Trường Tiểu học Hương Sơn 2 BÁo cáo tự ÐÁnh giátải về 2.77 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích2.77 Mb.
#1281
1   2   3   4   5

Phn II T ĐÁNH GIÁ

I. ĐT VN Đ

Trường Tiểu học Hương Sơn 2 được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Hương Sơn số 2 năm 1987. Từ khi được tách ra, nhà trường đã tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống xây dựng trường. Trong suốt 27 năm thành lập nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt tập thể Lao động tiên tiến.

Mục tiêu của trường là thực hiện mục tiêu của Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

Thực hiện mục tiêu trên, trường Tiểu học Hương Sơn 2 đã tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục một cách nghiêm túc và đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, vận động tối đa trẻ em khuyết tật ra lớp. Tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ trong cộng đồng có chất lượng. Tổ chức kiểm tra và công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đúng quy định.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà trường đã huy động mọi nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp như ngày nay, khẳng định được vị thế của mình trong phạm vi toàn huyện, luôn là địa chỉ đáng tin cậy để cha mẹ học sinh gửi gắm con em mình.

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng trường vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào tháng 2 năm 2012. Là trường hạng 2 ở xã khó khăn, học sinh dân tộc chiếm 70,3%, trong quá trình hoạt động, trường đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp huyện; Được nhiều Bằng khen của UBND huyện và các cấp quản lý.

Trường Tiểu học Hương Sơn 2 nhận thức một cách sâu sắc rằng, TĐG là một khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của trường, TĐG giúp trường rà soát, xem xét lại thực trạng, chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu, đề ra được kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện để đạt được các mục tiêu giáo dục đề ra.

Để triển khai tốt công tác TĐG, Hội đồng TĐG trường Tiểu học Hương Sơn 2 được thành lập gồm 10 thành viên là cán bộ lãnh đạo nhà trường, trưởng các đoàn thể trong trường, các nhà giáo có uy tín do Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng TĐG đã cử Ban thư ký gồm 3 người và 5 nhóm công tác để triển khai công tác TĐG theo từng tiêu chuẩn

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên như sau:

Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chung về hoạt động TĐG và bản báo cáo TĐG cuối cùng của trường, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động TĐG, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp hội đồng TĐG.

Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch hội đồng vắng mặt, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và đánh giá chung.

Uỷ viên: Tổ chức thu thập minh chứng, viết các phiếu đánh giá góp ý và phản biện cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và đánh giá chung.

Nguyên tắc thực hiện công việc:

Chủ tịch hội đồng TĐG phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, các chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

Hội đồng TĐG tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến giáo viên, học sinh nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động TĐG của nhà trường.

Quá trình TĐG tập hợp tất cả các giáo viên tham gia đóng góp ý kiến, tìm minh chứng. Qua đó giúp các thành viên toàn trường thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia tự đánh giá để xây dựng và phát triển nhà trường.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã có sự phối hợp, cộng tác tốt trong việc cung cấp, thu thập, xử lý, phân loại thông tin, minh chứng, giúp chỉ ra được một cách khách quan, trung thực thực trạng của nhà trường. Dựa vào Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá, các nhóm công tác đã thu thập tài liệu minh chứng. Dựa vào tài liệu minh chứng đã chọn lọc, các nhóm công tác xây dựng dự thảo báo cáo từng tiêu chí, sau đó tổng hợp thành báo cáo tiêu chuẩn. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký hoàn thiện các báo cáo tiêu chuẩn và tích hợp với các nội dung khác thành văn bản báo cáo TĐG chính thức. Các minh chứng được tập hợp theo thứ tự mã số từng tiêu chí và được lưu giữ tại trường theo từng tiêu chuẩn từ tiêu chuẩn 1 đến tiêu chuẩn 5.

Nhờ sự nỗ lực của Hội đồng TĐG và các nhóm công tác, dự thảo báo cáo Tự đánh giá đã được hoàn thành vào đầu tháng 4/2016. Dự thảo Báo cáo TĐG này được gửi đến các tổ để lấy ý kiến đóng góp trong tháng 5/2016. Trên cơ sở văn bản góp ý của các tổ, Hội đồng TĐG đã bổ sung, sửa chữa và hoàn chỉnh báo cáo TĐG vào tháng 7/2016.

Báo cáo TĐG được trình bày theo 5 tiêu chuẩn và 28 tiêu chí. Ứng với mỗi tiêu chuẩn; việc mô tả hiện trạng, chỉ ra những mặt mạnh, những điểm còn hạn chế và đưa ra kế hoạch cải tiến chất lượng về các lĩnh vực sẽ được trình bày một cách tổng quan. Trên cơ sở đó, trường sẽ đưa ra kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, xây dựng kế hoạch hành động theo mốc thời gian cụ thể và ưu tiên cho từng lĩnh vực nhất định. Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục và công bố công khai trong nội bộ nhà trường.

Qua quá trình tự đánh giá nhà trường theo bộ tiêu chuẩn chất lượng trường tiểu học, trường tiểu học Hương Sơn 2 tự nhận thấy nhà trường cần tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng giáo dục phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và nâng chuẩn lên mức II vào năm 2017.

II. T ĐÁNH GIÁ

Tiêu chun 1: T chc và qun lý nhà trưngM đu:

Công tác tổ chức và quản lý nhà trường luôn được coi trọng. Nhà trường có đủ bộ máy quản lý theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học. Đội ngũ cán bộ quản lý đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đào tạo trên chuẩn, có trình độ trung cấp lý luận chính trị, có phương pháp điều hành, quản lý nhà trường đạt hiệu quả. Số lớp và số học sinh luôn ổn định. Cán bộ giáo viên nhà trường luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của ngành cũng như của chính quyền địa phương. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt các hoạt động giáo dục và các phong trào thi đua. Tình hình an ninh trật tự trường học được đảm bảo, không có cán bộ, giáo viên, học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy ca nhà trưng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác);

b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;

c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

1.1. Mô tả hiện trạng

Trường có hiệu trưởng: đồng chí An Thị Nga, 02 Phó Hiệu trưởng: Đ/c Trần Ngọc Anh và Nghiêm Xuân Dân. Hiệu trưởng có 09 năm làm công tác quản lý; Phó hiệu trưởng hơn 5 năm làm công tác quản lý [H1-1-01-01]; [H1-1-01-02]; Nhà trường có Hội đồng trường theo Quyết định của UBND huyện Lạng Giang từ năm học 2007-2008 [H1-1-01-03]. Có Hội đồng Thi đua khen thưởng [H1-1-01-04]; Tổ tư vấn kĩ năng sống:[H-1-01-05].

Trường có 1 Chi bộ Đảng với 12 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Hương Sơn. Ban chi ủy hoạt động theo đúng nguyên tắc và Điều lệ đảng [H1-1-01-06]; [H1-1-01-07]. Trường có tổ chức Công đoàn cơ sở với 30 đoàn viên công đoàn. [H1-1-01-08]. Trường có tổ chức Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh [H1-1-01- 09].Trường có tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  [H1-1-01-10]. Trường có 10 lớp Nhi đồng với 220 Nhi đồng, mỗi sao có 1 phụ trách sao và 1 trưởng sao: [H1-1- 01-11]. Trường có Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp [H1-1-01-13]. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo Quy chế rõ ràng [H1-1-01-12]. 

Nhà trường có 2 tổ chuyên môn là tổ 1, 2,3, và tổ 4,5. Có tổ văn phòng theo khoản 1 Điều 16 của Điều lệ trường Tiểu học [H1-1-01-14]; [H1-1-01-15];Các tổ chuyên môn hoạt động định kì có Nghị quyết cụ thể [H1-1-01-16].

1.2. Điểm mạnh

Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học. Hội đồng trường, tổ chức Đảng cộng sản và các tổ chức đoàn thể trong nhà được thành lập theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của nhà trường

1.3. Điểm yếu

Thành viên của các Hội đồng thiếu tính ổn định thường phải thay đổi hàng năm.

Hoạt động của Chi đoàn giáo viên chưa đều và chưa thực sự hiệu quả.

Một số hội đồng tư vấn hoạt động chưa hiệu quả.

1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Ổn định cơ cấu tổ chức các Hội đồng trong nhà trường.

Có kế hoạch rõ ràng cho các hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả.

Tăng cường bồi dưỡng, trang bị tài liệu về nghiệp vụ công tác đoàn cho Chi đoàn giáo viên.

1.5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 2: Lớp học, s học sinh, đim trưng theo quy đnh ca Điu l trưng tiu hc.

a) Lp hc đưc t chc theo quy đnh;

b) S hc sinh trong mt lp theo quy đnh;

c) Đa đim đt trưng, đim trưng theo quy đnh.

2.1. Mô tả hiện trạng

Trường có 14 lớp học với đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1,2 ,3 có ở cả 03 khu, lớp 3 có ở khu Trung tâm và khu Tiền Sơn; Lớp 4,5 chỉ có ở khu trung tâm.  Mỗi lớp học có 1 Chủ tịch Hội đồng tự quản, 2 phó Chủ tịch Hội đồng tự quản và các Ban (Ban văn ngh, Ban đi ngoi v.v)[H1-1-02-01] [H1-1-02-02]

Mỗi lớp học có số học sinh dưới 30 em đảm bảo theo quy định tại điều lệ trường Tiểu học. Bình quân 25 học sinh/ lớp. Hồ sơ mỗi lớp đầy đủ theo quy định [H1-1-02-03]; [H1-1-02-04].

Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục an toàn. Cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Trường có 1 điểm trường chính, 02 điểm trường lẻ. Các điểm trường đều  thuận lợi cho trẻ đến trường học tập gần nhất [H1-1-02-05]; [H1-1-02-06]; [H1-1-02-07].

2.2. Điểm mạnh

Nhà trường có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 và cơ cấu tổ chức lớp theo đúng quy định trong Điều lệ trường Tiểu học. Tỉ lệ học sinh của nhà trường là 25 học sinh/ lớp do vậy rất thuận lợi cho công tác giáo dục. Các lớp có đủ các Hội đồng tự quản và các ban học sinh. Địa điểm đặt trường thuận lợi, đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho giáo viên và học sinh.

2.3. Điểm yếu

Điểm trường lẻ có 05 lớp lại ở 02 khu nên việc quản lý giáo dục học sinh có nhiều vất vả. Học sinh ở điểm trường lẻ xa điểm trường chính vì vậy ở khối 1,2,3 sĩ số học sinh trong các lớp có sự chênh lệch nhiều giữa khu chính và khu lẻ.

2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Làm tốt công tác điều tra trẻ vào lớp 1 để từ đó có biện pháp phân số học sinh/ lớp hợp lý về mặt sĩ số và khoảng cách địa lý từ nhà học sinh đến các điểm trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lí giáo viên học sinh tại các khu lẻ.

2.5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 3: Cơ cu t chc và vic thc hin nhim v ca các tổ chuyên môn, t văn phòng theo quy đnh ti Điu l trưng tiu hc.a) Có cơ cu t chc theo quy đnh;

b) Xây dng kế hoạch hoạt động ca t theo tuần, tháng, hc k, năm học và thc hin sinh hoạt t theo quy đnh;

c) Thực hiện các nhiệm vụ ca t theo quy đnh.

3.1. Mô tả hiện trạng

Trường có 2 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng, mỗi tổ có từ 7 thành viên trở lên. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó được bổ nhiệm và có cơ cấu đúng theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học [H1-1-01-15]; [H1-1-03-01].

Các tổ chuyên môn có kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định. Mỗi tổ chuyên môn sinh hoạt theo quy định, có đầy đủ biên bản và Nghị quyết sinh hoạt tổ [H1-1-03-02]. Các thành viên trong tổ thường xuyên được kiểm tra, đánh giá  việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn [H1-1-03-03]. 

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện tốt kế hoạch của tổ theo quy định [H1-1-03-02]. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cho các thành viên trong tổ và kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy và việc sử dụng đồ dùng của các thành viên trong tổ theo đúng quy định [H1-1-03-04]. Hàng tháng, hàng kì tổ chuyên môn thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại  giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và xếp loại công chức hằng năm. Hết mỗi nhiệm kì, tổ chuyên môn tham gia việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó cho nhiệm kì sau [H1-1-03-03]. Có biên bản sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ (s ngh quyết) [H1-1-03-05]; [H1-1-01-16]. Biên bản kiểm tra, thanh tra công tác lưu trữ của nhà trường [H1-1-03-06]; [H1-1-03-01];

3.2. Điểm mạnh

Nhà trường có cơ cấu các tổ chuyên môn và tổ văn phòng đúng quy định.

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng của trường đã phát huy hiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng các thành viên trong tổ. Kế hoạch hoạt động của các tổ rõ ràng, chi tiết, có tính khả thi. Các tổ thực hiện theo kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm học và thường xuyên có bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn đều nhiệt tình tham gia công tác, gương mẫu trong các phong trào thi đua.

3.3. Điểm yếu

Nội dung một số buổi sinh hoạt chuyên môn còn hình thức, đơn điệu, chưa thực sự sát với yêu cầu thực tế. Các hình thức và nội dung tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên trong tổ chưa phong phú, còn có một số ít đồng chí tiếp cận với đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.

3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng phương pháp dạy học và ứng dụng tin học cho đội ngũ giáo viên, nhân viên để nâng cao chất lượng các tổ chuyên môn.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn và tổ văn phòng thông qua việc đổi mới phương pháp sinh hoạt chuyên môn tổ và xây dựng kế hoạch, cải tiến nội dung và hình thức hội họp, sinh hoạt tổ.

3.5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 4: Chp hành ch trương, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nưc, s lãnh đo, ch đo ca cp y Đng, chính quyn đa phương và cơ quan qun lý giáo dc các cp; đm bo Quy chế thc hin dân ch trong hot đng ca nhà trưng.

a) Thc hin các ch th, ngh quyết ca cp y Đng, chp hành s qun lý hành chính ca chính quyn đa phương, s ch đo v chuyên môn, nghip v ca cơ quan qun lý giáo dc;

b) Thc hin chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy đnh;

c) Đm bo Quy chế thc hin dân ch trong hot đng ca nhà trưng.

4.1. Mô tả hiện trạng

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, bộ máy nhà trường luôn thực hiện tốt các Chỉ thị Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương [H1-1-04-01]. Nhà trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phòng giáo dục và Đào tạo Lạng Giang về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục Tiểu học [H1-1-03-01].

Nhà trường thực hiện tốt chế độ báo cáo đột xuất, định kì khi có yêu cầu của các cấp quản lý [H1-1-03-01]. Các báo cáo được ghi đầy đủ trong sổ theo dõi công văn đi của nhà trường và lưu tại văn thư [H1-1-04-02]. 

Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế dân chủ trong trường học [H1-1-04-03]. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ sát thực tế [H1-1-04-04]. Các nội dung, hoạt động trong trường đảm bảo đúng theo 3 công khai [H1-1-04- 05]. Quy chế dân chủ của nhà trường được Ban thanh tra nhân dân giám sát chặt chẽ và báo cáo định kì  trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức [H1-1-04-06].  

4.2. Điểm mạnh

Nhà trường thực hiện tốt các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chấp hành sự quản lí hành chính của các cấp nghiêm túc. Nhà trường được các cấp quản lí đánh giá là một trường hoạt động có nền nếp hiệu quả. Công tác báo cáo của nhà trường được đánh giá xếp thứ 1 trong năm học 2015-2016 của phòng GD-ĐT Lạng Giang

Mọi hoạt động của trường đảm bảo tính dân chủ, công khai minh bạch. Quy chế dân chủ được thực hiện tốt.

4.3. Điểm yếu

Giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến cho các bản kế hoạch hoạt động của nhà trường chưa nhiều.

4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Có các biện pháp động viên khuyến khích giáo viên, nhân viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường.

Phát huy tối đa tính tích cực chủ động, tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong việc bàn các biện pháp xây dựng nhà trường.

4.5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 5: Qun lý hành chính, thc hin các phong trào thi đua theo quy đnh.

a) Có đ h sơ phc v hot đng giáo dc ca nhà trưng theo quy đnh ca Điu l trưng tiu hc;

b) Lưu tr đy đ, khoa hc h sơ, văn bn theo quy đnh ca Lut Lưu tr;

c) Thc hin các cuc vn đng, t chc và duy trì phong trào thi đua theo hưng dn ca ngành và quy đnh ca Nhà nưc.

5.1. Mô tả hiện trạng

Nhà trường có đầy đủ hệ thống hồ sơ phục vụ các hoạt động giáo dục  theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học và các cấp quản lí trực tiếp [H1-1-05-01]. Hồ sơ quản lí nhân sự của nhà trường được quản lí từ khi thành lập trường đến nay [H1-1-05-02]. Hệ thống hồ sơ của nhà trường được quản lí tốt [H1-1-05-03]. 

Nhà trường thực hiện lưu trữ hồ sơ tương đối đầy đủ và đúng quy định. Nhà trường có sổ theo dõi công văn đi, công văn đến được cập nhật thường xuyên. [H1-1-04-02]; [H1-1-05-04].

Năm học 2015-2016 trường  thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động [H1-1-03-01]. Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua nghiêm túc trong KH năm học [H1-1-05-05]. Tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước [H1-1-05-06]. 

5.2. Điểm mạnh

Nhà trường có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Thực hiện các cuộc vận động và tổ chức các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và các quy định của Nhà nước đạt kết quả tốt. Năm 2015 đạt Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ của nhà trường được các cấp quản lý đánh giá tốt. Công tác báo cáo thống kê luôn xếp trong tốp đầu của huyện Lạng Giang.

5.3. Điểm yếu

Số QĐ trong sổ công văn đi còn sai sót 01 số

5.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Tăng cường kiểm tra, quản lý, đôn đốc nhắc nhở nhân viên văn thư lưu trữ thực hiện lưu trữ hồ sơ nhà trường theo đúng quy định. Yêu cầu nhân viên văn thư quản lí và vào đúng sô các văn bản đi.

Thường xuyên tạo điều kiện và tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

5.5. Tự đánh giá tiêu chí: Không đạt

Tiêu chí 6: Qun lý các hoạt động giáo dục, qun lý cán b, giáo viên, nhân viên, hc sinh và qun lý tài chính, đt đai, cơ s vt cht theo quy đnh.a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy đnh ca Điu l trưng tiu hc;

b) Thc hin tuyn dng, đ bt, b nhim, qun lý cán b, giáo viên và nhân viên theo quy đnh ca Lut Cán b, công chc, Lut Viên chc, Điu l trưng tiu hc và các quy đnh khác ca pháp lut;

c) Qun lý, s dng hiu qu tài chính, đt đai, cơ s vt cht đ phc v các hot đng giáo dc.

6.1. Mô tả hiện trạng

Nhà trường thực hiện quản lý các hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học chi tiết cụ thể [H1-1-06-01]. Quản lý học sinh theo đúng quy định [H1-1-06-02]. Quản lý nghiêm túc các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp [H1-1-06-03]. Hàng năm nhà trường có báo cáo tổng kết đánh giá công tác quản lí của nhà trường nghiêm túc [H1-1-03-01].

Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về giới thiệu cán bộ dự nguồn  các chức danh Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng [H1-1-06-04]. Thực hiện giới thiệu nhân sự và bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó tổ chuyên môn nghiêm túc khách quan theo đúng quy định [H1-1-03-07]. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc quản lí cán bộ giáo viên theo đúng quy định [H1-1-06-05]. 

Nhà trường quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản để phục vụ các hoạt động giáo dục đạt kết quả tốt  [H1-1-06-06]. Thực hiện tốt việc quản lí cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của nhà trường [H1-1-03-01]. 

6.2. Điểm mạnh

Nhà trường thực hiện tốt việc quản lí các hoạt động giáo dục, quản lí học sinh. Thực hiện khách quan công bằng đúng quy trình việc bổ nhiệm giới thiệu nhân sự vào các chức danh cán bộ quy hoạch. Nhà trường thực hiện quản lí, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản có hiệu quả.

6.3. Điểm yếu

Nhà trường đã làm tờ trình tham mưu các cấp quản lí mở rộng diện tích cho khu trung tâm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được.

6.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Tiếp tục tham mưu với UBND xã và các cấp quản lí để mở rộng diện tích đất 480 m vuông theo như tờ trình của trường.

6.5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 7: Đm bo an ninh trt t, an toàn cho hc sinh và cho cán b, giáo viên, nhân viên; phòng chng bo lc hc đưng, phòng chng dch bnh, phòng tránh các him ha thiên tai, các t nn xã hi trong trưng.

a) Có phương án đm bo an ninh trt t, phòng chng tai nn thương tích, cháy n, phòng tránh các him ha thiên tai, phòng chng dch bnh, ng đc thc phm, phòng tránh các t nn xã hi ca nhà trưng;

b) Đm bo an toàn cho hc sinh và cho cán b, giáo viên, nhân viên trong nhà trưng;

c) Không có hin tưng k th, vi phm v gii, bo lc trong nhà trưng.

7.1. Mô tả hiện trạng

Nhà trường lập kế hoạch xây dựng trường học an toàn cho giáo viên, học sinh [H1-1-07-01]. Xây dựng Kế hoạch phối hợp với cơ quan công an để xây dựng trường học đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh tệ nạ xã hội xâm nhập vào trường học [H1-1-07-02]. Thực hiện tốt việc tuyên truyền cho học sinh cách nhận biết phòng tránh các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. [H1-1-07-03].  

Nhà trường thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Giáo dục cho học sinh biết cách phòng chống tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hội xâm nhập qua các giờ học chính khóa, ngoại khóa và tư vấn kĩ năng sống [H1-1-03-01]. 

Nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực học đường. [H1-1-03-01]. Mọi học sinh được đối xử bình đẳng, được tôn trọng và thương yêu [H1-1-07-03].

7.2. Điểm mạnh

Nhà trường đã đảm bảo an ninh trật tự cho cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác trong năm học 2015-2016. Trường luôn có môi trường giáo dục lành mạnh, không có hiện tượng kì thị vi phạm về giới. Mọi học sinh đều được đối xử công bằng.

7.3. Điểm yếu

Việc xây dựng kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ các hiểm họa thiên tai của trường đôi khi chưa kịp thời do chủ quan.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh còn hạn chế.

Học sinh và giáo viên chưa có kĩ năng thoát hiểm khi có hiểm họa xảy ra.

7.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tăng cường công tác phối kết hợp với các cơ quan như công an xã, trạm y tế v.v để tuyên truyền và phổ biến các phương án, biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, hỏa hoạn, dịch bệnh, thiên tai cho giáo viên và học sinh.

Lên kế hoạch mua sắm bình chữa cháy, phối hợp với các lực lượng chuyên ngành để tuyên truyền hướng dẫn GV, HS phòng chống cháy nổ cho bản thân, gia đình và trường học.

Hướng dẫn kĩ năng thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra.

7.5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt
tải về 2.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương