Trong bài làm cụ thể áp dụng dữ liệu của Redlands. Có nhiều tiêu chí cần làm nhưng ở đây mô phỏng chỉ làm 3 tiêu chítải về 290.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích290.61 Kb.
#182979
KCN1

Trong bài làm cụ thể áp dụng dữ liệu của Redlands. Có nhiều tiêu chí cần làm nhưng ở đây mô phỏng chỉ làm 3 tiêu chí:
Chọn hiện trạng đất là đất trống
Đất quy hoạch là đất công nghiệp
Cách đường Kansas 10m
Lớp:
Landusecov: hiện trạng đất
Zonecov: đất quy hoạch
Street
Kiểu đối tượng:
Landusecov: polygon
Zonecov: polygon
Street: polyline
Thuộc tính liên quan:
Landusecov: diện tích, chu vi, loại đất (công nghiệp, nông nghiệp…)
Zonecov: diện tích, chu vi, loại đất (công nghiệp, nông nghiệp…)
Street: tên đường, độ dài đường, loại đường (cao tốc, đường khu phố…)…
Kĩ thuật sử dụng:

Cụ thể ở bài pt không gian xác định vị trí khu công nghiệp:
Sau khi select thì intersect của VAC (đất trống) trong landusecov và IND (đất công nghiệp) trong zonecov => ta loại được các vùng đất không thích hợp.
Sau đó intersect các vùng đất đó với đường kansas đã buffer ra 10m.
Phương pháp:


tải về 290.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương