TrưỜng thcs hưng bình phân phối chương trình Trung học cơ sởtải về 371.76 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích371.76 Kb.
1   2   3   4

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Vinh ngày 26 tháng 8 năm 2017

Nhóm thể dục

Phan Hồng Sơn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 7

(Áp dụng cho năm học 2017- 2018)
Cả năm: 37 tuần = 70 tiết

Học kỳ I: 19 tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 18 tuần = 34 tiếtTuần

Tiết PPCT

15P, 1 tiết, CĐ, NCBH, TH

Nội dung

Ghi chú

11

Lý thuyết:

- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 7 (tóm tắt)

- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.


2

Lý thuyết:

- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Một số quy định khi học tập bộ môn.


23

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải (trái), quay đằng sau.

- Chạy nhanh: trò chơi "chạy tiếp sức", "Chạy tiếp sức chuyển vật", một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền: trò chơi (do GV chọn).
4

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn như nội dung tiết 3; Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2;...1-2; Học: Biến đổi đội hình 0-2-4.

- Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh; Động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

- Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy.
35

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn như nội dung tiết 3, điểm số, biến đổi đội hình 0-2-4.

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh; Tại chỗ đánh tay; Đứng mặt hướng chạy- xuất phát.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
6

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy- xuất phát.

- Chạy bền: trò chơi (do GV chọn).4
7

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại; Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình

0-2-4.

- Chạy nhanh: Ôn như nội dung tiết 6.- Chạy bền: học cách thư giãn, thả lỏng, hồi tĩnh sau khi chạy bền.8

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn những kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu; Học biến đổi đội hình 0-3-6-9.

- Chạy nhanh: Ôn nội dung tiết 6; Học: Ngồi – xuất phát

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
59

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn luyện nâng cao một số kỹ năng đã học (chú ý nhiều về tư thế)

- Chạy nhanh: Đứng vai hướng chạy- xuất phát, ngồi- xuất phát; Học tư thế Sẵn sàng- xuất phát.

- Chạy bền: trò chơi (do GV chọn).
10

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao một số kỹ năng đã học; Trò chơi (do GV chọn).

- Chạy nhanh: Ôn đứng lưng hướng chạy- xuất phát, ngồi- xuất phát, tư thế Sẵn sàng- xuất phát.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.


6


11

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi (do GV chọn).

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng- xuất phát; Học chạy đạp sau.

- Chạy bền: Hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục.
12

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kỹ năng đã học.

- Chạy nhanh: Ôn:Tại chỗ Đánh tay ; chạy đạp sau; học xuất phát cao - chạy nhanh 40m.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.


713

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

-ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu và chuẩn bị kiểm tra.

- Chạy nhanh: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn); Tư thế sẵn sàng- xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh 40m.

- Chạy bền: luyện tập chạy bền; hiện tượng "đau sóc" (sóc hông) và cách khắc phục.14

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

- ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40- 60m.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.


815


KT 15’


Kiểm tra đánh giá

- ĐHĐN: Kiểm tra đánh giá (nội dung do GV quy định)
16

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN

- Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn).

- Bài TD với cờ:Học các động tác vươn thở- tay.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
917

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao- chạy nhanh 60m.

- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay. Học các động tác: chân, lườn.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
18

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN

- Chạy nhanh: Như nội dung tiết 17.

- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn.

- Chạy bền: trò chơi (do GV chọn).10
19

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN) – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN

- Chạy nhanh: Như nội dung tiết 17 và chuẩn bị kiểm tra

- Bài TD: Như nội dung tiết 18 (chú ý biên độ, nhịp điệu)

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
20


KT 1 tiết


Kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra đánh giá: Chạy nhanh

(Xuất phát cao - chạy nhanh 60m)


1121

BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Như nội dung tiết 19; Học các động tác bụng, đ/t phối hợp.

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).22

BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng,

phối hợp.

- Bật nhảy: Luyện tập một số động tác bổ trợ; Trò chơi: “Khéo vướng chân”hoặc trò chơi bật nhảy do GV chọn.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền12
23

BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Như nội dung tiết 22; Học các động tác: Thăng bằng, nhảy.

- Bật nhảy: Như nội dung tiết 22.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
24

BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy.

- Bật nhảy: Trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức”; Đá lăng trước, đá lăng trước - sau.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
1325


BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Như nội dung tiết 24; Học động tác điều hoà.

- Bật nhảy: Trò chơi lò cò “Chọi gà” hoặc do GV chọn; Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
26

BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà.

- Bật nhảy: Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau; Đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm hoặc cát.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
14
27

BÀI THỂ DỤC (TD) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bài TD: Tiếp tục hoàn thiện bài TD.

- Bật nhảy: Như nội dung tiết 26.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

28KT 15’


BÀI THỂ DỤC

- Bài TD:

+ Tiếp tục hoàn thiện bài TD (chú ý biên độ, nhịp điệu)

+ Kiểm tra 15 phút bài TD.1529

BÀI THỂ DỤC (TD) - CHẠY BỀN

- Bài TD: Hoàn thiện bài TD (chú ý nhịp điệu)

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền


30


KT 1 tiết


Kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra đánh giá: Bài TD (Thực hiện với cờ).16


31

ÔN TẬP HỌC KỲ I

(Chọn một nội dung đã học trong học kỳ I)

- Ôn tập học kỳ I: Chạy nhanh

32

ÔN TẬP HỌC KỲ I

- Ôn tập học kỳ I: Chạy nhanh
1733

ÔN TẬP HỌC KỲ I

- Ôn tập học kỳ I: Chạy nhanh
34


KT HK


Kiểm tra đánh giá học kỳ I: Chạy nhanh

18


35


Không lấy điểm


Kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn RLTT

( Nội dung do GV quy định).

36Không lấy điểm


Kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn RLTT

(Nội dung do GV quy định).Chú ý: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương