TrưỜng tiểu học kim liêNtải về 54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.12.2017
Kích54 Kb.
#4406

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NĂNG KHIẾU - HÈ 2013

Với bề dày truyền thống, trong nhiều năm qua thầy và trò Trường Tiểu học Kim Liên đã gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp trong hoạt động dạy và học, trong phong trào văn nghệ, thể dục thể thao...

Với tiêu chí luôn đặt lên hàng đầu là chất lượng học tập toàn diện của các em học sinh, Trường Tiểu học Kim Liên tổ chức c©u l¹c bé năng khiếu với các môn: Múa, Đàn Organ, Dance sport, Cờ vua, Cờ tướng, TiÕng Anh ¢m nh¹c, Mĩ thuật, Tin häc, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng đá, Vâ thuËt... nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển năng khiếu cho các em trong dịp Hè năm 2013.

* Thời gian học:

- Học 2 buổi/ tuần (vào sáng thứ năm, thứ sáu hàng tuÇn)

- Học sinh bắt đầu học từ 13/6/2013 (Thứ năm) đến 9/8/2013 (Thứ sáu)

- Mỗi học sinh có thể đăng kí học 2 môn (không cùng một ca).

- Môn Bóng rổ chỉ nhận học sinh khối 3, 4, 5.

* Lịch học:


Ca 1

8h đến 9h30’

Múa

Đàn

Organ


Dance

sport


Cờ vua

Cờ tướng

T.A


©m nh¹c

thuật


Tin học

Cầu lông

Bóng rổ

Bóng đá

Võ thuật

Ca 2

9h30’

đến 11hMúa

Đàn Organ

Dance

sport


Cờ vua

Cờ tướng

T.A


©m nh¹c

thuật


Tin học


* Học phí : 720. 000 ®/ 1 m«n/ 1 HS ( khãa hÌ - 9 tuÇn)

* M«n Đàn Organ: 900.000 ®/1 HS ( khãa hÌ - 9 tuÇn)

Phụ huynh học sinh nào có nhu cầu cho con học các lớp năng khiếu trên trong dịp hè thì nộp đơn xin học (theo mẫu của trường) cho Ban tuyển sinh.Lịch tuyển sinh:

* Từ ngµy 25/5/2013 đến 31/5/2013: TuyÓn sinh t¹i phßng B¶o VÖ tõ 16h30 ®Õn 18h.

* Tõ ngµy 3/6 /2013 ®Õn 12/6/2013: TuyÓn sinh t¹i phßng §oµn §éi tõ 8h ®Õn 11h, Th by, ch nht Ban tuyn sinh nghỉ.

BGH TIỂU HỌC KIM LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỌC LỚP NĂNG KHIẾU - HÈ 2013

- Trường Tiểu học Kim Liên

- Họ và tên học sinh :..............................................................

- Lớp :.......................( Năm học 2012- 2013)


Đăng ký học: Ca 1 Ca 2
8h đến 9h30

9h30 đến 11h

+ Múa+ Đàn Organ+ Dance sport+ Cê vua+ Cê t­íng+ T.A ©m nh¹c+ MÜ thuËt+ Tin häc+ CÇu l«ng+ Bãng ræ+ Bãng ®¸+ Vâ thuËt

Kim Liên, ngày...... tháng...... năm 2013.

PHỤ HUYNH HỌC SINH

tải về 54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương