Trong đời sống thường ngày, việc sử dụng dây để thắt, buộc, bó, kéo, treo, neo là thường xuyên xảy ra. Cũng như trong hoạt động kỹ năng dã ngoại, việc sử dụng nút dây để ứng dụng trong đời sống trại rất quan trọng và cần thiếttải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích445 b.

Trong đời sống thường ngày, việc sử dụng dây để thắt, buộc, bó, kéo, treo, neo là thường xuyên xảy ra. Cũng như trong hoạt động kỹ năng dã ngoại, việc sử dụng nút dây để ứng dụng trong đời sống trại rất quan trọng và cần thiết. Chính nhờ nút dây chúng ta mới có thể dựng được túp lều, giá chén, cột cờ, cổng trại, cầu treo…

 • Trong đời sống thường ngày, việc sử dụng dây để thắt, buộc, bó, kéo, treo, neo là thường xuyên xảy ra. Cũng như trong hoạt động kỹ năng dã ngoại, việc sử dụng nút dây để ứng dụng trong đời sống trại rất quan trọng và cần thiết. Chính nhờ nút dây chúng ta mới có thể dựng được túp lều, giá chén, cột cờ, cổng trại, cầu treo…Nhưng không đơn thuần là chỉ cột dây cho thật chặt và dựng lên cho có, mà chúng ta phải thắt nút làm sao cho đúng nút, đúng kỹ thuật, chắc chắn, an toàn và đẹp. Để làm được điều này thì kiến thức nút dây ta cần phải có và có kiến thức nút dây rồi thì chúng ta mới biết ứng dụng được cho từng trường hợp.

 • Nhưng không đơn thuần là chỉ cột dây cho thật chặt và dựng lên cho có, mà chúng ta phải thắt nút làm sao cho đúng nút, đúng kỹ thuật, chắc chắn, an toàn và đẹp. Để làm được điều này thì kiến thức nút dây ta cần phải có và có kiến thức nút dây rồi thì chúng ta mới biết ứng dụng được cho từng trường hợp.Các nút dây cơ bản là những nút dây dễ thắt và được ứng dụng vào những trường hợp thường gặp trong đời sống trại hoặc trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

 • Các nút dây cơ bản là những nút dây dễ thắt và được ứng dụng vào những trường hợp thường gặp trong đời sống trại hoặc trong đời sống hằng ngày của chúng ta.Các loại nút:

 • Các loại nút:

 • Rút (đầu dây): Chịu đơn, chịu kép, chịu tam, số 8, chân chó.

 • Nối : Dẹt, nút bò, thợ dệt, nối chỉ câu.

 • Buộc, treo, neo: Thòng lọng, sơn ca, thuyền chài, kéo gỗ.

 • Cấp cứu: Ghế đơn, ghế kép, cứu hỏa, thợ sơnTăng – đơ: Chạy, bồ câu (thòng lọng ngược).

 • Tăng – đơ: Chạy, bồ câu (thòng lọng ngược).

 • Ráp cây : Chữ thập, chữ X (chéo), thẳng, chạc 3.

 • Trang trí : Hoa 4 cánh, hoa đan 4 cánh, móc xích, cúc áo Nhật Bản.

 • Ứng dụng: Chân ngỗng, ghế đu, thoát thânA. Các nút để rút (đầu dây):

  • A. Các nút để rút (đầu dây):
   • Nút chịu đơn:
 • Công dụng: Không cho đầu dây chui qua 1 lỗ nhỏ, làm điểm tựa bám (sợi dây kéo nước giếng, dây kéo thuyền vào bờ…)2. Nút chịu kép:

   • 2. Nút chịu kép:
 • Công dụng: Giống như nút chịu đơn, nhưng lại để gút to lớn hơn, chắc chắn hơn, trang trí.

 • Cách thắt:

 • Cách 1 Cách 23. Nút chịu tam:

   • 3. Nút chịu tam:
 • Công dụng: Giống như nút chịu đơn, nhưng lại để rút to lớn hơn, chắc chắn hơn, trang trí4. Nút số 8:

   • 4. Nút số 8:
 • Công dụng: Giống như nút chịu đơn, do có một vòng xoắn thêm nên nút chắc chắn hơn. Nút được ứng dụng làm thang dây.4. Nút số 8:

   • 4. Nút số 8:


5. Nút chân chó:

   • 5. Nút chân chó:
 • Công dụng: Loại bỏ phần dây bị hư, rút ngắn dây bị chùng.5. Nút chân chó:

   • 5. Nút chân chó:


5. Nút chân chó:

   • 5. Nút chân chó:


1. Nút dẹt:

   • 1. Nút dẹt:
 • Công dụng: Là nút nối thông dụng nhất. Dùng để nối 2 đầu dây có tiết diện bằng nhau, buộc đồ, gói hàng, là nút kết thúc của băng cứu thương.2. Nút thợ dệt:

   • 2. Nút thợ dệt:
 • Công dụng: Dùng để nối chỉ dệt, nối 2 dầu dây không bằng nhau, dùng để đan lưới cá.2. Nút thợ dệt:

   • 2. Nút thợ dệt:


3. Nút chỉ câu:

   • 3. Nút chỉ câu:
 • Công dụng: Dùng để nối chỉ câu, nối 2 đầu dây trơn có tiết diện bằng nhau hoặc không bằng nhau. Ứng dụng kéo màn sân khấu.3. Nút chỉ câu:

   • 3. Nút chỉ câu:


1. Nút thòng lọng:

   • 1. Nút thòng lọng:
 • Công dụng: Dùng để bắt súc vật, neo dây vào các vật dụng (thanh gỗ, khoen sắt…) hoặc buộc xiết một vật nào đó.2. Nút sơn ca:

   • 2. Nút sơn ca:
 • Công dụng: Dùng để treo phần giữa dây trên một xà ngang, dùng buộc xiết một bó củi lớn để kéo đi.2. Nút sơn ca:

   • 2. Nút sơn ca:


3. Nút thuyền chài:

   • 3. Nút thuyền chài:
 • Công dụng: Dùng để neo thuyền vào cọc trên bờ, buộc đầu gậy chính của lều, là nút khởi đầu của tất cả các nút ráp cây.3. Nút thuyền chài:

   • 3. Nút thuyền chài:


4. Nút kéo gỗ:

   • 4. Nút kéo gỗ:
 • Công dụng: Dùng để kéo gỗ. Cũng có tác dụng xiết như nút thòng lọng. Có thể ứng dụng để căng dây phơi đồ hoặc mắc dây võng vào thân cây.4. Nút kéo gỗ:

   • 4. Nút kéo gỗ:


1. Nút ghế đơn:

   • 1. Nút ghế đơn:
 • Công dụng: Để kéo một người từ dưới sâu lên hay thả một người từ trên cao xuống.1. Nút ghế đơn:

   • 1. Nút ghế đơn:


2. Nút ghế kép:

   • 2. Nút ghế kép:
 • Công dụng: Tương tự như nút ghế đơn, nhưng sử dụng 2 vòng dây2. Nút ghế kép:

   • 2. Nút ghế kép:


3. Nút cứu hỏa:

   • 3. Nút cứu hỏa:
 • Công dụng: Dùng để cứu người, đưa người từ trên cao xuống hoặc từ dưới lên.1. Nút chạy:

   • 1. Nút chạy:
 • Công dụng: Được sử dụng tăng, giam dây lều, trường hợp dây ngắn vẫn làm được.1. Nút chạy:

   • 1. Nút chạy:


2. Nút bồ câu (thòng lọng ngược):

   • 2. Nút bồ câu (thòng lọng ngược):
 • Công dụng: Dùng để tăng giảm dây lều.1. Nút hoa 4 cánh:

   • 1. Nút hoa 4 cánh:
 • Công dụng: Dùng để trang trí trên các sợi dây đeo hoặc khóa dây kéo.2. Nút hoa đan 4 cánh (hoa mai):

   • 2. Nút hoa đan 4 cánh (hoa mai):


3. Nút móc xích:

   • 3. Nút móc xích:
 • Công dụng: Dùng để trang trí bằng nút thòng lọng.4. Nút cúc áo Nhật Bản:

   • 4. Nút cúc áo Nhật Bản:
 • Công dụng: Dùng để trang trí trên các sợi dây đeo hoặc khóa dây kéo.5. Nút chân ngỗng:

   • 5. Nút chân ngỗng:
 • Công dụng: Dùng để làm gọn phần dây thừa, để cho dây được nằm gọn gàng dọc theo dây thẳng.6. Nút ghế đu:

   • 6. Nút ghế đu:
 • Công dụng: Dùng làm các ghế đu dã chiến ở đất trại7. Nút thoát thân:

   • 7. Nút thoát thân:
 • Công dụng: Thâu lại sợi dây sau khi thoát thân* Nút thuyền chài:

   • * Nút thuyền chài:
 • Công dụng: Dùng để neo thuyền vào cọc trên bờ, buộc đầu gậy chính của lều, là nút khởi đầu của tất cả các nút ráp cây.* Nút thuyền chài:

   • * Nút thuyền chài:


1. Nút ráp cây chữ thập:

   • 1. Nút ráp cây chữ thập:


2. Nút ráp cây chữ X:

   • 2. Nút ráp cây chữ X:


3. Nút ráp cây thẳng:

   • 3. Nút ráp cây thẳng:


4. Nút ráp cây chạc ba:

   • 4. Nút ráp cây chạc ba:


4. Nút ráp cây chạc ba:

   • 4. Nút ráp cây chạc ba:


4. Nút ráp cây chạc ba:

   • 4. Nút ráp cây chạc ba:


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương