TrưỜng thcs và thpt m. V. LÔMÔNÔXỐP ĐỀ tham khảo kthk I môn toáN 9tải về 9.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích9.42 Kb.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT

M.V.LÔMÔNÔXỐP

ĐỀ THAM KHẢO KTHK I MÔN TOÁN 9

Năm học 2017 – 2018


 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Chọn đáp án đúng

 1. Kết quả rút gọn . Gía trị của

 1. 9 B. 5 C. – 5 D. – 9

 1. Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Chọn khẳng định đúng:

A.. B. C. D.

Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ có dấu … để được khẳng định đúng

 1. Điều kiện của m để đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số là: ………

 2. Cho đường tròn (O; 8cm) và dây AB = 6cm. Diện tích tam giác OAB là: …………

 1. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Cho biểu thức

 1. Rút gọn biểu thức A.

 2. Tính giá trị của A với .

 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số bậc nhất

 1. Vẽ đồ thị (d) của hàm số

 2. Viết phương trình đường thẳng biết song song với (d) và đi qua điểm

Bài 3: (3 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với AB tại I Gọi E là giao điểm của hai tia DA, BC và H là hình chiếu của E trên đường thẳng AB.

 1. Chứng minh rằng bốn điểm A, E, C, H cùng thuộc một đường tròn

 2. Chứng minh EA.ED = EB.EC

 3. Cho biết Tính diện tích tứ giác ACBD

 4. Chứng minh rằng HC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 4: (0,5 điểm) Giải phương trình


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương