TrưỜng thcs nhuận phú TÂn tổ: thể DỤC Âm nhạc mĩ thuậTtải về 45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.10.2018
Kích45 Kb.
#37016

TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN

TỔ: THỂ DỤC – ÂM NHẠC – MĨ THUẬT

GV: NGUYEÃN THÒ KIM LOAN


NGÂN HÀNG CÂU HỎI

MÔN: ÂM NHẠC – KHỐI 7
Bài 3

A. CÂU HỎI:

I. Học hát

NHẬN BIẾT

Câu 1. Em hãy cho biết tác giả bài hát Chúng em cần hòa bình?

THÔNG HIỂU

Câu 2. Xác định nhịp của bài hát Chúng em cần hòa bình?

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP

Câu 3. Hát bài Chúng em cần hòa bình? kết hợp gõ theo phách.

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Câu 4. Biểu diễn hoàn chỉnh bài hát Chúng em cần hòa bình.

II. Tập đọc nhạc:

NHẬN BIẾT

Câu 5. Cho biết tên bài TĐN số 4 và tác giả của bài?

THÔNG HIỂU:

Câu 6. Xác định trường độ của bài TĐN số4?

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP

Câu 7. Đọc nhạc và ghép lời ca theo giai điệu của bài TĐN số4?

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Câu 8. Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách .

III. Âm nhạc thường thức:

NHẬN BIẾT

Câu 9. Giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Đỗ Nhuận?

THÔNG HIỂU

Câu 10. Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ?

Câu 11. Bài hát Hành quân xa do nhạc sĩ nào sáng tác?  1. Lưu Hữu Phước.

  2. Đỗ Nhuận.

  3. Tô Hoài.

  4. Hoàng Việt

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP

Câu 12. Bài hát nào sau đây do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác?  1. Ca ngợi Hồ Chủ Tịch.

  2. Chiến thắng điện biên.

  3. Vui mở đường.

  4. Việt nam quê hương tôi.

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Câu 13. Trình bày bài một đoạn trong bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.


B. ĐÁP ÁN:

I. Học hát

NHẬN BIẾT

Câu 1. Nhạc và lời Hoàng Long- .Hoàng Lân

THÔNG HIỂU

Câu 2. Nhịp 24 .

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP

Câu 3. Hát kết hợp gõ theo phách. Yêu cầu: Đúng lời ca, đúng giai điệu, thể hiện được phách mạnh và phách nhẹ.

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Câu 4. Biểu diễn hoàn chỉnh. Yêu cầu: hát kết hợp vận động, phụ họa, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát Chúng em cần hòa bình.

II. Tập đọc nhạc:

NHẬN BIẾT

Câu 5. Mùa xuân về. Nhạc và lời: Phan Trần Bảng

THÔNG HIỂU:

Câu 6. chủ yếu là nốt mốc đơn nốt đen,đen chấm dôi và nốt trắng.

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP

Câu 7. Đọc đúng nhạc, ghép đúng lời ca theo giai điệu.

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Câu 8. Đọc đúng nhạc, kết hợp gõ đệm thể hiện được phách mạnh và phách nhẹ (hoặc đọc đúng nhạc, kết hợp đánh nhịp 44).

III. Âm nhạc thường thức:

NHẬN BIẾT

Câu 9. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 – 1991) Ông sinh tại hải Dương nhưng lớn lên ở Hải Phòng .Ông tham gia cách mạng từ khi còn trẻ... Ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nhgệ thuật.

THÔNG HIỂU

Câu 10. Một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Đỗ Nhuận (3 tác phẩm trở lên): Áo mùa đông, Du kích ca, Du kích sông thao....

Câu 11. B.

VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP

Câu 12. Vui mở dường.VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO

Câu 13. Trình bày một đoạn trong bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

tải về 45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương