Giúp đỡ người gặp khĩ khăn.

  • Thật thà trung thực trong học tập

Bài 3: Viết một đoạn văn về dạng văn kể chuyện vừa ơn ở bài 1 và 2.

- Học sinh làm bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn thêm – Thu một số vở chấm – Nhận xét.

4 Củng Cố - Dặn dị:

- Hệ thống nội dung bài.

- Hướng dẫn ơn luyện ở nhà chuẩn bị tiết sau .Nhận xét giờ học.

- Học sinh thảo luận nhĩm trình bày

- Thảo luận nhĩm để làm bài

- Dựa vào lý thuyết văn kể chuyện để xác định đề ra là văn kể chuyện.

Đề 2 là đề văn kể chuyện.

Bài 2: - Học sinh đọc nắm yêu cầu

- Lập dàn bài

- Tập kể trong nhĩm

- Thi kể trước lớp


Bài 3: Viết một đoạn văn về dạng văn kể chuyện vừa ơn ở bài 1và 2

- Học sinh làm bài vào vở


Tiết 2 : TỰ HỌC

I.Mục tiêu: - Rèn kĩ năng tự học cho học sinh.

- Hướng dẫn các nhóm tự hoàn thành được các kiến thức đã học nhưng chưa hoàn thành ở 1 số bài tập trong môn học: TV và Toán trong tuần.

1/ Nhóm 1: Hoàn thành bài tập 9 ;10; tiết Ltừ và câu “ Câu hỏi dấu chầm hỏi”

Bt 11 Tập làm văn tiết Ôn tập văn kể chuyện (Tr 51 ; 52).

2/ Nhóm 2: Hoàn thành tiết 60 “Luyện tập” (Tr49) vở TH Toán.

3/ Nhóm 3: Hoàn thành tiết Tập làm văn “Ôn tập văn kể chuyện” trong vở THTV ( Tr 52).

4/ Nhóm 4: Hoàn thành 2 BT 4 (Tr 49;50) trong vở THToán.

- Qua tiết học giúp học sinh cũng cố khắc sâu được các kiến thức đã học.II.Hoạt động của trò;


* Hướng dẫn tự học:

1/GV phân chia nhóm và từng nội dung học của từng nhóm chưa hoàn thành.

* Nhóm 1: Hoàn thành bài tập 9 ;10; tiết Ltừ và câu “ Câu hỏi dấu chầm hỏi”

Bt 11 Tập làm văn tiết Ôn tập văn kể chuyện (Tr 51 ; 52).

* Nhóm 2: Hoàn thành tiết 60 “Luyện tập” (Tr49) vở TH Toán.


* Nhóm 3: Hoàn thành tiết Tập làm văn “Ôn tập văn kể chuyện” trong vở THTV

( Tr 52).

* Nhóm 4: Hoàn thành 2 BT 4 tiết Luyện tập và tiết “Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11”(Tr 49;50) trong vở THToán

2/GV đi giúp đỡ các nhóm. Đặc biệt

giúp đỡ nhóm có học sinh yếu kém.3/Các nhóm báo cáo kết quả bài làm cuối tiết học.

- Mời đại diện một số nhóm còn lại trình bày.

- Nhận xét, đánh giá, bổ sung.
4.Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét qua giờ tự học.


+ Nhóm 1.

- Hoàn thành thành BT trong vở THTV.

+ Nhóm 2:

- TL trao đổi hoàn thành BT.

- Hoàn thành thành BT trong THtoán.

+ Nhóm 3:

- Hoàn thành thành BT trong vở THTV.


+ Nhóm 4:

- Tự hoàn thành các bài tập.


- Một số HS trình bày bài làm.
- Các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả bài làm lẫn nhau.

- HS nghe, khắc sâu KT đúc rút kinh nghiệm.
Tiết 3: SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 14

I.Mục tiêu:

- HS nhận ra ưu ,khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp.

- Biết suy nghĩ để nêu ra ý tưởng xây dựng phương hướng cho hoạt động tập thể lớp.

- Thông qua phương hướng thực hiện của cả lớp, HS định hướng được các bước tu dưỡng và rèn luyện bản thân

- Rèn tính tự giác, mạnh dạn, tự tin phát biểu trước lớp.

- Có ý thức tự sửa sai khuyết điểm mắc phải và biết phát huy những mặt tích cực của bản thân , có tinh thần đoàn kết, hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn.II.Hoạt động lên lớp:

1.Ổn định: Hát

2.Tổng kết hoạt động tuần 14

1.Lớp trưởng báo cáo các mặt: học tập, đạo đức, chuyên cần,vệ sinh, chuyên cần.


- HS có ý kiến bổ sung

- GV giải đáp thắc mắc


- GV nhận xét chung cả lớp.

a/ Học tập:

b/ Đạo đức:

c/ Chuyên cần:

d/ Lao động – Vệ sinh:

3.GV – HS bình chọn HS danh dự trong tuần:

-HS xuất sắc:

-HS tiến bộ:

- GV tuyên dương những em có cố gắng đạt kết quả tốt trong tuần và nhắc nhở những em chưa ngoan.

3.Xây dựng phương hướng tuần 15

- HS thảo luận nhóm đề xuất các mặt hoạt động và chủ điểm hoạt động trong tuần

- Đại diện nhóm phát biểu.

* Chủ điểm: Học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

a/ Đạo đức:

- Thực hiện theo 5 điều Bác dạy, nội qui trường, lớp.

b/ Học tập:

- Duy trì nề nếp,truy bài đầu giờ.

- Thực hiện “Đôi bạn cùng tiến” giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Học bài và chuẩn bị bài đầy đủ.

- Tiếp tục duy trì công tác học nhóm, giúp đỡ nhau trong học tập.

- Rèn chữ viết.

- Duy trì sĩ số

- Đi học đầy đủ , đúng giờ

d/ Lao động, vệ sinh

- Thực hiện theo lịch phân công lao động của trường.

- VS trường lớp và cá nhân sạch sẽ.

- Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

- Không xả rác bừa bãi

e/ Phong trào:

- Tham gia đầy đủ các phong trào của Đội.

5.GV giải đáp thắc mắc.

6. Sinh hoạt giáo dục truyền thống nhà trường.

TIẾT 13 ĐẠO ĐỨC

BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ( T1)

I - MỤC TIÊU- Biết được công lao của thầy giáo ,cô giáo .

- Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo , cô giáo.

- Lễ phép vâng lời thầy giáo , cô giáo .

* HS khá giỏi biết nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình.

* GDKNS: - Kĩ năng lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô.

- Kĩ năng thể hiện sự kính trọng, biết ơn với thầy cô.II- PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

  1. Phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai

  2. Kĩ thuật: Trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi.

III - ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

GV : - SGK

- Các băng chữ

HS : - SGKIV – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

T- G

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1phút

4phút

1phút

9phút


9phút

12phút


4phút

1- Ổn định :

2 – Bài cũ : Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ( Tiết 2 )

- Em hiểu thế nào là hiếu thảo với ông bà cha me ?

-Điếu gì sẽ xảy ra nếu con cháu không hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ?

-HS –GV nhận xét tuyên dương.

3 - Bài mới :

* Giới thiệu bài:

- Các em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy giáo cô giáo?

- Để xem các em thể hiện biết ơn thầy giáo, cô giáo như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học “Biết ơn thầy giáo, cô giáo”

Hoạt động 1: Xử lí tình huống ( trang 20 , 21 SGK )

*Mục tiêu:

* Kĩ năng lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô.

+ Cách tiền hành :

-GV nêu tình huống:

“ Cô Bình là cô giáo …Các bạn ơi cô Bình bị ốm đấy! Chiều nay …

1. Em hãy đoán xem các bạn nhỏ trong tình huống trên sẽ làm gì khi nghe vân nói.

2. Nếu em là HS lớp đó em sẽ làm gì?

* GV Kết luận :

Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt . Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.

* Hoạt động 2 : (BT1)

* Mục tiêu:

-HS biết lựa chọn hình ảnh trong tranh thể hiện lòng kính trọngvà biết ơn thầy giáo ,cô giáo .

* Kĩ năng thể hiện sự kính trọng và biết ơn với thầy cô.

-Cách tiến hành :

* Thảo luận nhóm:

GV theo dõi giúp đỡ HS

* KT trình bày 1 phút:

- GV nhận xét và đưa ra phương án đúng của bài tập .

+ Các tranh 1 , 2 , 4 : Thể hiện thái độ kính trong , biết ơn thầy giáo , cô giáo .

+ Tranh 3 : Không chao cô giáo khi cô giáo không dạy lớp mình là biểu hiện sự không tôn trọng thầy giáo , cô giáo .Hoạt động 3 : ( Bài tập 2 SGK )

** Mục tiêu :

-HS phân biệt được việc làm nào thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo, việc làm nào thể hiện không biết ơn .

* KT Trình bày ý kiến cá nhân:

-Cách tiến hành :

-Yêu cầu HS lựa chọn những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy giáo , cô giáo .
* GV Kết luận : Có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo , cô giáo .

- Các việc làm (a) , (b) , (d) , (e) , (g) là những việc làm thể kiện lòng bi ết ơn thầy giáo , cô giáo .

4. Hoạt động nối tiếp:

* KT đặt câu hỏi:

- Hằng ngày em đã làm gì để biết ơn với thầy cô?

* GDKNS: Thầy cô đã dạy chúng ta những điều hay, lẻ phải, chính vì vậy chúng ta phải biết ơn thầy cô, thì mới xúng đáng là người trò giỏi.

- 1 – 2 HS đọc ghi nhớ trong SGK .

-GV giáo dục HS biết bày tỏ sự kính trọng , biết ơn các thầy giáo , cô giáo .

Dặn HS về viết , vẽ , dựng tiểu phẩm về chủ đề bài học ( Bài tập 4 SGK )

- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ, truyện . . . ca ngợi công lao của các thầy giáo, cô giáo.

-Chuẩn bị tiết 2 .

Nhận xét tiết học.


HS hát

HS trả lời câu hỏi của GV

- HS nối tiếp nhau trả lời.
- Lắng nghe

2 HS đọc


- HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra - HS lựa chọn cách ứng xử và trình bày lí do lựa chọn .
-HS nêu

-HS theo dõi

- Thảo luận theo nhóm về cách ứng xử .

-HS lên chữa bài, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS lên chữa bài tập . các nhóm khác nhận xét , bổ sung .

-Các tranh1,2,4:Thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

-Tranh 3 :Biểu hiện sự không tôn trọng thầy giáo, cô giáo.

- Từng nhóm HS thảo luận và ghi những việc nên làm vào các tờ giấy nhỏ .

- Từng nhóm lên dán băng chữ đã nhận, theo 2 cột “ Biết ơn “ hay “ Không biết ơn “ trên bảng và các tờ giấy nhỏ ghi các việc nên làm mà nhóm mình đã thảo luận . Các nhóm khác góp ý kiến , bổ sung .

-HS nhắc lại ghi nhớ


- Chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô,…
-Lắng nghe


KHOA HỌC

MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC

I- MỤC TIÊU:- Nêu được một số cách làm sạch nước : lọc , khử trùng , đun sôi ,…

- Biết đun sôi nước trước khi uống .

- Biết phải diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước .

*GDBVMT: HS có ý thức bảo vệ nguồn nước.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Hình trang 56,57 SGK.

-Phiếu học tập nhóm.

-PHIẾU HỌC TẬP

Hãy quan sát hình 2 SGK trang 57 và đọc hướng dẫn trong mục “Bạn cần biết” để hoàn thành bảng sau:Các giai đoạn của dây chuyền sản xuất nước sạch

Thông tin6.Trạm bơm đợt hai

Phân phối nước sạch cho người tiêu dùng

5.Bể chứa

Nước đã khử sắt, sát trùng và loại bỏ các chất bẩn khác.

1.Trạm bơm nước đợt một

Lấy nước từ nguồn.

2. Dàn khử sắt-bể lắng

Loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước.

3.Bể lọc

Tiếp tục loại các chất không tan trong nước.

4.Sát trùng

Khử trùng.

-Mô hình dụng cụ lọc nước đơn giản.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
T –G

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1phút

4phút


1phút

9phút


8phút

8phút


6phút

3 phút


1 phút

1- Ổn định: 2-Bài cũ:

Kể những nguyên nhân gây ô nhiễm nước ?

Khi nước bị ô nhiễm thì điều gì xảy ra?

GV nhận xét –tuyên dương

3-Bài mới:

Giới thiệu bài: Một số cách làm sạch nướcHoạt động 1:Tìm hiểu một số cách làm sạch nước

* Mục tiêu: Kể được một số cách làm sạch nước; tác dụng của từng cách.

Cách tiến hành :

? Kể ra một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương em sử dụng

*GVgiảng: Thông thường có 3 cách làm sạch nước:

a) Lọc nước

-Bằng giấy lọc, bông,…lót ở phễu.

-Bằng sỏi, cát, than củi,…đối với bể lọc.

Tác dụng:tách các chất không bị hoà tan ra khỏi nước.

b)Khử trùng nước:

-Để diệt vi khuẩn người ta có thể pha vào nước những chất khử trùng như nước gia-ven. Tuy nhiên, những chất này làm nước có mùi hắc.

c) Đun sôi:Đun nước cho tới khi sôi, để thêm chừng 10 phút, phần lớn vi khuẩn chết hết. Nước bốc hơi mạnh, mùi thuốc khử trùng cũng hết.

-Hãy kể tên các cách làm sạch nước và tác dụng của từng cách?Hoạt động 2:Thực hành lọc nước

* Mục tiêu :Biết nguyên tắc của việc lọc nước đối với cách lọc nước đơn giản .

Cách tiến hành:

-Chia nhóm, yêu cầu các nhóm thực hiện như SGK trang 56.

Cho HS thực hành theo nhóm

-Nhận xét kết quả thực hiện của các nhóm.

GV kết luận:

-Nguyên tắc chung của lọc nước đơn giản là:

+Than củi có tác dụng hấp thụ các mùi lạ và màu trong nước.

+Cát, sỏi có tác dụng lọc những chất không hoà tan.

Kết quả là nước đục trở thành nước trong, nhưng phương pháp này không làm chết được các vi khuẩn gây bệnh có trong nước. Vì vậy sau khi lọc, nước chưa dùng để uống ngay được.

Hoạt động 3:Tìm hiểu quy trình sản xuất nước sạch

* Mục tiêu:HS hiểu quy trình làm nước sạch

-Yêu cầu các nhóm đọc thông tin trong SGK trang 57 trả lời vào phiếu học tập (kèm theo).

-Chia nhóm và phát phiếu cho các nhóm.

-Sau khi hs trình bày, yêu cầu hs xếp dây chuyền sản xuất nước sạch theo đúng thứ tự.

GV theo dõi giúp đỡ HSKết luận:

Quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy nước:

a)Lấy nước từ nguồn nước bằng máy bơm.

b)Loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước bằng dàn khử sắt và bể lắng.

c)Tiếp tục lọc các chất không tan trong nước bằng bể lọc.

d)Nước đã được khử sắt, sát trùng và loại trừ các chất bẩn khác được chứa trong bể.e

e)Phân phối nước cho người tiêu dùng bằng máy bơm.

Hoạt động 4: Thảo luận về sự cần thiết phải đun sôi nước uống

* Mục tiêu: Hiểu sự cần thiết phải đun sôi nước trước khi uống .

+ Cách tiến hành :

-Nước làm sạch như những cách trên đã uống được ngay chưa? Tại sao?


Kết luận:

-Nước được sản xuất từ nhà máy đảm bảo được 3 tiêu chuẩn: khử sắt, loại các chất không tan trong nước và khử trùng. Lọc nước bằng cách đơn giản chỉ mới loại được các chất không tan trong nước, chưa loại được các vi khuẩn, chất sắt và các chất độc khác. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp đều phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn lại trong nước.

GDBVMT: Vì sao nguồn nước nước bị ô nhiễm?
4-Củng cố

-2 HS đọc lại nội dung ghi nhớ

-Tại sao ta phải đun sôi nước uống?

5- dặn dò:

-Dặn HS về thực hiện theo nội dung bài học.

-Chuẩn bài tiết sau: Bảo vệ nguồn nước.

-Nhận xét tiết học.


HS hát
HS trả lời theo yêu cầu của gv

HS theo dõi, nhắc lại tựa bài


HS phát biểu

HS chú ý lắng nghe

-Dựa vào lời giảng trả lời.

-Thực hành lọc nước theo hướng dẫn SGK.

-Đại diện nhóm trình bày kết quả

HS lắng nghePHIẾU HỌC TẬP

Hãy quan sát hình 2 SGK trang 57 và đọc hướng dẫn trong mục “Bạn cần biết” để hoàn thành bảng sau:Các giai đoạn của dây chuyền sản xuất nước sạch

Thông tin

6.Trạm bơm đợt hai

Phân phối nước sạch cho người tiêu dùng

5.Bể chứa

Nước đã khử sắt, sát trùng và loại bỏ các chất bẩn khác.

1.Trạm bơm nước đợt một

Lấy nước từ nguồn.

2. Dàn khử sắt-bể lắng

Loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước.

3.Bể lọc

Tiếp tục loại các chất không tan trong nước.

4.Sát trùng

Khử trùng.

HS nêu lại .

-Không uống ngay được vì chúng cần phải đun sôi trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn sống trong nước.

-HS theo dõi, ghi nhanh ý chính vào vở khoa học


HS lắng nghe .

- Do nước thải từ các xí nghiệp, nhà máy,… chưa được xử lí chảy ra sông, suối …


-HS đọc lại ghi nhớ

-HS trả lời câu hỏi


.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương