TrưỜng thcs thúc kháng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 99.77 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích99.77 Kb.
#2832
1   2   3   4


TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG

KẾ HOẠCH 37 TUẦN NĂM HỌC 2014 - 2015

TUẦN

NHIỆM VỤ

BỔ SUNG

Tuần 1

25/8-30/8

- Ngày 25/8/2014: Bắt đầu dạy học năm học 2014-2015

- Giao đ/c Thoa, V.Anh triển khai cuộc thi "Em yêu lịch sử Việt Nam".

- Chọn và bồi dưỡng HS giỏi khối 9; Bồi dưỡng đội tuyển thi Điền kinh từ tuần 1 đến tuần 21;

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, xây dựng kế hoạch tự đánh giá (Kiểm định chất lượng giáo dục);

- Triển khai Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thân thể;

- Làm kế hoạch và tờ trình hoạch thu, chi xã hội hóa trình PGD duyệt;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/8 qua Email;

- Ngày 27/8: Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ GD THCS năm học 2013 - 2014, triển khai nhiệm vụ GD THCS năm học 2014 - 2015;

- Lập kế hoạch giáo dục 37 tuần;

- Tổ/nhóm chuyên môn lập kế hoạch dạy học 37 tuần của từng môn học;

- Thành lập Ban quản trị Web, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng phần việc;

- Quy định về kiểm tra giáo án của giáo viên;

- Thực hiện các công việc chuẩn bị khai giảng;

- Họp cha mẹ học sinh đầu năm; triển khai thỏa thuận các khoản thu góp với cha mẹ học sinh.

- Triển khai quy chế chuyên môn; quy định về giáo án; Ghi rõ các nội dung tích hợp vào PPCT;

- Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY (Thực hiện đến cuối năm học).


Tuần 2

01/9-06/9

- Ngày 02/9: Nghỉ Lễ Quốc khánh;

- Hiệu trưởng ký, duyệt kế hoạch dạy học 37 tuần của từng môn;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Họp Ban thi đua xây dựng chỉ tiêu thi đua năm học.

- Giáo viên đăng ký thi đua cá nhân;

-Phát động đợt thi đua thứ nhất; Triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch đến giáo viên;Tuần 3

08/9-13/9

- Làm công tác phổ cập THCS (đ/c Phương, Hồng, Oanh) xong trước 13/10;

- Sinh hoạt tô chuyên môn;

- Tổ trưởng duyệt chỉ tiêu đăng ký thi đua của tổ viên, chú ý phải có số lượng cụ thể.

- Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thu thập, tập hợp các minh chứng;

- Thực hiện các báo cáo đầu năm về Phòng GD&ĐT;

- Triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học của cấp trường giáo viên, học sinh;

- Khảo sát học sinh đầu năm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cả 4 khối;

- Dự giờ phân loại năng lực giáo viên đầu năm;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Hội nghị viên chức cấp tổ;

- Làm hồ sơ Ba công khai;

- Làm hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm, kế hoạch học 7buổi/tuần, kế hoạch tuần, dạy tự chọn, GDNGLL, Tự chọn, Hướng nghiệp và trình PGD vào tuần 4;


Tuần 4

15/9-20/9

- Tổ chức Hội nghị cán bộ CC,VC xây dựng kế hoạch chỉ tiêu năm học; kiện toàn các tổ chức trong nhà trường; (15/9)

- Trình PGD duyệt phân công chuyên môn, TKB học kỳ I (đ/c Phương);

- Họp Chuyên môn;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Báo cáo Phòng GD&ĐT Kế hoạch phụ đạo HS yếu;

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm theo chỉ đạo của PGD, lấy điểm 15p;

-Kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên;

- Thực hiện dạy thêm, học thêm theo cấp phép.

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

Tuần 5

22/9-27/9

- Đại hội Chi đoàn; Đại hội Liên đội;

- Ra quyết định thành lập các Ban, các Hội đồng;

- Thi thử Học sinh giỏi lần 1.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Phân công viết và duyệt kế hoạch của giáo viên và các bộ phận (Tiến hành xong trong tuần 6);

- Tự kiểm tra hồ sơ PCTHCS (Chương, Phương, Hồng);

- Phân công giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp Huyện;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường;

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

-Cho HS lớp 9 viết cam kết về học tập (Đ/c Biên thiết kế mẫu).

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/9 qua Email.

- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch (Giao đ/c BT chi đoàn xin các số liệu của UBND xã để cho HS học tập.

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

-Tổng hợp thừa giờ, thiếu giờ của giáo viên 5 tuần đầu (đ/c Phương).

- Kiểm tra kế hoạch thực hiện các nội dung tích hợp của các môn ghi trên PPCT( Ban Thanh tra);

Tuần 6

29/9-04/10

- Ngày 01/10: Đ/c Chương họp Hiệu trưởng tháng 10;

- Họp HĐ tháng 10; Triển khai công văn của PGD về viết Sáng kiến năm học 2014-2015.

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Làm hồ sơ xét duyệt phụ cấp ưu đãi cho GV; (Đ/c Phương; Đ/c Chừng).

- Hai tổ tiến hành thực hiện chuyên đề thứ nhất;

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.

- BGH, GVCN lớp 9 tiến hành công tác phân luồng HS lớp 9.

- Ban giám hiệu kiểm tra công tác bồi dưỡng HSG của GV;

Tuần 7

06/10-11/10

- Hiệu trưởng duyệt kế hoạch các loại của nhà trường;

- Tự kiểm tra các biểu mẫu và hồ sơ PCTHCS (Chương, Phương, Hồng);

- Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh (Đ/c Oanh).

- Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục thu thập, xử lí và phân tích các minh chứng;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

Tuần 8

13/10-18/10

- Ngày 13/10: Kỉ niệm ngày 15/10 Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục vào tiết chào cờ;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Lập hồ sơ sổ sách của Y tế trường học sau khi khám sức khỏe đầu năm cho học sinh;

- Ngày 15/10: Nộp bài dự thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" về Phòng GD&ĐT;

- Đón đoàn kiểm tra phổ cập THCS;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.

- Hoàn thành các văn bản duyệt thi đua với PGD (giao đ/c Biên tập hợp và hoàn thiện hồ sơ).

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.
Tuần 9

20/10-25/10

- Thi thử Học sinh giỏi lần 2.

- Duyệt đăng ký thi đua đầu năm vào ngày 22/10.

- Hoàn thành đăng ký viết sáng kiến và nộp về PGD (Mẫu 4 vào ngày 30/10). Giáo viên viết Sáng kiến; những đ/c thi GV giỏi huyện hoàn thành vào tuần 12; các đ/c khác nộp vào 19.01.2015.

- Lập kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt I, và tổ chức thi viết (Đ/c Phương);

- Công Đoàn tổ chức kỷ niệm ngày 20/10;

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/10 qua email;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.

- Hai tổ thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” lần 1.

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.

- Đoàn-Đội phát động các hình thức thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, đề ra tiêu chí thi đua rõ ràng;

- Lập và triển khai kế hoạch tổ chức Hội giảng thực hiện từ 03 đến 15 tháng 11 (đ/c Phương) chú ý xếp thời khóa biểu đảm bảo hầu hết GV có thể dự giờ;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

-Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

-Giáo viên triển khai viết SKKN, nộp về tổ vào tuần 22;

Tuần 10

27/10-01/11

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt I giáo viên thi giảng 01 tiết (01 tiết tuần 10, 01 tiết tuần 11).

- Hội thảo cấp trường: Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng học sinh thi vào THPT.

- Khảo sát giữa kỳ 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cả 4 khối lấy điểm 45p;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch;

- Kiểm tra hồ sơ hai tổ;

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

-Tổng hợp thừa giờ, thiếu giờ của giáo viên sau 10 tuần (đ/c Phương).

- Kiểm tra thực hiện các nội dung tích hợp các môn (Tổ trưởng, thanh tra);

- Gặp gỡ, động viên học sinh giỏi trước khi đi thi.


Tuần 11

03/11-08/11

- Họp Hiệu trưởng tháng 11;

- Phát động đợt thi đua thứ Hai;

- Các bộ phận rà soát việc thực hiện kế hoạch sau 10 tuần học và có phương hướng thực hiện ở các tuần tiếp theo.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt I giáo viên thi giảng 01 tiết (01 tiết tuần 10, 01 tiết tuần 11).

- Hội giảng đợt I các môn học (Xếp lại TKB đảm bảo đông đủ giáo viên trong tổ đi dự giờ).

- Bồi dưỡng GV môn Lịch sử, GDCD, Âm nhạc chuẩn bị thi cấp huyện đợt I;

- Ngày 06/11: thi HSG cấp huyện 8 môn vòng I;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.

- Kiểm tra, nhắc nhở tiến độ cho điểm của giáo viên (Ban thanh tra).


Tuần 12

10/11-15/11

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9;

- Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường;

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.

-Tham mưu với Xã và Hội cha mẹ học sinh tổ chức ngày 20/11.

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

Tuần 13

17/11-22/11

- Khai mạc, làm bài thi viết, bốc bài thi GVG môn Lịch sử, GDCD, Âm nhạc cấp huyện;

- Sinh hoạt tập thể kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Báo cáo thống kê phổ cập về Sở GD&ĐT;

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 8 môn khối 8, thực hiện từ tuần 15 (Đ/c Phương).

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

- Gặp gỡ, động viên học sinh giỏi trước khi đi thi.


Tuần 14

24/11-29/11

- Ngày 27/11: thi HSG cấp huyện 8 môn vòng II;

- Thi giảng GVG môn Lịch sử, GDCD, Âm nhạc cấp huyện từ 24/11 đến 28/11;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/11 qua Email;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

Tuần 15

01/12-06/12

- Họp Hiệu trưởng tháng 12;

- Họp Hội đồng; Họp chuyên môn triển khai hướng dẫn ôn tập học kỳ I.

- Hai tổ thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” lần 2.

- Bồi dưỡng HSG các môn khối 8.

- Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện (Dự kiến).

- Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên.


Tuần 16

08/12-13/12

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Hai tổ tiến hành thực hiện chuyên đề thứ Hai.

- Chỉ đạo ngày hoàn thành chương trình học kỳ I;

- Tiêm phòng dịch xốt suất huyết Rubella (dự kiến).

- Kiểm tra, nhắc nhở tiến độ cho điểm của giáo viên (Ban thanh tra).

- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho KT học kỳ I (Đ/c Phương):

- Kiểm tra thực hiện các nội dung tích hợp các môn (Tổ trưởng, thanh tra);

Tuần 17

15/12-20/12

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Giáo viên hoàn thành điểm hệ số 1;

- Kiểm tra các thông tin của Học sinh để PGD in bằng Tốt nghiệp THCS năm 2014 (Đ/c Hồng);

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên;

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra y tế (Đ/c Oanh).


Tuần 18

22/12-27/12

- Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12; Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường;

- Kiểm tra học kỳ I từ 23/12 đến 26/12/2014;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ các trường;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/12 qua Email;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên;

Tuần 19

29/12-03/01

- Nghỉ tết dương lịch 01/01;

- Ngày 03/01: Kết thúc học kỳ I;

- Giáo viên hoàn thành điểm học kỳ I;

- Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Sơ kết tổ chuyên môn; đánh giá giáo viên học kỳ I;

- Tổng kiểm tra hồ sơ giáo viên;- Tổ chức sơ kết học kỳ I; Phát động thi đua đợt 3;

- Khám sức khỏe cho đội tuyển thi điền kinh (Đ/c Oanh);Học Kỳ II
Tuần 20

05/01-10/01

- Ngày 05/01/2015: Nghỉ học kỳ I;

- Họp Hiệu trưởng tháng 01/2014;-Tổng hợp thừa giờ, thiếu giờ học kỳ I của giáo viên (đ/c Phương).

- Họp Hội đồng;

- Họp Ban thi đua rà soát các chỉ tiêu thi đua của năm học; Rà soát 7 tiêu chuẩn thi đua và cụ thể hóa các minh chứng theo hướng dẫn.

- Kỉ niệm ngày sinh viên học sinh (9/1);

- Ngày 06/01/2015: Bắt đầu học chương trình học kỳ II;

- Nộp hồ sơ dự thi Giải điền kinh cấp huyện;

- Đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng.

- Họp Cha mẹ học sinh vào ngày 10/1/2014.

-Họp cha mẹ học sinh khối 9 thực hiện công tác phân luồng học sinh lớp 9. (Lập danh sách, ký cam kết giữa gia đình và nhà trường).

- Giáo viên tiếp tục viết SK;


Tuần 21

12/01-17/01

- Thành lập Hội đồng chấm SK; Phân công chấm SK; Lập các biểu mẫu chấm SK;(Sao gửi các tổ phiếu chấm; hướng dẫn chấm; văn bản quy định về SK của PGD) Tiến hành chấm tại tổ từ tuần 22, hoàn thành trong tuần 23;

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường;

- Tham dự Giải điền kinh cấp huyện 5 môn (vòng 1);

- Phòng giáo dục kiểm tra công tác KĐCL các đơn vị.

- Hoàn thành công tác phân luồng học sinh lớp 9.

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

Tuần 22

19/01-24/01

- Chấm Sáng kiến của giáo viên, cán bộ quản lí;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 24/01 qua Email;

- Học sinh dự thi Giải toán trên máy tính CASIO cấp tỉnh.

- Hai tổ tiến hành thực hiện chuyên đề thứ Ba.

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

Tuần 23

26/01-31/01

-Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Bồi dưỡng những SK loại tốt để nộp về PGD vào tuần 25;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên;

- Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch;

Tuần 24

02/02-07/02

- Giáo viên dự Khai mạc, làm bài thi viết, bốc bài thi GVG môn Toán, Mĩ thuật cấp huyện;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Duy trì nề nếp việc giảng dạy nội, ngoại khoá các môn TDTT; tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT chào mừng kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN vào tiết chào cờ đầu tuần, và GDNGLL;

- Hai tổ thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” lần 3.

- Họp Hiệu trưởng tháng 02/2014.

- Họp Hội đông tháng 2.

- Bồi dưỡng những SK loại tốt để nộp về PGD vào tuần 25.

- Lên lịch và phân công giáo viên trực Tết Nguyên Đán;


Tuần 25

09/02-14/02

- Thi giảng GVG cấp huyện môn Toán, Mĩ thuật;

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tổ chức Hội thảo cấp trường về dạy học, kiểm tra theo định hướng năng lực học sinh hai môn Toán, Ngữ văn;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

- Đoàn-Đội phát động các hình thức thi đua Chào mừng ngày 26/3, đề ra hình thức và tiêu chí thi đua rõ ràng;


Tuần Tết

16/02-21/02

Nghỉ Tết nguyên đán theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT (Phòng GD&ĐT dự kiến)


Tuần Tết

23/02-28/02

Tiếp tục nghỉ Tết nguyên đán theo chỉ đạo của Sở GD (Phòng GD&ĐT dự kiến)
Tuần 26

02/3-07/3

- Họp Hiệu trưởng tháng 03;

- Họp Hội đồng tháng 3;

- Đoàn-Đội phát động các hình thức thi đua Chào mừng ngày 26/3, đề ra hình thức và tiêu chí thi đua rõ ràng;

- Lập và triển khai kế hoạch tổ chức Hội giảng thực hiện từ 02 đến 14 tháng 3 (đ/c Phương) chú ý xếp thời khóa biểu đảm bảo hầu hết GV có thể dự giờ;

-Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch;

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Nộp báo cáo tháng 2 về phòng ngày 02/3 qua Email;

Tuần 27

09/3-14/3

- Khảo sát giữa kỳ 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lấy điểm 45p;

- Tổng hợp thừa, thiếu giờ của giáo viên từ tuần 20 đến hết tuần 26;

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về ANTT và hồ sơ đăng ký;

- Tham dự Hội thảo, Hội giảng cấp tỉnh (nếu có);

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên;

- Chọn học sinh giỏi các khối 6, 7,8.


Tuần 28

16/3-21/3

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện tại THCS Vũ Hữu Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trao đổi kinh nghiệm sau khảo sát giữa kỳ II;

- Tham dự Giải điền kinh cấp huyện 5 môn (vòng 2).

- Kiểm tra, nhắc nhở tiến độ cho điểm của giáo viên (Ban thanh tra).


Tuần 29

23/3-28/3

- Tổ chức kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/3 qua email;

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6, 7, 8;

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Kiểm tra thực hiện các nội dung tích hợp các môn (Tổ trưởng, Thanh tra);Tuần 30

30/3-04/4

-Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6, 7, 8.

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Hai tổ Tổng kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.

- Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua của PGD (xem xét lại toàn bộ hồ sơ sổ sách, các loại kế hoạch….);

- Kiểm tra, nhắc nhở tiến độ cho điểm của giáo viên (Ban thanh tra);

- Tổng hợp thừa giờ, thiếu giờ của giáo viên từ tuần 20 đến hết tuần 30 và có kế hoạch bù các giờ thiếu (đ/c Phương);

Tuần 31

06/4-11/4

- Họp Hiệu trưởng tháng 4;

- Họp Hội đồng;

- Họp chuyên môn triển khai hướng dẫn ôn tập học kỳ II, các môn lập kế hoạch ôn tập học kỳ II;

- Chỉ đạo, phân công ra đề, duyệt đề kiểm tra học kỳ II;

- Hai tổ tiến hành thực hiện chuyên đề thứ Tư;

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6, 7, 8.

- Hai tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.


Tuần 32

13/4-18/4

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6, 7, 8;

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường;

- Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch HCM 19/5 trong tiết SH lớp;

- Thi thử cho học sinh khối 9 lần 1;

- Hai tổ thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” lần 4;

- Họp cha mẹ học sinh khối 9, thông báo kết quả học tập của từng em và thứ tự của các em trong huyện, tiếp tục thực hiện tư vấn phân luồng học sinh;

Tuần 33

20/4-25/4

- Ngày 23/4: Tổ chức thi học sinh giỏi khối 6, 7, 8;

- Kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Nộp báo cáo tháng về phòng ngày 25/4 qua email;

- Ban giám hiệu kiểm tra việc trình bày, ghi chép bài của học sinh;

- Thành lập Ban kiểm tra hồ sơ của học sinh khối 9 và thực hiện kiểm tra học bạ, so sánh các thông tin trên website, học bạ và giấy khai sinh;

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch;

- Tổng hợp thừa giờ, thiếu giờ của giáo viên từ tuần 20 đến hết tuần 33 và có kế hoạch bù các giờ còn thiếu (đ/c Phương).

Tuần 34

27/4-02/5

- Ngày 28/4/2015: học sinh nghỉ học Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 vào tiết chào cờ đầu tuần;

- Kỉ niệm ngày quốc tế lao động 01/5;

- Ôn tập cuối năm cho học sinh;

- Kiểm tra, nhắc nhở tiến độ cho điểm của giáo viên (Ban thanh tra);

- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho KT học kỳ II (Xây dựng kế hoạch, ôn tập, ra đề, duyệt đề…) (Đ/c Phương);

Tuần 35

04/5-09/5

- Tiến hành ôn tập cuối năm cho học sinh;

- Họp Hiệu trưởng tháng 05;

- Họp Hội đồng tháng 5;

- Giáo viên hoàn thành điểm hệ số 1;Tuần 36

11/5-16/5

- Kiểm tra học kỳ II từ 11/5 đến 15/5;

- Phòng GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ các trường;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn;

Tuần 37

18/5-23/5

- Tự kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9 trước 23/5 (Chú ý những hạn chế của hồ sơ năm trước để không mắc phải);

- Ôn thi vào THPT cho HS lớp 9;

- Kiểm tra thực hiện các nội dung giáo dục địa phương theo công văn số 5977/BGD năm 2008 (Tổ trưởng, thanh tra);

Tuần 38

25/5-30/5

- Hoàn thành chương trình học kì 2 ngày 25/5;

- Tổng kết tổ chuyên môn;

- Ngày 28/5 mang hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp về PGD để kiểm tra;

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS ngày 29,30/5;

- Tổng kết năm học từ 29/5 đến 30/5, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương;

- Nhắc HS ý thức ôn tập hè tại nhà; Thông báo tập trung nhận lịch học nghề, học thêm hè…- Nộp các loại báo cáo cuối năm học về Phòng GD&ĐT;
Tuần 39

01/06-06/6

- Ngày 02/6 đến 06/6/2014: Duyệt kết quả và ra quyết định công nhận tốt nghiệp, thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh;

- Thi thử cho HS khối 9 lần 2;
Tuần 40

08/06-13/6

- Ôn thi vào THPT cho học sinh;


HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Chươngtải về 99.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương