TuầN 12 (Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2013)tải về 177.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích177.55 Kb.


.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

TUẦN 12

(Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2013)Thứ, ngày

Tiết

Môn

Tên bài dạy

Hai


04/11

3

4Học vần

Học vần

Ôn luyện đọc: ôn - ơn

Rèn chữ viết : ôn - ơn

Ba

05/113

45

Học vần Học vần

Toán

Ôn luyện đọc: en - ên

Rèn chữ viết: en - ên

Ôn luyện : Luyện tập chung06/113

45

Học vần Học vần Toán


Ôn luyện đọc: in - un

Rèn chữ viết : in – un

Ôn luyện : Phép cộng trong phạm vi 6.Năm


07/11

3

45

Học vần Học vần

Toán

Ôn luyện đọc - Rèn chữ viết: iên – yên


Ôn luyện : Phép trừ trong phạm vi 6.

Sáu


08/11


3

45

Học vần Học vần

Toán

Ôn luyện đọc- Rèn chữ viết: uôn - ươn.


Ôn luyện : Luyện tập.


Thứ hai, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài :ôn- ơn

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ôn –ơn, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần ôn –ơn.

- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( tập 1)/ 47.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV hỏi : Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

+ Đánh vần tiếng, từ, câu.

+ Đọc trơn toàn bài.

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.

- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.

- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- Cho HS thi đua đọc trước lớp.

* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.

* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 44.

 • Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.

 • Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.


đã sờn vai.

Hai với hailà bốn.

Áo mẹ
đơn ca.


 • Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

 • Điền tiếng

thợ s….… mái t………. lay ………

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.


 • Viết: ôn bài, mơn mởn.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV theo dõi, nhắc nhở các em.

- Thu vở HS chấm -NX

Củng cố - Dặn dò:

* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần ôn - ơn.

- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .

- Yêu cầu đọc lại bài.

- Về xem trước bài mới.


- HS trả lời.

- HS mở SGK đọc bài.

- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ, nhóm).


- HS đọc kết hợp phân tích tiếng

- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)

- HS cài bảng.
- HS viết bảng con.
- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào VBT.

- 6 HS đọc các từ.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.


- HS viết bài vào vở.
- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các vần đã học.

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.Thứ ba, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài :en - ên

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần en –ên, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần en –ên.

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( tập 1)/ 48.

- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/76

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV hỏi : Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

+ Đánh vần tiếng, từ, câu.

+ Đọc trơn toàn bài.

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.

- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.

- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- Cho HS thi đua đọc trước lớp.

* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.

* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 48.

 • Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.

 • Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.


ra khỏi tổ.

Nhái bén ngồitrên lá sen.

Bé ngồibên cửa sổ.

Dế mèn chui • Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

 • Điền tiếng

mũi t….… b…... đò cái k.....

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.


 • Viết: khen ngợi, mũi tên.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV theo dõi, nhắc nhở các em.

- Thu vở HS chấm -NX*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt và toán:

BT1: Tìm tiếng có vần ôn hoặc ơn, en, ên

 • Gọi HS nêu yêu cầu.

 • Nhắc lại yêu cầu BT

 • Cho HS làm BT

BT2: Đọc

 • GV đọc mẫu.

 • Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

 • GV theo dõi, sửa sai.

BT3: Viết

 • Gọi HS đọc dòng chữ: Bé có áo len.

 • Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.

 • Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ B.

Củng cố - Dặn dò:

* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần en –ên.

- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .

- Yêu cầu đọc lại bài.

- Về xem trước bài mới.


- HS trả lời.

- HS mở SGK đọc bài.

- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ, nhóm).

- HS đọc kết hợp phân tích tiếng

- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)

- HS cài bảng.
- HS viết bảng con.
- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào VBT.

- 6 HS đọc các từ.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.


- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu


-Làm BT
-Lắng nghe.

- Đọc bài

-HS đọc

-HS phân tích-HS viết.

- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các vần đã học.

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.
Ôn luyện: Toán

Bài : LUYỆN TẬP CHUNG

I – Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố cách làm tính cộng, trừ trong phạm vi các số 3, 4, 5.

- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 48.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? • Ôn viết:

- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.

3 + 1 … 2 + 1 5 - 3 … 5 – 2 2+3 … 3 + 2

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.

* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 48.

Bài 1: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.

- GVNX, sửa sai.Bài 2: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.Bài 3: Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS viết bài và tự làm.
- GVNX, chữa bài.

Bài 4:Viết phép tính thích hợp:

- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.

- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm -NX

* GV yêu cầu HS làm thêm một số bài tập.1/ Tính.

5 – 3 + 2 = 5 – 0 – 4= 3 – 2 + 2 =

2 + 1 + 1 = 4 + 0+1= 2 + 2 – 4 =

- GVtheo dõi giúp đỡ HS yếu.

- GVthu vở HS chấm -NX

Củng cố -Dặn dò:

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HSTL ( Luyện tập chung)


- HS làm bài vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.


- HS tự làm bài vào VBT.

- HS lần lượt nêu kết quả của phép tính.

- HSNX, sửa sai.


- HS lần lượt viết bài làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- 4HS làm bảng lớp,cả lớp làm bảng con (theo dãy bàn).

- HSNX, sửa sai.

- HS quan sát và nêu bài toán.

- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm VBT.


2

+

3

=

5
5

-

2

=

3

- HS trao đổi vở chấm bài.

- HS làm vào vở trắng.
Thứ tư,ngày 06 tháng 11 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài : in-un

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần in – un, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần in – un.

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( tập 1)/ 49.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

+ Đánh vần tiếng, từ, câu.

+ Đọc trơn toàn bài.

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.

- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.

- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- Cho HS thi đua đọc trước lớp.

* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.

* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 49.

 • Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.

 • Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.


như in.

runnhư gỗ mun.


vừanhư cầy sấy.


đen • Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

 • Điền tiếng

tô b…... bò đi nh…... nhảy chuối ch…...

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.


 • Viết: xin lỗi, mưa phùn.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV theo dõi, nhắc nhở các em.

- Thu vở HS chấm -NX

Củng cố - Dặn dò:

* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần in –un.

- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .

- Yêu cầu đọc lại bài.

- Về xem trước bài mới.


- HS trả lời.


- HS mở SGK đọc bài.

- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ, nhóm).


- HS đọc kết hợp phân tích tiếng

- HS thi đua đọc (CN, tổ, bàn)

- HS cài bảng.

- HS viết bảng con.


- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào VBT.

- 6 HS đọc các từ.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.


- HS viết bài vào vở.
- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các vần đã học.

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.
Ôn luyện: Toán

Bài :PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6

I – Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố lại kiến thức tính cộng trong phạm vi 6.

- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.Củng cố so sánh hai số.Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 49.

- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/80

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? • Ôn đọc:

- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi sáng.


 • Ôn viết:

- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 49.

Bài 1: Tính.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.

- GVNX, sửa sai.Bài 3: Tính.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:

- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.

- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm -NX

* GV cho HS làm thêm một số bài tập.

- GVtheo dõi giúp đỡ HS yếu.

- GVthu vở HS chấm -NX*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành Tiếng việt và toán:

Bài 1: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.

Bài 3: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.

Bài 4:Viết phép tính thích hợp:

- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.

- Cho HS tự làm bài.
Bài 5: Đố vui

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.

Củng cố -Dặn dò:

- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 6.


- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS: (Phép cộng trong phạm vi 6)


- HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 6. (cá nhân, đồng thanh)
- HS viết vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- 3 HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.


- HS lần lượt nêu kết quả bài làm.

- HSNX, sửa sai.
- HS tự làm bài vào VBT.

- 3 HS làm bài vào bảng lớp

- HSNX, sửa sai.

- HS quan sát và nêu bài toán.

- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm VBT.


4

+

2

=

6
3

+

3

=

6

- HS trao đổi vở chấm bài.


- HS làm vào vở trắng.
- HS lần lượt viết bài làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- HS tự làm bài.

- HS lần lượt nêu kết quả của phép tính.

- HSNX, sửa sai.

-HS tự làm bài.

- HSNX, sửa sai.

- HS quan sát và nêu bài toán.

- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm vở.


4

+

2

=

6- HS tự làm bài vào VBT.

- HSNX, sửa sai

- HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 6.

Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Toán

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6

I – Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố lại kiến thức tính trừ trong phạm vi 6.

- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.Củng cố so sánh hai số sau khi làm tính.

- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1) / 50.

- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/81

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? • Ôn đọc:

- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi sáng.


 • Ôn viết:

- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 50.

Bài 1: Tính.

- Yêu cầu HS tự làm bài.


- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- Yêu cầu HS tự làm bài.


- GVNX, sửa sai.

- Yêu cầu HS nêu nhận xét về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.Bài 3: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Bài 4:Viết phép tính thích hợp:

- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.


- Cho HS tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm -NX*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành Tiếng việt và toán:

Bài 1: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.

Bài 3: Số?

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.

Bài 4:Viết phép tính thích hợp:

- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.

- Cho HS tự làm bài.
Bài 5: Đố vui

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Củng cố - Dặn dò:

- Gọi HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6.
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


- HSTL (Phép trừ trong phạm vi 6.)

- HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6. (cá nhân, đồng thanh)


- HS viết vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- 3 HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.


- HS tự làm bài vào VBT.

- 3 HS làm bài vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- HS nêu


- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm ở VBT.

- HS trao đổi vở chấm bài

- HS quan sát và nêu bài toán.

- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm VBT.6

-

2

=

4
6

-

1

=

5

- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm bài VBT.

- HSNX, sửa sai.

- HS trao đổi vở chấm bài.


- HS lần lượt viết bài làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- HS tự làm bài.

- HS lần lượt nêu kết quả của phép tính.

- HSNX, sửa sai.

-HS tự làm bài.

- HSNX, sửa sai.

- HS quan sát và nêu bài toán.

- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm vở.


6

-

1

=

5
- HS tự làm bài.

- HSNX, sửa sai

-HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6.

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài : iên-yên

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần iên –yên, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần iên –yên

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( Tập 1)/ 50.

- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/77-78

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

+ Đánh vần tiếng, từ, câu.

+ Đọc trơn toàn bài.

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.

- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.

- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- Cho HS thi đua đọc trước lớp.

* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.

* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 50.

 • Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.

 • Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.


đấu

miềnnúi

chiếnyến

đàn • Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.

 • Điền tiếng

Bãi b…... đàn k…... ….... xe

- Yêu cầu HS quan sát tranh.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.


 • Viết: viên phấn, yên vui.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV theo dõi, nhắc nhở các em.

- Thu vở HS chấm -NX*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt và toán:

BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần in, iên, yên

 • Gọi HS nêu yêu cầu.

 • Nhắc lại yêu cầu BT

 • Cho HS làm BT

BT2: Đọc

 • GV đọc mẫu.

 • Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

 • GV theo dõi, sửa sai.

BT3: Viết

 • Gọi HS đọc dòng chữ: Yến báo tin vui cho mẹ.

 • Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.

 • Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ Y.

Củng cố - Dặn dò:

* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần n –n.


- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .

- Yêu cầu đọc lại bài.

- Về xem trước bài mới.


- HS trả lời.

- HS mở SGK đọc bài.

- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ, nhóm).

- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)

- HS cài bảng.


- HS viết bảng con.

- HS viết bài vào vở.


* HS theo dõi và làm bài vào VBT.
- 6 HS đọc các từ.

- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm VBT.


- HS quan sát tranh và trả lời.

- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.

- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu


-Làm BT
-Lắng nghe.

- Đọc bài

-HS đọc

-HS phân tích-HS viết.

- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các vần đã học.

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.
Thứ sáu, ngày 08tháng 11 năm 2013

Ôn luyện đọc – Rèn viết

Bài:uôn-ươn

I – Mục tiêu:

- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần uôn –ươn, tiếng, từ, câu vừa học.

- Tìm được một số từ có vần uôn –ươn

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 51.

- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/79

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.II – Các hoạt động dạy – học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

* Luyện đọc:

- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.

+ Đánh vần tiếng, từ, câu.

+ Đọc trơn toàn bài.

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.

- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.

- GV theo dõi, sửa sai cho HS.

- Cho HS thi đua đọc trước lớp.

* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.

* Luyện viết:

- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 51.

 • Nối từ với tranh cho thích hợp.

- Yêu cầu HS đọc các từ: uốn dẻo, vườn táo, đầu nguồn.

- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh. • Điền : uôn hay ươn ?

Đàn yến bay l….... trên trời.

Đàn bò sữa trên s…... đồi.

Mẹ đi chợ về m….... .

- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập và suy nghĩ.

- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- GVNX, sửa chữa. • Viết: ý muốn, con lươn.

- GV cho HS đọc từ ngữ.

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, khoảng cách của con chữ.

- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho HS.

- GV theo dõi, nhắc nhở các em.

- Thu vở HS chấm -NX*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt và toán:

BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần un, uôn, ươn

 • Gọi HS nêu yêu cầu.

 • Nhắc lại yêu cầu BT

 • Cho HS làm BT

BT2: Đọc

 • GV đọc mẫu.

 • Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

 • GV theo dõi, sửa sai.

BT3: Viết

 • Gọi HS đọc dòng chữ: Bà vun xới vườn cây.

 • Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.

 • Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ B.

Củng cố - Dặn dò:

* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần n –n.

- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương

- Yêu cầu đọc lại bài.

- Về xem trước bài mới.


- HS trả lời.

- HS mở SGK đọc bài.

- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ, nhóm).

- HS đọc kết hợp phân tích tiếng

- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)

- HS cài bảng.
- HS viết bảng con.

- HS viết bài vào vở.


* HS theo dõi và làm bài vào VBT.
- 3 HS đọc các từ.
- HS làm bài.

- 3 HS đọc câu.

- 1HS làm bài bảng phụ, cả lớp làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.

- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu


-Làm BT
-Lắng nghe.

- Đọc bài

-HS đọc

-HS phân tích-HS viết.
-

HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các vần đã học.

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán

Bài: LUYỆN TẬP CHUNG

I – Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố cách làm tính cộng, trừ trong phạm vi 6.

- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.

- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 51.

- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.

II – Các hoạt động dạy – học:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ôn bài:

- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? • Ôn viết:

- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 51.

Bài 1: Tính.

- Yêu cầu HS tự làm bài.


- GVNX, sửa sai.

Bài 2: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS tự làm bài.

- GNVX, sửa sai.Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

- GV cho HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài.

- GVNX, sửa sai.Bài 4:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS viết bài và tự làm.
- GVNX, chữa bài.

Bài 5:Viết phép tính thích hợp:

- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.

- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

- GV nêu nhận xét chung.

- Thu vở HS chấm -NX

Củng cố -Dặn dò:

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HSTL (Luyện tập.)


- HS viết vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.


- HS lần lượt làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.


- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm ở VBT.

- HS trao đổi vở chấm bài

- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con.

- HSNX, sửa sai.

- 3HS làm bảng lớp,cả lớp làm bảng con (theo dãy bàn).

- HS quan sát và nêu bài toán.

- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm VBT.5

-

3

=

2

- HS trao đổi vở chấm bài.


Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương