Trường tiểu học Công giáo Holy Eucharist BẢn cam kết về SỰ an toàn cho học sinhtải về 204.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích204.45 Kb.
#1343Trường tiểu học Công giáo Holy Eucharist

BẢN CAM KẾT VỀ SỰ AN TOÀN CHO HỌC SINH

Một môi trường dưỡng dục và an toàn cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên tại trường công giáo của chúng tôi

Mục đích của bản cam kết này là để cung cấp một trung tâm điểm về sự an toàn1 dành cho học sinh ở trường Công Giáo của chúng tôi, được tạo dựng qua sự hiểu biết chung về luân lý chính yếu và những cam kết tổng quát để củng cố lòng quyết tâm của chúng tôi về việc cải thiện và thay đổi môi trường.Các trường Công giáo lập ra là một trường học dành cho nhân loại và của nhân loại. ‘Trong mỗi cá nhân con người, nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, là ở trung tâm giáo huấn của Chúa Kitô: đó là lý do để thúc đẩy nhân loại là mục tiêu của các trường Công giáo’.

(Bộ giáo dục Công giáo 1997, phần. 9)

Trường Tiểu học Holy Eucharist, cùng với sự hướng dẫn của Ủy ban Giáo dục Công giáo của Victoria Ltd (CECV) để có sự chăm sóc, an toàn và an sinh của trẻ em và giới trẻ là một trọng yếu và trách nhiệm cơ bản của giáo dục Công Giáo. Cam kết này được rút ra từ và vốn có cho việc giảng dạy và sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, với tình thương, công lý và sự thánh thiện của mỗi người là tâm điểm của Tin Mừng.

Trường tiểu học Holy Eucharist được thành lập dưới thẩm quyền của Đức Tổng Giám Mục trong giáo phận Melbourne (CECV). Là một trường thành lập bởi cơ quan quản lý này, bảo vệ trẻ em là kỳ vọng đươn nhiên cần có nơi chúng tôi. Trường chúng tôi một lòng quết tâm để đảm bảo rằng tất cả những ai có liên quan đến trường tiểu học Công Giáo của chúng ta đều phát huy phẩm giá vốn có của trẻ em và thanh thiếu niên và quyền cơ bản của các em sẽ được tôn trọng và được nuôi dưỡng trong một môi trường học tập an toàn. Điều này đặc biệt dành cho những em yếu đuối, bao gồm các em thổ dân, từ những nguồn gốc văn hóa và / hoặc ngôn ngữ khác nhau, và các em khuyết tật.

Trường Holy Eucharist có trách nhiệm về đạo đức, pháp luật và nhiệm vụ để tạo một môi trường dưỡng dục nơi mà trẻ em và thanh thiếu niên được tôn trọng, tiếng nói của các em được lắng nghe và là nơi các em được an toàn và cảm thấy an toàn. Một khi có lời tố cáo liên quan đến lạm dụng trẻ em và thanh thiếu niên, Trường Tiểu học Holy Eucharist sẽ có hành động nhanh chóng để những vấn đề này được điều tra một cách thích hợp. Mặc dù bối cảnh và thực tế ở mỗi trường Công giáo sẽ khác nhau, nhưng những vấn đề cơ bản về sự hiểu biết để thực hành hiệu quả cho trẻ em được an toàn cùng với việc xác định và ứng phó khi các em gặp hại đều giống nhau. Trường Holy Eucharist sẽ phấn đấu để liên tục cải tiến đáp ứng với lối suy nghĩ thể hiện qua bằng chứng và thực hành, để loại trừ cơ hội lạm dụng xảy ra ở đây.

Trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi tại trường Holy Eucharist là để tạo ra một môi trường học an toàn cho trẻ em. Đây là một quá trình năng động cần đến sự tham gia tích cực và là trách nhiệm của cả cộng đồng trong trường. Nó được đánh dấu bởi sự hợp tác, cảnh giác và các phương pháp chủ động qua các chính sách, thủ tục, chương trình giảng dạy và thực hành.

Tất cả mọi người có liên quan đến giáo dục Công giáo có trách nhiệm để hiểu được sự quan trọng và vai trò cụ thể anh / cô ấy có riêng và có chung để đảm bảo an sinh và sự an toàn cho tất cả trẻ em và người trẻ tuổi là việc đầu tiên mỗi khi họ thực hành điều gì và mọi quyết định họ tính đưa ra. Do đó, trường Holy Eucharist đã lập ra các chính sách, qúa trình và thực hành để bảo đảm an toàn cho trẻ em là điểm chính trong môi trường học và đó là áp dụng tốt nhất.

1Theo định nghĩa của thông báo đặc biệt của Chính phủ tiểu bang Victoria số 2 (2016), trẻ em và thanh thiếu niên'trong tài liệu này đề cập đến những trẻ em và thanh thiếu niên đăng ký vô học trong các trường học Công giáo ở VictoriaTrường tiểu học Holy Eucharist cam kết cung cấp một môi trường an toàn và nuôi dưỡng cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên qua:

1. Phát huy tối thượng về sự an toàn và an sinh của trẻ em và thanh thiếu niên.

Ở mọi thời điểm, sự an toàn và an sinh của tất cả trẻ em và thanh thiếu niên sẽ là trọng tâm chính của việc chăm sóc và mọi quyết định, đặc biệt chú ý đến sự an toàn của trẻ em thổ dân và trẻ em từ các nguồn gốc văn hóa khắc nhau và / hoặc ngôn ngữ khác nhau, cùng với sự an toàn của trẻ em khuyết tật.

Để tạo ra và duy trì một môi trường nuôi dưỡng và an toàn, trường học của chúng ta sẽ tích cực và liên tục phát triển và xem xét tất cả các chính sách, quy trình và thực hành, thông qua cách suy nghĩ mới nổi với bằng chứng cụ thể.

2. Ủy quyền cho gia đình, trẻ em, thanh thiếu niên và nhân viên để có tiếng nói và nêu lên mối quan tâm

Trường Tiểu học Holy Eucharist, cùng cộng tác với các gia đình, để đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên, đã tham gia và những thành viên tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định, nhất là những ai bị ảnh hưởng đến sự an toàn của họ.

Điều này có nghĩa rằng những nhận xét của nhân viên, trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình được coi trọng và những quan tâm của họ được giải quyết một cách công bằng và kịp thời. Trẻ em và thanh thiếu niên cũng được cung cấp với những kỹ năng cần thiết và kiến thức để hiểu và duy trì sự an toàn và an sinh cá nhân của mình.

3. Thực hành nghiêm ngặt trong việc phân tích rủi ro và cách thức thuê người.

Trường Tiểu học Holy Eucharist có hệ thống và cách thức liên tục xác định và phân tích những rủi ro đối với an toàn của trẻ em và sẽ loại bỏ (nếu được) hoặc giảm bớt tất cả các nguồn gốc có khả năng gây hại. Cách quản lý rủi ro hiệu quả sẽ được in vào trong sinh hoạt ở trường học thông qua những chính sách, thủ tục và thực hành hiệu quả, minh bạch và hiểu rõ.

Trường học của chúng ta sẽ nỗ lực để tuyển dụng nhân viên có tài năng cao và chuyên nghiệp được hình thành để duy trì sự an toàn của tất cả học sinh. Để duy trì tuyển dụng nhân viên giỏi bằng cách khắt khe tuyển người qua những qúa trình xem xét nhân viên và thi hành.

Trường Tiểu học Holy Eucharist cùng với CECV sẽ cùng nhau tuân theo luật pháp hiện hành và sẽ đáp ứng với những trách nhiệm lập pháp để bảo vệ cho sự an toàn và an sinh của trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang được chăm sóc do chúng tôi, bao gồm với Tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em Victoria (Chính phủ Victoria năm 2016), luật báo cáo bắt buộc, luật kèm , luật thiếu sự công khai và thất chức trong việc bảo vệ cần có.

Những nhân viên tham gia:

Michael Bonnici, Jeff Parker, Robynne Tongue, Joanne Stead, Angela Burke, Bruno Pellaschiar, Sue Smart, Anne Ablinger, Hania Borowik


Ngày bản thảo: 13 tháng Tư 2016

Ngày phê chuẩn bởi ban lãnh đạo: 20 tháng Tư 2016

Ngày xem duyệt:

Tài liệu tham khảo

Congregation for Catholic education 1997, The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium, Vatican, Vatican City, accessed 24 February 2016 www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_27041998_school2000_en.html.Victorian Government, Education and Reform Act 2006, Special Gazette No. 2, Thursday 7 January 2016, accessed 24 February 2016 www.gazette.vic.gov.au/gazette/Gazettes2016/GG2016S002.pdf.
CECV Commitment Statement to Child Safety 2016
tải về 204.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương