TrưỜng thpt chuyêNtải về 159.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích159.5 Kb.
#3952

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI


TRƯỜNG THPT SỐ 1 TP LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2014PHIẾU THÔNG TIN CÁC THÀNH VIÊN THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT

Họ và Tên

Điện Thoại

Email

1

Lê Thị Mai Anh

01668888095

lethimaianh@thptlaocai1.edu.vn


2

Phạm Văn Hùng

0977715322


phamvanhung@thptlaocai1.edu.vn


PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10D2

1. Tên dự án: Dạy học tích hợp chủ đề: How to convince your parents to let you do something that you think it is right. (Làm thế nào để thuyết phục cha mẹ cho phép mình làm điều mà mình cho là đúng) – Tiếng Anh 11 thí điểm

2. Mục tiêu dạy học: Dự án nhằm giải quyết các mục tiêu liên kết các học môn: Tiếng Anh , Ngữ văn, Giáo dục công dân, Sinh học, Công nghệ thông tin.

TT


Tên môn học

Mục tiêu

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

1

Giáo dục công dân 10

Công dân với cộng đồng

- Hiểu về cách sống hòa nhập

- Hiểu về sự cảm thông, sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình .

Có khả năng đánh giá về kỹ năng sống hòa nhập trong xã hội.

Học sinh hiểu và có ý thức rõ ràng và học được cách chia sẻ và thấu hiểu nhũng sự vật hiện tượng xung quanh.

2

Sinh học 12

Di truyền y học

Có kiến thức về sự phát triển tâm sinh lý các lứa tuổi khác nhau

Tìm hiểu về các kỹ năng sống hòa nhập và cách để chia sẻ cảm thông với mọi người xung quanh.

4

Văn học Việt Nam

Tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”

Có hiểu biết về sự hy sinh thầm lặng và cống hiến tuổi thanh xuan của những con người bình di.

3. Những kỹ năng học sinh cần có để thực hiện Dự án

Học sinh cần có kỹ năng tra cứu thông tin, tìm tòi và chọn lọc thông tin; kỹ năng hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản hồi và áp dụng công nhệ thông tin trong dự án.4. Đối tượng dạy học của dự án

- Tổng số học sinh tham gia dự án: 31 học sinh (18 học sinh nữ, 13 học sinh nam, Học sinh dân tộc thiểu số: 01) là học sinh lớp 11D2, trường THPT số 1 Lào Cai.

- Học sinh lớp 11D2 là những học sinh được tuyển chọn với đầu vào khá, học theo chương trình Tiếng Anh 11 (bộ GD và ĐT). Thí điểm đã có vốn kiến thức nhất định về Tiếng Anh, song chủ yếu các em học sinh còn bỡ ngỡ trong giai đoạn làm quen với phương pháp làm dự án. Học sinh chưa có nhiều cơ hội để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ như kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình.

- Học sinh chưa được tham gia vào các dự án dạy học nào; chưa tự nghiên cứu, tìm hiểu tự tổ chức nhóm để hoàn thành công việc được giao. Đây là lần đầu tiên các em tham gia dự án và tích cực sử dụng tiểng Anh trên mọi phương diện để đáp ứng được yêu cầu của dự án.5. Ý nghĩa của dự án

Giúp học sinh hiểu và có ý thức rõ ràng và học được cách chia sẻ và thấu hiểu nhũng sự vật hiện tượng xung quanh. Qua đó học sinh nâng cao được ý thức hòa nhập trong cộng đồng, sống tương thân tương ái. Qua các hoạt động giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng làm việc theo nhóm, tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên website, kỹ năng chụp ảnh, quay phim, kỹ năng viết luận và thuyết trình, kỹ năng phản hồi bằng Tiếng Anh.

HS có điều kiện hiểu biết, vận dụng kiến thức của một số môn học sau đây vào thực tiễn

- Môn Sinh học

- Môn Ngữ văn

- Môn GDCD

- Môn Công nghệ thông tin.

6. Thiết bị dạy học

6.1. Thiết bị, đồ dùng dạy học

- Máy tính kết nối Internet

- Điện thoại có chức năng chụp ảnh, quay phim, ghi âm

- Máy tính

- Ipad

- Máy chiếu6.2. Công nghệ, phần mềm

- Cơ sở dữ liệu, bảng tính

- Ấn phẩm

- Đa phương tiện

- Trình duyệt Web

- Các phần mềm: Word, Powerpoint, prezi,…7. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian từ 20/9/2015 đến hết 28/12/2015. Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.7.1. Trước khi bắt đầu dự án:

- Giáo viên lập kế hoạch dạy học theo dự án (Xem tệp đính kèm – kế hoạch dạy học theo Dự án):

- Giáo viên cung cấp và thảo luận với học sinh về hệ thống mục tiêu cần đạt, những nội dung dạy học chính.

- Giới thiệu phương pháp học theo dự án, giới thiệu chủ đề

- Học sinh tham gia lựa chọn chủ đề, tự xác định nhu cầu, sở thích của bản thân, đăng ký nhiệm vụ, thời gian làm việc với giáo viên, mục tiêu học tập cần đạt.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh phát triển tiểu chủ đề, lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập.

- Học sinh lập sổ Dự án.

7.2. Thực hiện dự án

a) Học sinh thực hiện

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thu thập, xử lí thông tin qua các phương tiện như sách, báo, Internet; phỏng vấn qua mạng.

- Trong quá trình thực hiện dự án, giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ và kỹ năng hoạt động của học sinh học sinh luôn dựa vào phiếu đánh giá của bản thân học sinh và của các thành viên trong nhóm (Phiếu học tập định hướng, phiếu làm việc nhóm, phiếu ghi chép, phiếu đánh giá sản phẩm).

- Giáo viên trao đổi, thống nhất cách thức trình bày với trưởng nhóm.

- HS tiến hành thực hiện KH theo phân công của GV.

b) Tổ chức dạy học

- Dạy học trên lớp: Bài soạn theo chủ đề (Xem bài soạn 1- Bộ sản phẩm giáo viên)

- Học sinh tham gia giải quyết dự án:

+ Nhóm Pink : How to convince your parents to let you follow your hobbies

(Xem phần trình bày tại CD Presentations)

+ Nhóm Yellow: How to convince your parents to let you hold a party(Xem phần trình bày tại CD Presentations)

+ Nhóm Blue : How to convince your parents to let you do group work(Xem phần trình bày tại CD Presentations)

+ Nhóm Red: How to convince your parents to let you wear clothes you like(Xem phần trình bày tại CD Presentations)

+ Nhóm Green: How to convince your parents to let you follow your future job(Xem phần trình bày tại CD Presentations)

8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các nhóm:

a) Kiểm tra: HS trình bày theo yêu cầu

b) Đánh giá: Xem phần đánh giá tại - Tập hồ sơ dự án

9. Sản phẩm của học sinh

a) Bản word:

b) Biểu Excel:

c) Clip

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI


TRƯỜNG THPT SỐ 1 TP LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2014


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Bài học minh họa – Dạy theo phương pháp dự ánChủ đề: How to convince your parents to let you do something that you think it is right.

(Làm thế nào để thuyết phục cha mẹ cho phép mình làm điều mà mình cho là đúng)Tiếng Anh 11 thí điểm

Lớp thực hiện 11D2

Lời nói đầu

Trong giai đoạn cả thế giới đang tiến dần đến toàn cầu hóa, Tiếng Anh là một ngôn ngữ giúp cho chúng ta tiếp cận với tất cả các nước trên thế giới. Hiện nay Giáo dục của nước ta đã rất quan tâm đến việc dạy và học Tiếng Anh trong các trường học. Tuy nhiên dạy và học vẫn còn nặng về mục tiêu thi cử, nên học sinh còn hạn chế rất nhiều về kỹ năng giao tiếp đặc biệt là ở một tỉnh miền núi thiếu môi trường Tiếng như tỉnh Lào Cai.

Chúng tôi với vai trò là những giáo viên trực tiếp đứng lớp, là những người trực tiếp thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực từng cá nhân. Chúng tôi tiến hành phương pháp dạy học Dự án để giúp học sinh có cơ hội phát triển kỹ năng ngôn ngữ cũng như có thái độ tốt trong học tập.

Với những đặc điểm nói trên, chúng tôi hy vọng bài nghiên cứu này sẽ phục vụ cho lợi ích của các đồng nghiệp và các em học sinh.1. Thông tin về nhóm tham gia dự án

- Thực hiện: lớp 11D2

Nhóm thực hiện

Giáo viên giảng dạy

Phạm Văn Hùng ĐT: 0977715322 Email: phamvanhung@thptlaocai1.edu.vn

Nhóm Dự án số Pink


- Trưởng nhóm: Ngô Lan Chi

- Tên giáo viên phụ trách: Phạm Văn Hùng

ĐT: 0977715322 Email: phamvanhung@thptlaocai1.edu.vn


Nhóm Dự án số Yellow


- Trưởng nhóm: Chung Chí Thành

- Tên giáo viên phụ trách: Phạm Văn Hùng

ĐT: 0977715322 Email: phamvanhung@thptlaocai1.edu.vn


Nhóm Dự án số Blue


- Trưởng nhóm: Nguyễn Sĩ Hoàng Dương

- Tên giáo viên phụ trách: Lê Thị Mai Anh ĐT: 01668888095

Email: lethimaianh@thptlaocai1.edu.vn


Nhóm Dự án số Red


- Trưởng nhóm: Đỗ Hồng Quang

- Tên giáo viên phụ trách: Phạm Văn Hùng ĐT: 0977715322

Email: phamvanhung@thptlaocai1.edu.vn


Nhóm Dự án số Green


- Trưởng nhóm: Nguyễn Khánh Linh

- Tên giáo viên phụ trách: Phạm Văn Hùng ĐT: 0977715322

Email: phamvanhung@thptlaocai1.edu.vn


2. Thiết kế dự án

Mô tả ngắn gọn về dự án học tập

Đây là dự án dạy học tích hợp các môn học, công nghệ thông tin, sinh học,... để lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và phát triển bền vững. Dự án này do nhóm giáo viên Ngoại Ngữ trường THPT số 1 Thành Phố Lào Cai và học sinh lớp 11D2 thực hiện.

- Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian từ 20/9/2015 đến 10/12/2015.

- Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái thường xuyên xảy ra trong cuộc sống gia đình đây thực sự là một thử thách lớn đối với các em học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường THPT. Các em thấy khó khăn để vượt qua những khó khăn này”. Chúng tôi chọn đề này để “Dạy học theo phương pháp dự án.” nhằm giúp các em học sinh có cơ hội được vận dụng kiến thức đã học trong nhà trường vào cuộc sống thực tế. Được rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kĩ thuật mới; Các em biết thiết kế và tổ chức học theo dự án; rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình nhằm nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của học sinh. Giáo viên hiểu được học theo dự án có ý nghĩa rất lớn góp phần vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam hiện nay.

Dự án được xây dựng dựa trên hệ thống dữ liệu là kết quả quá trình tương tác trực tiếp với các đối tượng nghiên cứu, các chuyên đề phỏng vấn, các tài liệu liên quan. Bởi vậy, về một khía cạnh nào đó dự án này đã phác họa chi tiết về hình thức dạy học Tiếng Anh theo phương pháp dự án. Đây cũng là cơ sở, là tiền đề để cho chúng tôi, cho các đồng nghiệp khác có thể vận dụng một cách sáng tạo hơn trong quá trình dạy học môn Tiếng Anh tại Lào Cai.

HS có điều kiện hiểu biết, vận dụng kiến thức của một số môn học sau đây vào thực tiễn

- Môn GDCD

- Môn Ngữ văn

- Môn sinh họcThời gian thực hiện (khoảng 14 ngày, kết thúc chậm nhất là vào ngày 4/1/2016)

 • Ngày bắt đầu dự án: 20/12/2015

 • Ngày kết thúc dự án: 4/1/2016

Thời gian thực hiện: 14 ngày

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành dự án học tập này, học sinh có thể:

1. Kiến thức

- Giúp học sinh có thêm kiến thức hiểu biết về giải quyết các mâu thuẫn . Qua đó học sinh nâng cao được khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.2. Kỹ năng

- Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm, cùng nhau hợp tác, kỹ năng phỏng vấn, thương lượng để giải quyết những vấn đề liên quan.

- Quan trọng nhất là học sinh có thể nâng cao năng lực ngôn ngữ như kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng viết luận và kỹ năng thuyết trình.

3. Thái độ

- Giúp các em học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức, chủ động tổ chức nhóm: Phân công nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Qua thực hiện dự án học sinh có nhận thức, chia sẻ và thông cảm và có cách giải quyết hài hoà các tình huống diễn ra trong cuộc sống.Team: Green
https://www.youtube.com/watch?v=h8iaJmLJPyo

Members: Nguyen Khanh Linh, Luong Vu Le Mai, Hoang Duc Anh Tu, Nguyen Si Hoang Duong, Hoang Tuan Dung

This is a situation about a high school student who wants to become a singer in the future, but her parents don’t let her do it. She has to convince her parents to let her follow her dream.

CAST:


Nguyen Khanh Linh……………..Nguyen Thi Dieu Loan

Hoang Tuan Dung…………….Loan’s mother

Hoang Duc Anh Tu…………….Loan’s father

Luong Vu Le Mai………………Loan’s friend

Nguyen Si Hoang Duong……….Loan’s teacher

SCENE 1: At school, in English period

Teacher: Good morning class. Today we’re going to talk about your dream job. Can u tell me what job you want to do in the future?

Students: I want to be a doctor, singer, architect, actor…

Teacher: Do your parents encourage you to follow your dream?

Students: Yes/no.

Teacher: Then after today I want you to talk to parents about this and see what’s their opinion ok?SCENE 2: Loan is sitting still, thinking about something.

Mai: You seem quite today. What’re you thinking about?

Loan: I’m wondering if I should tell my parents about my dream. I’m afraid they don’t like it.

Mai: Don’t worry. Go ahead and tell them. You just need to believe in yourself.

Loan: You’re right.

SCENE 3: Later that day, at Loan’s home

Loan: Hey mom can I talk to you about something?

Mother: What?

Loan: I want to be a singer. What do you think about that?

Mother: What? Are you kidding me? There’s no way I can let you be a singer. Being a singer is such a bad job. Many people follow their singer dream but lots of them hardly succeed.

Father: If you do this job, you’ll have unstayble income. If you don’t succeed, there’s no money for you. Even if you succeed, this job is too busy that you can’t handle it and it makes you exhausted.

Mother: At your age, you should focus on your studying first. Thinking about the future now is too soon and unnecessary.

Loan: Mom it’s never too soon to make plan for the future.

Father: Moreover, a singer needs to be good looking and has amazing voice. And look at you, you have nothing.

Loan: It doesn’t matter if I’m not good looking. About the voice, I can practice more until it’s fine. I really want to do this job. Don’t you understand?

Mother: Enough. Stop our conversation here.

Loan: It’s my dream and I’ll never give up.

Father: We don’t want to talk about this anymore.

Loan: (speak loudly) Why are you always telling me what to do? This is my life, I want to be independent, to make my own decision (go to her room)

Father: You see? Kids these days have no respects to their parents.

Mother: I’m so disappointed about her.SCENE 4: The next day, in class

Mai: Hey Loan, you look sad. What’s matter?

Loan: Yesterday I told my parents that I wanted to be singer and they didn’t want me to do it. They thought it was such a bad job.

Mai: But I think you’re very good at singing. That would be such a waste of talent if you did’n’t become a singer. I think you should explain to your parents that you have passion in singing. And they’ll let you do it.

Loan: Good idea. I think I’ll talk to parents again.

SCENE 5: In English period

Teacher: Have u talked to u parents about your job in the future? What did they say? Did u agree with you?

Loan: They didn’t agree with me because they didn’t want me to be a singer.

Teacher: Then you should persuade them to believe that you have real talent in singing.

Loan: Thanks Mr. Duong. I’ll take your advice.SCENE 6: At Loan’s home

Loan: Hey mom check this video out!

Mother: Why are you showing me this?

Father: What a great song!

Loan: This singer is Adele. She is one the most famous singer in the UK. She once said: ”I don’t make music for eyes. I make music for ears.” So looking doesn’t matter right? My future job isn’t about the money. It’s about my passion in singing. All my life I’ve wanted to be a singer so bad.

Mother: Hmmm. I need time to think about this.

Father: What about your voice. It’s not good enough to be a singer.

Loan: I’ll show you (Loan starts singing, her parents are impressed by her voice)

Father: I don’t know that you have such amazing voice

Mother: I think I’ll give you a chance. You can learn more about singing. But remember not to let it have bad effects to your studying.

Loan: Thanks mom and dad. You’re the best parents.

SCENE 7: Loan meets Mai at school

Loan: Hey Mai I did it. I finally could persuade my parents.

M: Congratulation! I hope you’ll be a famous singer one day.

SCENE 8: Loan meets her teacher.

Loan: Good morning Mr. Duong. My parents finally let me do my dream job. Thank you so much for you advice.

Teacher: You’re welcome. It’s my duty to encourage my students to follow their dream and never give up.

SCENE 9: 10 years later, Loan is now a famous singer. Her parents see her on TV

Father: Oh my god this is my daughter. I can’t believe she made it. I’m so proud of him.

Mother: She has made a right decision. I’m glad we let her follow her dream.


Team Yellow
https://www.youtube.com/watch?v=3KBAJXNldUg


 • Yến - Dad

 • Thành - daughter

 • Giang - Mom

 • Trang - thanh’s friend

 • Diệu Anh - grandmother

 • Huệ Anh - grandfather


Take 1: Trang and Thanh was planning to have a party:

 • Trang: hey Thanh, i got an idea about the upcoming party.

 • Thanh : yeah, what is it??

 • Trang : it’s nearly the summer and the weather is quite hot. Also, your house is kinda big, i think that why dont we hold the party at your house??

 • Thanh: uhmmm.. i’m not pretty sure because my parents don’t like those kind of activities like that. But i’ll try to ask them.

 • Trang: yeah. Good luck!!

 • Thanh: ok 


TAKE 2:

The family is having dinner, while dad is watching tv, Thanh say to her mother • Daughter : Mom, do you know that you looks so amazing to day?

 • Mom : yeah, i’m as pretty as every day. So what is it?

 • Daughter : huh, well, i’m kinda like to hold a party at home, so...

 • Mom : no!!!

 • Daughter: but i didn’t say anything yet....

 • Dad: (turn around while watching tv) she’s right, honey...

 • Mom: yeah, wanna know why?

 • Daughter: what, because i’m not old enough?

 • Mom: that’s the thing.(at the corner of the screen, every thing that need appears) first thing first, you gonna have to earn your money, then buy some stuff, prepare things,......

 • Daughter: ok ok mom , i know ( turn to daddy ) daddddddddddd...

 • Dad: what ????i’m trying to watch tv

 • Daughter: can you plssss tell mom let me hold the party???/

 • Dad: sure, what do i get from that?

 • Daughter: uhmmm....... 20bucks, i guess???

 • Dad: psssss.....i’m out..jusst kidding. Actually, when i was your age, i wasnt allow to hold a party, i had to spend a lot of time on my studying, so i have now had a job, that’s what makes me handsome in your mother’s eyes, right, honey??(turn to the mother)

 • Mom: Oh right yeah what ever.

 • Dad : so you shouldn’t hold a party now.... 

Thanh was so sad that her parents didnt let her hold the party that she promised to do. When she started to cry, her mother kicked the door out, throw to her a lot of mney and said: ( she was dreaming ) • Mom: come, honey, take this money and make your party come true...( music : I will always love you)

 • Daughter: oh yeah... thanks mom!!!

( Immediately , Thanh took the phone out, called all of her friends and brings lots of snacks and drinks to make the party. ‘’ding dong’’, she open the door, when they were coming in, music comes up and every body dance crazily. But it didnt last long. She started to feel fizzy, her friends seemed to dance slower, then she realise that it was a dream. Then she just keep falling and falling until......)

‘’pettttt’’ a big fart comes out, she said: • Oh men, i wish it wasnt a dream


TAKE 3:

 • Daughter: comes close to the door: (knock knock knock-with music) ‘’small voice’’: mommy.. Do you want to hold a party?, cause i want to hold a party..

 • Mom( mở cửa ra nói luôn): NO!!! Go away

 • Daughter:Okay bye (

Sad again, thinking about what will friends say if they know that she lied

...


Daddy (sit by):It’s ok honey, don’t be sad. (secretly took out 20$ from her pocket)

 • Daughter: but dad, what will my friends think about it, i promised them.

 • Daddy: just tell them that you were sick and have no mind on it

Take 4:

Grandpa: Huệ


Grandma: Diệu
( thanh’s grandparents came to convince her parents) :

 • Grandpa :ding dong.... daddy came to open the . ( chào: oppa, opma)

 • Grandma : ( holding a gift) i have you a gift. Why are you being so sad???

 • Grandpa: yeah why are you so sad??

 • Grandma: is there anything wrong

 • Grandpa: yeah, is there anything wrong?

 • Grandma: can i help you??

 • Grandpa: yeah, can i hel..

 • Grandma: Shut up

 • Daughter: My parents don’t let me hold a party at home.I dont know even why is that, did i do wrong???? *khóc*

 • Grandpa: oh no no dont cry honey, dont cry. I used to be like you when i was a child.

Về quá khứ

 • 54 years ago, i was a little child, i has to study a lot even though i was very stupid. My parents didn’t alow me to play outside , talk with the other kids or eat some snacks,.....after that, i changed my mind , i think that i will never let my child and children be like my childhood so be happy ,chear up....

 • Grandma: Stop illusion. (say to gp): Your grandpa luckily to have marry me .But unfortunatelly, your grandpa was right. We had an awful childhood, so we dont want our child and grandchild to be like us. So honey, i think you should hold your party

 • Daughter: but there’s one tiny little problem:....

 • Grandma: what is it honey?

Mom and dad(steps out)

 • Mom: is it me, honey??? But we thought that you’re not ready to do it.

 • Granpa : why, why would she not be able to do it??

 • Daddy: that’s the thing, dad. When i was young, you never let me do anything like teenagers do these days...  i never understand why.

 • Grandpa: but..son, we were so poor those days, me and your mom ( hold mom’s hand) would let you do what you like when you was young. I thought that if you spend more of your time on your studying, you wont be poor like us in the future.

 • Daughter : but you was right, grandpa. Now my dad have a wonderful wife loves and cares him, also a careful, lovely daughter always lend her eyes to him, too.

 • Mother: well, i guess i changed my mind, honey.

 • Daughter: huh.... you mean??!!!!

 • Mom turns to granma:

 • Grandma : let’s get this party started, deer.

 • Daughter : oh yeahhhh.. i love you guys very much ) ( every bodies hug)

At the end, she called all of her friends o come and every thing happended like her dream. Accept her grandparents were in that, too. 


Blue Team
https://www.youtube.com/watch?v=g5UtsjdqEpI
In the kitchen

Daughter ( Huyen ): Mom! Can I call some of my friends to come here? We have to do the homework together.

Mom ( Trang ): Yes, of course. But do not do something crazy.

Just STUDYING!

Daughter: Yes...mom.
......A moment later

Friends ( Tu and Duong ): Hello!

Mom: Hi! I guess you are Huyen’s friends, right?

Friends: yes.

Mom: Come in.

In Bedroom

...knock...knock...knock... ( on door )

Friends: He..loo!!!

Daughter: Wow, you’re here. OMG! You have a tattoo, don’t you Tu?

Tu: Yep, It beautiful, is it?

Daughter and Duong: yessss...I think it’s very beautiful.

Daughter: We have to do the project, right?

Friends: yeahh...

Daughter: Let’s do it .

2 hours later...

Duong: Ashhhhh....So tired and bored. We should do something else for entertaining for a moment, shouldn’t we?

Daughter: I don’t know.... but....my mom doesn’t want me to do something else.

Tu: Oh...come on...That doesn’t matter, just a few minutes.

Daughter: ok...( puzzled )

Tu: Ahhh....I’ve got an idea ( Whisper )

SHAKE!!!!!!
In the kitchen

Mom: What are they doing? So noisy!

I need to come and see what’s going on there....
Go to Huyen’s Bedroom...

...


Open the door..

Mom: What the hell are you doing? ( High and suprise voice )

Daughter: M..om..I..I..We...just....

Mom: Two of you - Get out of here, go home!!!

Daughter: ( Bow )....I’m sorry, we just..I can explain...

Mom: No! I don’t want to hear anything from you. I thought you have to do your homework ??!! (You should have studied then)

Daughter: I..I’m sorry mom...

Mom: You are always playing with that kind of friend, aren’t you? Shaking like monkeys in the room? ( high voice )

The girl - her clothes are too short, I thought that she wear her underwear. And the boy - he has a tattoo on his hand.... I don’t like you to make friend with that kind of people!!

Daughter: Mom! You should understand, they are not really bad as their skin, they are good students and good friends. You can’t tell them by their skin.

Mom: I don’t care..I’ll take your phone for 1 month and I do not permit you to go out.

Daughter: Nooo...Why?? Why...mom? I didn’t do anything wrong

Mom: Stop! Stop arguing me!

Dad( Kien ): I’m home!!! ...What’s wrong? Why do you have an argument?

Daughter: Hi dad. I ...

Mom: ( Interrupt Huyen ): She called some of her friends to do homework together but when I came to her room, they were jumping and shaking like monkeys!!!

Dad: Calm down! Can you go out for a moment? I want to talk to her.

Mom: ( go out )

Dad: Now. Tell me, what’s happened?

Daughter: I invited my friends to do the school works together. We felt tired so we decided to take a rest. Then mom came and she didn’t give me a chance to explain.

Dad: I think that’s your fault. You can relax by many other ways such as listening to music, reading books or somethings else,...

Daughter: But...ok, you’re right. But mom also doesn’t like my friends. She estimates them by their skin. That’s not fair...

Dad: Ok. I see that. I’ll talk to your mom later. But I think you should pay attention on your studying first then you can relax later.

Daughter: yeah, I see that..

Dad: Learning team is a very good way to learn. Acturally I want to encourage you to have a learning team.

Daughter: Yeah, I know that, Thank you for your advice.

Dad: You’re welcome. So...come and have lunch, we can talk to your mom in lunch, ok?

Daughter: Yes, I’ll come after putting my book on the table.


Team Pink
https://www.youtube.com/watch?v=z8g3fRhqOEU
Ngô Lan Chi
Đặng Thu Phương
Trần Bích Vân
Hồ Mạnh Linh
Hoàng Thị Trang

Cast:
Chi: Daughter

Phương: Mom

Vân: Chi’s best friend

Linh: Dad

Trang: Sister


Chi and Vân love Taylor Swift so they have become bestfriend for 2 years.They listen to TS’s music whenever they like but her mom and her sister find that it’s very annoying.

One day,Chi + Vân are watching TV....


Chi: Did you do your homework?
Vân: Are you insane? Who care about that?
(Turning to music channel and see Taylor Swift)
Chi: Ahhhhhhhhh!!!!! Taylor!!!!!
Vân: Oh my god oh my god!!!!!!!!!!!!!!!
Trang: (Studing in bedroom...)
Chi: OMG, She’s dancing!!!!

Vân: I know, so amazing right?


Trang: (tried face,covering her ears)
Chi: How cute she is.........!
Chi + Vân: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!(Singing and shaking together)
Trang: ( standing up,going to living room) So noisy. I can’t take it anymore!
Phương: (going from downstairs and turning off the TV)
Chi: Mom!!!! What are you doing?

Phương: Turning off the TV!


Chi + Vân: Why???
Phương: You guys are always being like that. Music everytime, Taylor everywhere.It’s so annoying you know?
Chi: Is this wrong?? Why don’t you understand me?
Linh: Yelling again?? What wrong with you? They’re still young, let them do what they want.
Trang: (go out from bedroom) But Dad, they’re very noisy. I can’t pay attention on anything.
Phương : You see! (point at Trang)

Chi: Common,mom.It’s not that bad.

Vân: Right,we can learn a lot from this.

Phương: I can’t believe in you! Did you finish your homework?

Chi + Vân: No,I didn’t....

Phương: Haha!Now how can I believe you guys?You don’t focus on your studying and listen to music everytime. ( crossing her arms)

Chi + Vân: I’m sorry.
Vân: But we learn alots English from her song and learn some newword or new grammar from her lyris.Our English improve so much!She also inprire us. It’s like we can find a soulmate through her.

Chi: That right! This girl is so talented, beautiful and kind.She has a good personality, a good example for us to look at and follow.


Phương: Hmmmmm.........


Trang: Well,mom.It’s not bad like I usually think.They need to know how to control themselves.And I think I can help them with their homework.

Linh: Calm down honey, you see. The kids are old enough to know what they need and what they want. But girls,you have to finish all the homework before listening music and help your mom with housework?That’s ok?

Chi + Vân: OKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!

Vân + Chi + Linh + Trang : (looking at mom and making puppy face) Mom,that’s ok?

Phương: (making cold face,still cossing her arms)... OK,you win. But you have to promise to do homework and the chore also.

Chi + Vân: We promise!! Thank you mommy.

Chi + Vân + Linh + Trang: (greet with a high five)Yeah!!!!!!!!!!!!

Afterthat,Chi and Vân was change.They study harder and help their mom alots housework.


Mom are very pleased.........

Somethimes conflicts do happen,but they sit together and disscus it will help them to understand each other better.And they live happily forever after.

All family member dacing to Taylor Swift’s song together !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Team Red
https://www.youtube.com/watch?v=0AVRiLqpB4M
Maxine: Huyen Dao
Ms.Caufield: Hoang Vu
Camera, Warren: Kien Bui
Nathan: Huy Tran
(Walking...)

Maxine Caufield: Mom, that jean is very pretty. I love this one... Can I have it?

Ms.Caufield: Oh you mean this jean? I don’t like it. It is very terrible you know?

Maxine: But mom it is just a jean. And it is a trend now, mom. Most of my friends have at least one. How can it be that bad? Mom?

Ms.Caufield: As I said. It’s a big NO.
Now let’s go. I need to buy my FAKE HAIR for the festival tomorrow

Maxine: (Sad)

(All walk ....)

(Sreen: 1 day later)

Ms.Caufield: C’mon Max, let’s go to the festival, we are late.

Maxine: wait me a minute. I’m changing my clothes

Ms.Caufield: Why does it take you that long to get your clothes?

Maxine: Because I have nothing to wear, mom!

Ms.Caufield: (sad face, look down)

(At the festival)

Ms.Caufield: It is fun, isn’t it?
Max, are you having fun?

Maxine: Yeah. I think so

(Friends walk, see Maxine and Her mother)

Nathan: Hey, look. Is that Max?

Chole: Yeah I think so. Hey Max...
Get over here.

Maxine: Okay I’m coming.

Nathan: Do you want to come with us?

Maxine: Totally, I’m coming. (Look at mom) Mom, I’ll see you later ok? (run away)

Ms.Caufield: Ok. But get back soon...

(Selfie)


Nathan: Do you still play League of Legends?

Warren: No I have to study very much. I’m doing an English project

Nathan: Oh I see. But by the way, where is Maxine?

Warren: I don’t know. She’s going with Chole, I guess.

...

Nathan: No, there she is (point at Maxine)


Hey Max... Come here. Hey where is Chloe?

Maxine: She was called home.

Nathan: Come and have a sit.
Max, you look so sad, what happened?

Maxine: I just got an argument with my mom.

Nathan: Oh, what was it about?

Maxine: My mom won’t let me buy jeans because she thinks it’s bad. But I think it’s not bad at all.

Nathan: Hey, look at my jean, it’s geat, right? And my parents dindn’t complain anything about this.

Warren: Mine too, Max. Why don’t you try to persuade your mom more? I think you can do it if you and your mom can just talk. Just lay down on your bed and think about it. About how you will say to your mom and think it straight. You will be ok.

Maxine: Ok, I will try. Thanks guys.

Warren: Yeah no problem. Let’s go home.

(go to maxine’s room, lay on the bed)

(WAV: Cmon max, think, think! What will you say to your mom tomorrow...)


(cam fades away)

(morning, Maxine walks to the chair)

Ms.Caufield: Is there any problem that you want to tell me?

Maxine: Mom, I have something to say. Did you see my friends yesterday?

Mom: Yes Max, I saw them there. Dont you try to tell me that they wore jeans and you didn’t.

Maxine: Yes, mom. Look at them. Their parents did not make it hard on them. They let them choose their clothes themselves. And I can’t even choose one for myself. I’m not a kid anymore, mom. I’m more than a teen now. I need to know how to take care of myself...

Ms.Caufield: I think you are right, honey. It is true you need to take care of yourself. But you can not wear like that.

Maxine: No mom. Everyone wears that kind of clothes. And I’m the only one who look old fashioned.

Ms.Caufield: OK fine, Max. I see you are old enough. You proved it with your words. Now I just need you to act. I will let you wear what ever you want. But not too short clothes okay?

Maxine: okay mom. Thank you

Ms.Caufield: Now finish your breakfast, sweetie.

COMMENT FORM

(This is the collection of comments from the whole class)

Green: How to convince your parents to let you follow your future job?

Presenter:


Presentation

Notes

Fluency


It was quite fluent in presentation, easy to follow however presenter mispronounced a couple of words. Generally well done.

Clarify

It was easy to understand the contents

Organization

Three parts of speaking were so clear. However, eye contact , stress the words should be more focus

Content


Interesting

Attract listeners

COMMENT FORM

(This is the collection of comments from the whole class)

Yellow: How to convince your parents to let you hold a party

Presenter:

Presentation

Notes

Fluency


Speaking is generally fluent, easy to follow but pronunciation of some words should be double checked. Such as autistic, autism

Clarify

Essay to follow and it made sense.

Organization


The organization of the speaking was quite clear (introduction, body and conclusion). However, the presenter mispronounced some words

Eye contact is appropriate

Confident enough


Content

Logical, good new findings in terms of attitude toward to autism

COMMENT FORM

(This is the collection of comments from the whole class)

Blue : How to convince your parents to let you do group work
Presenter:

Presentation

Notes

Fluency

Present fluently, confidently but presenter should pay more attention to word stress.

Clarify


Essay to understand

Generally goodOrganization


There are three parts in speaking however, stress the words should be more focus

eye contact is not really appropriateContent

The findings were so interesting


COMMENT FORM

(This is the collection of comments from the whole class)

Pink : How to convince your parents to let you follow your hobbies

Presenter:

Presentation

Notes

Fluency

Presenting was so good.

Clarify


Essay to understand and follow

It made senseOrganization


There are three parts in speaking. However, stress the words should be paid more attention

eye contact is appropriateContent


The findings were so impressing, innovative and attractive

It was clear enough

COMMENT FORM

(This is the collection of comments from the whole class)

Red: How to convince your parents to let you wear clothes you like

Presenter:


Presentation

Notes

Fluency


Presentation was quite fluently and naturally

Using a variety of vocabularies and structures

Wonderful


Clarify


Essay to understand

Presenting confidently with loud voice. Clear imagesOrganization


There are three parts in speaking however, stress the words should be paid more attention

eye contact is suitableContent

The information was so amazingtải về 159.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương