Truy cập website: hoc360. net để tải tài liệu đề thi miễn phí ĐỀ SỐ 59: ĐỀ thi thử tuyển sinh lớP 10 tphcmtải về 49.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.03.2019
Kích49.38 Kb.

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí


ĐỀ SỐ 59: ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 TPHCM

TRƯỜNG THCS GÒ VẤP, QUẬN GÒ VẤP, NĂM 2017-2018

Câu 1: (2 điểm)

 1. Giải phương trình:

 2. Tham quan trải nghiệm một trang trại chăn nuôi, bạn An hỏi một anh công nhân số con gà và số con bò trang trại đang nuôi thì được anh công nhân cười và nói rằng: “Tất cả có 1200 con và 2700 chân”. Bạn tính giúp bạn An là có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con bò nhé

Câu 2: (1,5 điểm)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị (P) của hàm số

 2. Xác định m để đường thẳng cắt (P) tại hai điểm có hoành độ nghịch đảo lẫn nhau

Câu 3: (1,5 điểm)

 1. Thu gọn biểu thức sau:

 2. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn cho hồ Dầu Tiếng đã đồng thuận với Công ty TNHH MTV khai thác dịch vụ thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về việc quyết định xả nước xuống sông Sài Gòn với lưu lượng 150m3/s từ 7 giờ ngày 04/12/2016 đến 7 giờ ngày 10/12/2016. Tuy nhiên, Ban chỉ huy cũng đề nghị UBND các quận, huyện (nhất là huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức), Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố, Công ty TNHH MTV khai thác dịch vụ thủy lợi và các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi (Theo Thanh niên online ngày 03/12/2016)

 1. Bạn hãy cho biết lượng nước mà hồ Dầu Tiếng đã xả xuống sông Sài Gòn trong đợt này là bao nhiêu?

 2. Theo số liệu tiêu thụ nước của khách sạn Caravelle (không tính lượng nước thủy cục): Nước dùng cho các phòng khách là 200m3/ngày; nước cho các nhà hàng căn tin là 135m3/ngày và nước dùng cho nhân viên khách sạn là 15m3/ngày. Vậy một năm (không phải năm Nhuận) khách sạn Caravelle tiêu thụ bao nhiêu phần nước xả trên?

Câu 4: (1,5 điểm) Cho phương trình:

 1. Chứng minh phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m

 2. Xác định m để phương trình trên có hai nghiệm x1; x2 đều âm

Câu 5: (3,5 điểm) Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O bán kính R; kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE đến (O) (B, C là hai tiếp điểm; D nằm giữa A và E; O nằm ngoài )

 1. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh: OM AE và 5 điểm A, B, M, O, C cùng thuộc một đường tròn

 2. Chứng minh: BE.CD = BD.CE

 3. Chứng minh: Điểm B cách đều HE và HD (H là giao điểm của AO và BC)

 4. Tính theo R diện tích phần ∆ABC nằm ngoài hình tròn tâm O, khi


BÀI GIẢI

Câu 1: (2 điểm)

 1. Giải phương trình: (1)

Giải:Đặt

Phương trình (1) trở thành: (*)

Ta có

Do nên phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt:

(nhận); (loại)

Với

Vậy nghiệm của phương trình (1) là:


 1. Tham quan trải nghiệm một trang trại chăn nuôi, bạn An hỏi một anh công nhân số con gà và số con bò trang trại đang nuôi thì được anh công nhân cười và nói rằng: “Tất cả có 1200 con và 2700 chân”. Bạn tính giúp bạn An là có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con bò nhé

Giải:

Gọi x, y lần lượt là số con gà, con bò (x > 0; y > 0)

Con gà có 2 chân, con bò có 4 chân

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

(nhận)

Vậy có 1050 con gà, 150 con bòCâu 2: (1,5 điểm)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị (P) của hàm số

Giải:

Bảng giá trịx

0

2

40

Đồ thị 1. Xác định m để đường thẳng cắt (P) tại hai điểm có hoành độ nghịch đảo lẫn nhau

Giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) có dạng:

(*)

Để (D) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ nghịch đảo lẫn nhauVậy là giá trị cần tìmCâu 3: (1,5 điểm)

 1. Thu gọn biểu thức sau:

Giải:

Ta có:

(vì ) 1. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn cho hồ Dầu Tiếng đã đồng thuận với Công ty TNHH MTV khai thác dịch vụ thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về việc quyết định xả nước xuống sông Sài Gòn với lưu lượng 150m3/s từ 7 giờ ngày 04/12/2016 đến 7 giờ ngày 10/12/2016. Tuy nhiên, Ban chỉ huy cũng đề nghị UBND các quận, huyện (nhất là huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức), Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố, Công ty TNHH MTV khai thác dịch vụ thủy lợi và các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi (Theo Thanh niên online ngày 03/12/2016)

 1. Bạn hãy cho biết lượng nước mà hồ Dầu Tiếng đã xả xuống sông Sài Gòn trong đợt này là bao nhiêu?

Giải:

Lượng nước mà hồ Dầu Tiếng đã xả xuống sông Sài Gòn trong đợt này là:

m3

 1. Theo số liệu tiêu thụ nước của khách sạn Caravelle (không tính lượng nước thủy cục): Nước dùng cho các phòng khách là 200m3/ngày; nước cho các nhà hàng căn tin là 135m3/ngày và nước dùng cho nhân viên khách sạn là 15m3/ngày. Vậy một năm (không phải năm Nhuận) khách sạn Caravelle tiêu thụ bao nhiêu phần nước xả trên?

Giải:

Trong một năm khách sạn Caravelle tiêu thụ phần nước xả trên là:

m3

Câu 4: (1,5 điểm) Cho phương trình:

 1. Chứng minh phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m

Giải:

Ta có

Do nên phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m 1. Xác định m để phương trình trên có hai nghiệm x1; x2 đều âm

Giải:

Để phương trình trên có hai nghiệm x1; x2 đều âm

Vậy m > 1 thì phương trình trên có hai nghiệm x1; x2 đều âmCâu 5: (3,5 điểm) Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O bán kính R; kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE đến (O) (B, C là hai tiếp điểm; D nằm giữa A và E; O nằm ngoài )

 1. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh: OM AE và 5 điểm A, B, M, O, C cùng thuộc một đường tròn

Giải:


Ta có M là trung điểm của DE và dây DE không qua tâm O

OM AE (liên hệ giữa đường kính và dây cung)

Ta có (tính chất tiếp tuyến và OM AE)5 điểm A, B, M, O, C cùng thuộc một đường tròn đường kính AO

 1. Chứng minh: BE.CD = BD.CE

Giải:Xét ∆ACD và ∆AEC có:

: chung

(hệ quả góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)

∆ACD ∽ ∆AEC (g.g)

(1)

Xét ∆ABD và ∆AEB có:: chung

(hệ quả góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)

∆ABD ∽ ∆AEB (g.g)

(2)

Ta lại có: AB = AC (3) (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

Từ (1), (2) và (3)


 1. Chứng minh: Điểm B cách đều HE và HD (H là giao điểm của AO và BC)

Giải:Ta có AB = AC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

OB = OC (= R)AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC

AO BC tại H

Xét ∆ACO vuông tại C và có CH là đường cao(4) (hệ thức lượng)

Ta có ∆ACD ∽ ∆AEC (cmt)(5)

Từ (4) và (5) AH.AO = AD.AE (6)

Xét ∆AHD và ∆AEO có:

: chung

(do (6))

∆AHD ∽ ∆AEO (c.g.c)

(7) (2 góc tương ứng)

Xét tứ giác OHDE có: (do (7))Tứ giác OHDE nội tiếp (góc trong bằng góc đối ngoài)

Ta có (2 góc phụ nhau)(2 góc phụ nhau)

(vì OE = OD = R nên ∆ODE cân tại O)

(cùng chắn cung OE của tứ giác OHDE nội tiếp)

(2 góc phụ nhau)

HB là phân giác của góc DHE

Điểm B cách đều HE và HD (tính chất phân giác)

 1. Tính theo R diện tích phần ∆ABC nằm ngoài hình tròn tâm O, khi

Giải:

Ta có (vì AO là phân giác của góc BOC)

Xét ∆ACO vuông tại CXét ∆OHC vuông tại H

Diện tích tứ giác ABOC là:

Diện tích hình quạt BOC là:

Vậy diện tích phần ∆ABC nằm ngoài hình tròn tâm O là:

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương