TrưỜng thpt chuyêN ĐỀ thi thử thpt quốc gia lầN 1 NĂM 2019tải về 129.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích129.64 Kb.logo-tuyensinh247-final.png


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019

Bài thi: Tổ hợp: Tự nhiên; Phân môn: Vật Lí

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 132

Lấy g = 10m/s2; π2 = 10; e = 1,6.10-19.Câu 1: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ


A. hồ quang điện

B. lò sưởi điện

C. lò vi sóng

D. màn hình vô tuyến


Câu 2: Tại một điểm M trên mặt đất, sóng điện từ tại đó có vecto cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống, vecto cảm ứng từ nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng điện từ đến M từ phía nào?


A. từ phía Nam

B. từ phía Bắc

C. từ phía Tây

D. từ phía Đông


Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số , khi thì bằng bao nhiêu?


A. (55V; 5A)

B. (55V; 20A)

C. (220V; 20A)

D. (220V; 5A)


Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt lò xo để chiều dài còn một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới bằng


A. T/2

B.

C.

D. 2T


Câu 5: Năng lượng từ trường trong cuộn dây có độ tự cảm L, cường độ dòng điện I chạy qua xác định theo công thức nào sau đây?


A.

B.

C.

D.


Câu 6 : Số electron chạy qua tiết diện thẳng của một đoạn dây dẫn bằng kim loại trong 20s dưới tác dụng của lực điện trường là 5.1019. Cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây đó bằng :


A. 0,4A

B. 4A

C. 5A

D. 0,5A


Câu 7: Góc tới và góc khúc xạ của một tia sáng truyền qua hai môi trường trong suốt lần lượt là 300 và 450. Chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ và môi trường chứa tia tới bằng


A.

B.

C.

D. 2


Câu 8 : Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và chàm từ không khí tới mặt nước thì

A. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng chàm bị phản xạ toàn phần

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ chàm bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

C. chùm sáng bị phản xạ toàn phần

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ chàm

Câu 9: Cường độ dòng điện tức thời luôn trến pha so với điện áp xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch

A. gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp

B. gồm điện trở thuần R và cuộn cảm L mắc nối tiếp

C. gồm cuộn cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp

D. chỉ có tụ điện C

Câu 10: Chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra quang phổ vạch phát xạ


A. Chất lỏng

B. Chất khí có áp suất cao

C. chất khí có áp suất thấp

D. chất rắn


Câu 11 : Trong máy phát điện xoay chiều một pha từ trường quay có vecto quay 600 vòng/phút. Roto cấu tạo bởi 12 cặp cực Bắc – Nam quay với tốc độ là :


A. 60 vòng/phút

B. 120 vòng/phút

C. 50 vòng/phút

D. 100 vòng/phút


Câu 12: Trên bóng đèn sợi đốt có ghi 220 – 100W. Coi điện trở đèn không phụ thuộc nhiệt độ. Điện trở của bóng đèn là


A. 440Ω

B. 242 Ω

C. 121 Ω

D. 484 Ω


Câu 13: Tần số dao động điện từ tự do mạch dao động (L,C) lí tưởng được xác định bằng công thức


A.

B.

C.

D.


Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?

A. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của sóng không thay đổi

B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

C. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng bằng số nguyên lần bước sóng

D. Sóng cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc

Câu 15: Trong một dao động điều hoà thì

A. độ lớn vận tốc giảm dần thì độ lớn gia tốc cũng giảm dần

B. gia tốc luôn cùng pha với li độ

C. Gia tốc, vận tốc và li độ dao động với tần số khác nhau

D. vận tốc nhanh pha hơn li độ π/2

Câu 16: Một ánh sáng đơn sắc có tần số dao động là 4.1014 Hz, khi truyền trong một môi trường có bước sóng là 500nm. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là


A. 1,5

B. 4/3

C. 1,6

D. 1,7


Câu 17: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với bước sóng λ. Tốc độ truyền sóng v được tính theo công thức:


A. v = f/λ

B. v = λ.f

C. v = λ/f

D. v = 1/λf


Câu 18: Đơn vị của từ thông là


A. Vebe (Wb)

B. Ampe (A)

C. Tesla (T)

D. Culong (C)


Câu 19: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình , gia tốc tức thời được xác định theo công thức:


A.

B.

C.

D.


Câu 20: Cho hai loại điện tích q1và q2 đặt cách nhau 15cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F. Khi đặt chúng trong dầu thì lực này còn bằng F/2,25. Để lực tác dụng vẫn là F thì cần phải dịch chuyển chúng lại một đoạn là


A. 5cm

B. 10cm

C. 6cm

D. 8cm


Câu 21: Đặt điện áp vào hai đầu tụ điện thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 4A. Dung kháng của tụ bằng


A.

B. 100Ω

C. 50Ω

D.


Câu 22: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0. Biết khối lượng vật là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc được xác định theo công thức:


A.

B.

C.

D.


Câu 23: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, lần thứ 2019 chất điểm có tốc độ 5π (cm/s) vào thời điểm:


A. 1009,5s

B. 1008,5s

C. 1009s

D. 1009,25s


Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình truyền sóng u = cos(t – 4x) (cm) (x đo bằng m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:


A. 75cm/s

B. 25cm/s

C. 50cm/s

D. 40cm/s


Câu 25: Đặt điện áp vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện C. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là


A.

B.

C.

D.


Câu 26 : Một con lắc lò xo đang dao động điều hoà. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng bằng ba lần thế năng là 1s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp thế năng bằng ba lần động năng là

A. 1,5s B. 1s C. 2s D.

Câu 27 : Trong thí nghiệm I – âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ nhìn thấy có bước sóng và λ2 , ngoài vân trung tâm thì thấy vân sáng bậc 3, bậc 6 của bức xạ λ1 trùng với các vân sáng của bức xạ λ2. Bước sóng λ2 bằng


A. 380nm

B. 440nm

C. 450nm

D. 400nm


Câu 28 : Cường độ âm tại một điểm tăng lên gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tại đó tăng thêm 2dB


A. 100 lần

B. 3,16 lần

C. 1,58 lần

D. 1000 lần


Câu 29 : Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách giữa hai khe S1 và S; D là khoảng cách từ hai khe đến màn ; λ là bước sóng của ánh sáng đơn sắC. Khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân tối thứ 3 ở hai bên đối với vân sáng trung tâm bằng


A.

B.

C.

D.


Câu 30 : Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính lần lượt 18cm và 6cm cho hai ảnh cùng chiều cao. Tiêu cự thấu kính bằng


A. 12cm

B. 15cm

C. 16cm

D. 10cm


Câu 31 : Dao động của 1 chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là ( x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 thì li độ dao động tổng hợp là


A.

B.

C.

D.


Câu 32: Một dây dẫn bọc men cách điện đặt vào hai đầu nó một hiệu điện thế không đổi U thì cường độ dòng điện chay qua dây là I. Cắt dây này thành hai phần giống nhau nối hai đầu chúng lại để tạo thành mạch song song rồi nối mạch với hiệu điện thế không đổi U nói trên . Cường độ dòng điện chạy qua mỗi nửa đoạn dây bằng


A.

B. I

C.

D. 2I


Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ . Biết . Điện áp hiệu dụng UFB có giá trị là


A.

B.

C.

D.


Câu 34: Điện năng được truyền từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là 1 nhà mày có 10 động có điện giống nhau, bằng đường dây tải 1 pha với hiệu suất truyền tải là 96%. Nếu nhà máy lắp thêm 2 động cơ điện cùng loại và điện áp ở nơi phát không đổi thì hiệu hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây tải điện lúc đó là


A. 95,16%

B. 88,17%

C. 89,12%

D. 92,81%


Câu 35 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khối lượng vật treo m = 100g, dao động điều hòa với phương trình . Trong quá trình dao động tỷ số giữa thời gian giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kỳ bằng 2. Lực đàn hồi cực đại của lò xo có giá trị bằng


A. 2N

B. 3 N

C. 1N

D. 4N


Câu 36 : Gọi M,N,P là ba điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây đang có sóng dừng và biên độ dao động của các phần tử môi trường ở các điểm đó đều bằng , dao động của các phân tử môi trường tại M,N ngược pha nhau và MN = NP. Biết rằng cứ sau khoảng tời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây lại duỗi thẳng, lấy . Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng là


A. 157mm/s

B. 314 mm/s

C. 375mm/s

D. 571mm/s


Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trinh với t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng của mặt chát lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng, gần A nhất sao cho phần tử tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các nguồn. Khỏang cách từ M tới AB là


A. 2, 86cm

B. 3,99cm

C. 1,49 cm

D. 3,18 cm


Câu 38 : Cho mạch ddienj như hình vẽ bên. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và điện trong không đáng kể. Bỏ qua điện trở của ampekees và dây nối. Hỏi dòng điện chạy qua R2 theo chiều nào và có chỉ số ampeke bằng bao nhiêu
A. Từ N đến M; 10A

B. Từ M đến N; 10A

C. Từ N đén M; 18 A

D. Từ M đến N; 18 A


Câu 39 : Quỹ đạo địa tĩnh là quỹ đạo tròn bao quanh trái đất ngay phía trên đường xích đạo. Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh quay trên quỹ đạo với vận tốc bằng vận tốc góc của sự tujq quay của trái đất. Biết bận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo là 30,7 km/s.Bán kính trái đất bằng 6378 km. Chu kỳ sự tự quay của trái đất là 24 giờ. Sóng điện từ truyền thẳng từ vệ tinh đến điêm xa nhất trên trái đất mất thời gian


A. 0,119s

B. 0,162 s

C. 0,280s

D. 0,142s


Câu 40 : Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đạn AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp xoay chiều (U không đổi, tần só f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Ban đầu điều chỉnh biến trở để có giá trị thay đổi f khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng trên C đạt cực đại. Sau đó giữ tần số không đổi f = f2 điều chỉnh biến trở thì điện áp hiệu giữa hai đầu điểm AM không thau đổi. Hệ thức liên hệ giữ f2 và f1


A.

B.

C.

D.


HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

1.A

6.A

11.C

16.A

21.C

26.B

31.D

36.B

2.B

7.A

12.D

17.B

22.C

27.C

32.D

37.C

3.D

8.D

13.D

18.A

23.B

28.C

33.A

38.A

4.B

9.B

14.B

19.C

24.B

29.A

34.A

39.D

5.A

10.C

15.D

20.A

25.C

30.A

35.C

40.B


Câu 1:

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ hồ quang điệnChọn A

Câu 2:

Phương pháp : Sử dụng quy tắc nắm tay phải

Cách giải :

Sử dụng quy tắc nắm tay phải xác định được sóng điện từ đến M từ phía BắcChọn B

Câu 3:

Phương pháp : Công thức máy biến áp :

Cách giải :

Ta có:Chọn D

Câu 4 :

Phương pháp :

Chu kì dao động của con lắc lò xo :Điều kiện để có cộng hưởng cơ : Chu kì dao động riêng của hệ bằng chu kì lực cưỡng bức

Cách giải :

Ban đầu : chu kì dao động của con lắc :

Ta có công thức cắt lò xo :

Chu kì dao động của con lắc lò xo sau khi cắt :Chọn B

Câu 5 :

Năng lượng từ trường trong cuộn dây :Chọn A

Câu 6 :

Ta có :Chọn A

Câu 7 :

Phương pháp :

Định luật khúc xạ ánh sáng :Cách giải :

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có :Chọn A

Câu 8 :

Phương pháp :

Định luật khúc xạ ánh sáng :Cách giải :

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và chàm từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ chàmChọn D
Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương