Trường Tiểu học Hương Sơn 2 BÁo cáo tự ÐÁnh giátải về 2.77 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích2.77 Mb.
#1281
  1   2   3   4   5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẠNG GIANGTrưng Tiu hc Hương Sơn 2


BÁO CÁO T ÐÁNH GIÁ

BẮC GIANG - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẠNG GIANGTrưng Tiu hc Hương Sơn 2

BÁO CÁO T ÐÁNH GIÁ

BẮC GIANG - 2016DANH SÁCH VÀ CH KÝ THÀNH VIÊN HI ĐNG T ĐÁNH GIÁ


TT

H và tên

Chc v

Nhim v

Ch

1

An Thị Nga

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng
2

Nghiêm Xuân Dân

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng
3

Trần Ngọc Anh

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng
4

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Ủy viên
5

Tăng Thị Thủy

Giáo viên

Ủy viên
6

Phạm Thị Thu Hải

Giáo viên

Ủy viên
7

Đặng Văn Đường

Giáo viên

Ủy viên
8

Ngô Thị Nhật

Nhân viên

Ủy viên
9

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

Ủy viên
10

Ma Thị Lương

Giáo viên

Ủy viên
11

Nguyễn Phương Liễu

Giáo viên

Ủy viên
12

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

Ủy viên
13

Hoàng Văn Thơm

Giáo viên

Ủy viên
14

Trịnh Thị Mừng

Giáo viên

Ủy viên
15

Đào Thị Lưu

Chủ tịch Công Đoàn

Ủy viên
16

Hoàng Thị Truyền

Giáo viên

Ủy viên
17

Đinh Thị Cường

Giáo viên

Ủy viên
18

Giáp Thị Ngọc Thúy

Giáo viên

Ủy viên
19

Nguyễn Thị Kim Khánh

Giáo viên

Ủy viên
20

Lê Thị Quế

Thư kí Hội đồng

Ủy viên
21

Nguyễn Thị Tư

Nhân viên

Ủy viên
22

Bùi Thị Tú Anh

Tổ trưởng tổ 1,2,3

Ủy viên
23

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổ trưởng tổ 4,5

Ủy viên
24

Kiều Thị Kim Hoa

Giáo viên

Ủy viên
25

Hoàng Văn Hòa

Tổ trưởng tổ VP

Ủy viên
26

Phan Thị Phương

Giáo viên

Ủy viên


MC LC

NI DUNG

Trang

Mục lụcDanh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Error: Reference source not found

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

Error: Reference source not found

Phn I. CƠ S D LIU

Error: Reference source not found

1. Số lớp

Error: Reference source not found

2. Số phòng học

Error: Reference source not found

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Error: Reference source not found

4. Học sinh

Error: Reference source not found

Phn II. T ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

I. ĐT VN Đ

Error: Reference source not found

II. T ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

Tiêu chun 1: T chc và qun lý nhà trưng

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 7: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chun 2: Cán b qun lý, giáo viên, nhân viên và hc sinh

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

Error: Reference source not found

Tiêu chun 3: Cơ s vt cht và trang thiết b dy hc

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

Error: Reference source not found

Tiêu chun 4: Quan h gia nhà trưng, gia đình và xã hội

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chun 5: Hot đng giáo dc và kết qu giáo dc

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

Error: Reference source not found

III. KT LUN CHUNGPhn III. PH LCDANH MC CH VIT TT
TT

Viết tt

Chú thích

1

CBGV

Cán bộ giáo viên

2

CMHS

Cha mẹ học sinh

3

GD-ĐT

Giáo dục đào tạo

4

GV

Giáo viên

5

GVDG

Giáo viên dạy giỏi

6

HS

Học sinh

7

HSG

Học sinh giỏi

8

NV

Nhân viên

9

PCGD

Phổ cập giáo dục

10

TĐG

Tự đánh giá

11

UBND

Ủy ban nhân dân


tải về 2.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương