Trình đỘ ĐÀo tạO: ĐẠi học loại hình đÀo tạO: chính quy


Nguyên lý - Chi tiết máy -tải về 113.22 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích113.22 Kb.
#3791
1   2   3   4   5

4. Nguyên lý - Chi tiết máy - TMMP230220 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(3, 0, 6)

 • Điều kiện tiên quyết:

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần nghiên cứu cấu trúc, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học và động lực học của cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí. Sau khi học, sinh viên có khả năng độc lập giải quyết những vấn đề tính toán và thiết kế các chi tiết máy, làm cơ sở để vận dụng trong quá trình tính toán thiết kế và chi tiết máy trong thực tế kỹ thuật sau.

5. Kỹ thuật điện-điện tử - EEEN234062 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Toán cao cấp 1 & 2, Vật lý đại cương 1 & 2

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy điện, mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản; cung cấp khái quát về đo lường các đại lượng điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện, khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống.

6. Dung sai - Kỹ thuật đo - TOMT220225 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2,0,4)

 • Điều kiện tiên quyết:

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về:

 • Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy. Dung sai và lắp ghép các mối thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren, phương pháp giải bài toán chuỗi kích thước và nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, một số loại dụng cụ đo và phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết.

 • Thí nghiệm kỹ thuật đo lường cơ khí đề cập đến những phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết cơ khí chế tạo máy, giới thiệu dụng cụ thiết bị đo, độ chính xác, thao tác, tính sai số và xử lý kết quả đo.

7. Vật liệu học - ENMA220126 2 TC

 • Phân bố thới gian học tập: 2(2, 0, 4)

 • Điều kiện tiên quyết:

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên:

 • Kiến thức chung về cấu tạo kim loại và hợp kim, vật liệu kim loại trong chế tạo cơ khí và các kiến thức cơ bản trong nhiệt luyện các vật liệu kim loại để bảo đảm cơ tính làm việc. Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất sử dụng các vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu composite, cao su, vật liệu keo, v.v.

 • Thí nghiệm vật liệu học trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để có thể kiểm tra đặc tính cơ, lý, hóa,… của vật liệu bằng các thiết bị đo lường hiện đại.

 1. Vi điều khiển ứng dụng - AMIC320133 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Tin học, Kỹ thuật điện - điện tử ô tô

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi điều khiển và các tập lệnh của nó để có thể áp dụng vào thực tế.

Sau khi học xong học phần sinh viên: • Hiểu được cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.

 • Thiết kế mạch ứng dụng Vi điều khiển.

 • Lập trình cho Vi điều khiển để xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi.


9. Công nghệ kim loại - METE320126 2 TC

 • Phân bố thới gian học tập: 2 (2, 0, 4)

 • Điều kiện tiên quyết:

 • Tóm tắt nội dung học phần:Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp gia công, thiết bị và công nghệ để gia công kim loại như đúc, gia công áp lực và hàn kim loại, gia công cắt gọt kim loại; giới thiệu công dụng và khả năng công nghệ của máy; các chuyển động cơ bản của máy; sơ đồ kết cấu động học và sơ đồ động của máy; các vấn đề cơ bản về điều chỉnh máy để thực hiện các công việc gia công.

10. Kỹ thuật nhiệt - THER222932 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: Không

 • Các môn học trước: Toán cao cấp 1 & 2, Vật lý, Hoá học đại cương.

 • Tóm tắt ni dung học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về nhiệt động học kỹ thuật, các định luật 1 và 2, các chu trình sinh công và tiêu hao công, qua đó tính toán nhiệt và công cho các chu trình. Phần truyền nhiệt giúp cho sinh viên nắm bắt một số khái niệm liên quan cũng như các quy luật trao đổi nhiệt: dẫn nhiệt, truyền nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt.

11. Cơ học lưu chất ứng dụng - FLUI220132 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: Không

 • Các học phần học trước: Toán cao cấp, Vật lý A1, Cơ lý thuyết-Sức bền vật liệu

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các tính chất của lưu chất. Nghiên cứu qui luật cân bằng của chất lỏng tĩnh, tính toán áp lực thủy tĩnh, nghiên cứu qui luật chuyển động của lưu chất và các thông số đặc trưng cho nó mà không quan tâm đến lực, nghiên cứu lực tác dụng trong môi trường lưu chất chuyển động và những qui luật tương tác về lực giữa dòng lưu chất với các vật rắn. Tìm hiểu đặc trưng chuyển động một chiều của chất lỏng, dòng chảy qua lỗ vòi . Học phần còn cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán, thiết kế, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu, nhược điểm của các hệ thống thủy lực cho các công trình.

12. Nhiệt động học kỹ thuật - THER223032 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: Không

 • Các học phần học trước: Toán cao cấp 1 & 2, Vật lý, Hoá học đại cương

 • Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về nhiệt, nội dung định luật nhiệt 1 và 2, kiến thức về các quá trình biến đổi năng lượng, sự biến đổi giữa nhiệt và công, giữa công và nhiệt trong các chu trình thuận và ngược chiều, cũng như đặc tính nhiệt của các chất giúp cho quá trình biến đổi đó nhằm áp dụng hiệu quả trong thực tế.

13. Máy thủy lực và khí nén - PHEQ220332 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: Không

 • Các học phần học trước: Cơ học lưu chất ứng dụng

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy thủy lực và khí nén, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính, phạm vi sử dụng, các hư hỏng thường gặp, phương thức sữa chửa, bảo trì, bảo dưỡng cho các loại máy thủy lực và khí nén như: máy bơm cánh dẫn, bơm thể tích, quạt ly tâm, quạt hướng trục, các loại máy nén khí. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho người học khả năng thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống thủy lực khí nén hoàn chỉnh. Người học có khả năng vận hạnh các loại máy thủy lực, hệ thống thủy lực một cách an toàn hiệu quả.

14. Cơ sở công nghệ chế tạo máy - FMMT320825 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2 (2, 0, 4)

 • Điều kiện tiên quyết: Không

 • Các học phần học trước: Nguyên lý - Chi tiết máy, Vật liệu học, Dung sai – Kỹ
  thuật đo


 • Tóm tắt nội dung học phần: học phần cung cấp cơ sở lý thuyết về

 • Cắt gọt kim loại, cơ sở lý thuyết của các phương pháp gia công.

 • Độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt của chi tiết gia công, các yếu tố ảnh hưởng và hướng khắc phục.

 • Chọn chuẩn và gá đặt khi gia công

 • Đặc trưng các quá trình gia công cắt gọt trên các máy vạn năng, chuyên dùng, ...

15. Quản lý Dịch vụ ô tô - ASMA220230 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Các môn kiến thức đại cương

 • Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ ô tô, các vấn đề về quản lý một cơ sở dịch vụ ô tô và các quy trình hoạt động về quản lý xưởng dịch vụ, cách đánh giá hoạt động của xưởng dịch vụ.

9.3 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. TT Động cơ đốt trong - PICE331030 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: không có.

 • Tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung của môn học bao gồm các kiến thức :

Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong kiểu piston, nguyên lý làm việc và đặc điểm cấu tạo của các hệ thống và các chi tiết trên động cơ.

Phương pháp sử dụng cụ đo trong ngành cơ khí ( thước kẹp, pan-me, ....)

Phương pháp tháo - lắp - kiểm tra động cơ, điều chỉnh, sửa chữa, chẩn đoán tìm pan- biện pháp khắc phục và bảo dưỡng trên động cơ xăng.

Cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống nhiên liệu dùng trên động cơ Diesel, các loại bơm cao áp, kim phun dùng trong hệ thống nhiên liệu. Qui trình tháp ráp, kiểm tra, sửa chữa điều chỉnh các loại bơm cao áp(PF, PE, VE và GM...) các loại vòi phun nhiên liệu


 1. Nguyên lý Động cơ đốt trong - ICEP330330 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: kỹ thuật nhiệt, toán cao cấp1&2

 • Tóm tắt nội dung học phần: Các kiến thức về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Các quá trình lý hóa cơ bản xảy ra trong động cơ. Các chu trình nhiệt động, chu trình làm việc lý tưởng và chu trình làm việc thực tế của động cơ, lý thuyết về quá trình cháy, các biện pháp giảm lượng khí xả trên động cơ. Các thông số đặc trưng cho các quá trình làm việc của động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình làm việc. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Các đặc tính của động cơ.

 1. TT Hệ thống điều khiển động cơ - PEMS331130 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Động cơ đốt trong, TT Động cơ đốt trong

 • Tóm tắt nội dung học phần:

Nội dung học phần bao gồm:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển động cơ xăng- diesel, bao gồm: điều khiển phun nhiên liệu (trên động cơ xăng và diesel – Common.rail), điều khiển đánh lửa, điều khiển tốc độ cầm chừng và một số điều khiển khác trong lĩnh vực điều khiển tự động động cơ bằng máy tính.  Có các kỹ năng về kiểm tra – chẩn đoán – điều chỉnh – sửa chữa các chi tiết, các hệ thống cấu thành hệ thống điều khiển động cơ

 1. Tính toán Động cơ đốt trong - ICEC330430 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(2/1/6)

 • Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý động cơ đốt trong

 • Các học phần học trước: Cơ lý thuyết, nguyên lý – chi tiết máy

 • Tóm tắt nội dung học phần: Động học và động lực học của cơ cấu piston - khủyu trục - thanh truyền của cơ cấu giao tâm và lệc tâm. Các kiến thức về cân bằng của các động cơ trên động cơ đốt trong . Tính tóan kiểm nghiệm sức bền của các chi tiết chính trong nhóm pit-ton- khủyu trục- thanh truyền và các chi tiết của các hệ thống phụ trên động cơ đốt trong.......

 1. TT Hệ thống truyền lực ô tô - PAPS331131 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

 • Điều kiện tiên quyết: Không.

 • Các học phần học trước: Các môn học cơ sở ngành.

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho người học những kiến thức tổng quát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực trên ô tô bao gồm những cụm chi tiết như: ly hợp, hộp số, truyền động các-đăng, cầu chủ động. Hướng dẫn các phương pháp, qui trình thực hành tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các cụm chi tiết nói trên.

 1. Lý thuyết Ô tô - THOV330131 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 4(4/0/8)

 • Điều kiện tiên quyết: Không.

 • Các học phần học trước: Toán cao cấp 1-2-3, Vật lý, Cơ lý thuyết.

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề khảo sát động học và động lực học chuyển động thẳng, quay vòng và phanh ô tô; khảo sát các hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô; các đặc điểm về kết cấu, động học và động lực học của các cụm và hệ thống thuộc gầm xe ô tô. Cung cấp cho người học những phương pháp tính toán cơ bản nhằm kiểm tra khả năng làm việc của các chi tiết, các cụm và các hệ thống thuộc gầm xe ô tô.

 1. Thiết kế Ô tô - VEDE330231 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(2/1/6)

 • Điều kiện tiên quyết: Không.

 • Các học phần học trước: Lý thuyết ô tô

 • Tóm tắt nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ sở cho việc đánh giá chất lượng động lực học chuyển động của ô tô, cho những ứng dụng trong vận hành và khai thác cũng như trong tính toán thiết kế động học và động lực học cho ô tô.

 1. TT Hệ thống chuyển động và điều khiển ô tô - PACS331231 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

 • Điều kiện tiên quyết: Không.

 • Các học phần học trước: Các môn học cơ sở ngành, TT Hệ thống truyền lực ô tô.

 • Tóm tắt nội dung học phần: Đây là học phần tích hợp nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức tổng quát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của động của các hệ thống chuyển động và điều khiển trên ôtô, bao gồm:, hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh, bánh xe và các góc đặt bánh xe. Hướng dẫn các phương pháp, qui trình thực hành tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các cụm chi tiết nói trên

 1. Anh văn chuyên ngành - EFAE327031 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: Không.

 • Các học phần học trước: Anh văn 1-2-3

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề phát triển từ ngữ, thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh chuyên ngành ôtô. Các điểm văn phạm, các mẫu câu thường dùng trong tiếng Anh kỹ thuật nói chung, tiếng Anh chuyên ngành ôtô nói riêng, như các cấu trúc bị động vô nhân xưng, mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ, từ kép, cụm từ,… Cung cấp một lượng vốn cơ bản về từ, thuật ngữ sử dụng trong tiếng Anh chuyên ngành ôtô.

Học phần này giúp hình thành và phát triển các kỹ năng trong việc trau giồi tiếng Anh chuyên ngành ô tô, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành để nắm thông tin, ngữ liệu của sinh viên.


 1. Hệ thống điện – điện tử ô tô - AEES330233 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không.

 • Các môn học trước: Kỹ thuật điện - điện tử, Lý thuyết động cơ đốt trong..

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe. Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính, sơ đồ mạch và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện động cơ và hệ thống điện thân xe, bao gồm: accu khởi động, hệ thống khởi động, nạp, đánh lửa, hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ, hệ thống chống trộm, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống thông tin, hệ thống điện phụ.

Sau khi học xong học phần sinh viên: • Hiểu được nguyên lý các hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô và hệ thống điện thân xe.

 • Phân tích được các hệ thống điện – điện tử.

 • Tính toán, mô phỏng các mạng điện điều khiển động cơ và mạng điện thân xe.

 1. Hệ thống điều khiển tự động ô tô - AACS330333 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(2/1/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Kỹ thuật điện - điện tử ô tô, Động cơ đốt trong, Hệ thống điện động cơ ô tô, Thực tập động cơ, Thực tập ô tô.

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển tự động trên ô tô, bao gồm: sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính, sơ đồ mạch và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện các hệ thống tự động điều khiển. Cụ thể: hệ thống điều khiển truyền lực tự động, hệ thống ABS, hệ thống túi khí, hệ thống CCS, …

Sau khi học xong học phần sinh viên:


 • Hiểu được nguyên lý các hệ thống điều khiển trên ô tô.

 • Phân tích được thuật toán điều khiển của các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô.

 • Tính toán, mô phỏng các hệ thống trên các phần mềm mô phỏng như MATLAB hoặc LabVIEW.

 1. Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô - ASCS320433 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Kỹ thuật điện - điện tử ô tô, Động cơ đốt trong, Hệ thống điện động cơ ô tô

 • Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô bao gồm: cấu tạo, nguyên lý làm việc, các loại mạch điện điều khiển. Cụ thể: hệ thống điều hòa không khí, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống cảnh báo va chạm, giữ đúng làn đường.

Sau khi học xong học phần sinh viên: • Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô.

 • Phân tích, hiệu chỉnh và nghiên cứu cải tiến hoặc phát triển các hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô.

 1. TT hệ thống điện – điện tử ô tô - PAES321133 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Kỹ thuật điện - điện tử ô tô, Hệ thống điện – điện tử ô tô.

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thực tập cung cấp những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống điện động cơ ôtô. Phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định những nguyên nhân hư hỏng, phương pháp chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện động cơ bao gồm: Hệ thống cung cấp điện, Hệ thống khởi động, Hệ thống điều khiển động cơ, Hệ thống mã hóa - chống trộm.

 1. TT Hệ thống điện thân xe -PABE331233 3 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Hệ thống điện – điện tử ô tô, Hệ thống điều khiển tự động ô tô, Thực tập hệ thống điện trên ô tô

 • Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thực tập cung cấp những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống điện thân xe. Các phương pháp tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, xác định những nguyên nhân hư hỏng, phương pháp chẩn đoán, tìm pan thuộc hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô.

Sau khi học xong học phần sinh viên:

 • Biết được cấu tạo của các hệ thống điện trên xe thực.

 • Phân tích, đánh giá được các thông số đo đạt.

 • Tháo lắp, kiểm tra và đề xuất phương án sửa chữa trên các hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động.

 1. Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển ô tô - CAMC320533 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(1/1/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không.

 • Các môn học trước: Tin học, Kỹ thuật điện - điện tử ô tô, Vi xử lý ứng dụng, Hệ thống điện động cơ ô tô, Hệ thống điều khiển tự động ô tô.

 • Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp những kiến thức về lý thuyết các cảm biến và phương pháp đo lường các cảm biến trong ô tô, các thiết bị giao tiếp trong đo lường trên ô tô, lý thuyết điều khiển tự động trong ô tô nhằm điều khiển các cơ cấu chấp hành và hệ thống tự động trên xe.

Sau khi học xong học phần sinh viên:

 • Biết được cách đo đạc tín hiệu từ các cảm biến.

 • Tính toán, quy đổi các đại lượng đo lường và đại lượng điều khiển.

 1. Năng lượng mới trên ô tô - AUAE320633 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không.

 • Các môn học trước: Nguyên lý và tính toán động cơ đốt trong, Lý thuyết ô tô, Hệ thống điện động cơ, Hệ thống điện thân xe, Hệ thống điều khiển tự động ô tô

 • Tóm tắt nội dung học phần: Môn học bao gồm các kiến thức về thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải ô tô và vấn đề sức ép lên nguồn nhiên liệu dầu mỏ, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguồn nhiên liệu mới và các ứng dụng về năng lượng mới này trong ngành công nghiệp ô tô. Xe điện, xe lai và các công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quá trình quản lý và sử dụng năng lượng trên xe điện, xe lai.

Sau khi học xong học phần sinh viên:

 • Biết được khả năng ứng dụng các loại nhiên liệu mới trong ngành công nghiệp ô tô, cấu trúc hệ thống xe điện, xe lai

 • Tính toán một số ứng dụng cơ bản về các nguồn năng lượng mới trên ô tô. Tính toán sơ bộ để thiết kế cho xe lai điện.

 1. TT lập trình điều khiển ô tô - PAUP321333 2 TC

 • Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4)

 • Điều kiện tiên quyết: không

 • Các học phần học trước: Vi xử lý ứng dụng, Hệ thống điện động cơ ôtô, Hệ thống điện thân xe, Hệ thống điều khiển tự động ô tô

 • Tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm: kiến thức về các tín hiệu điện trên ô tô (tín hiệu ngõ vào, ngõ ra điều khiển), thuật toán điều khiển và phương pháp điều khiển các loại cơ cấu chấp hành hệ thống trên ô tô.

Sau khi học xong học phần sinh viên:

 • Hiểu được cấu trúc các hệ thống điều khiển trên ô tô.

 • Lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển cơ bản trên ô tô.


 1. tải về 113.22 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương