TrưỜng thcs hưng bình phân phối chương trình Trung học cơ sởtải về 371.76 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích371.76 Kb.
1   2   3   4HỌC KÌ II


Tuần

Tiết PPCT

15P, 1 tiết, CĐ, NCBH, TH


NỘI DUNG

Ghi chú19

37

THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- TTTC (Đá cầu): Ôn một số động tác bổ trợ, tập thể lực.

- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn)
38

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang.

- Môn TTTC (Đá cầu): Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi, tập thể lực.

- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.20

39

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: + Ôn các nội dung đã học tiết 37.

+ Học: đà 1 bước đá lăng

- Môn TTTC (Đá cầu): Ôn một số động tác bổ trợ; Học kỹ thuật.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn)40


BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: + Ôn tập và trò chơi (do GV chọn).

+ Học đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng

- Môn TTTC (Đá cầu): Ôn kỹ thuật; Học một số động tác bổ trợ, động tác chuyên môn, tập thể lực.

- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.


21


41

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: + Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn);

+ Học: Bật xa; trò chơi: "Bật xa tiếp sức"

- Môn TTTC (Đá cầu): Tiếp tục ôn kỹ thuật; Học một số động tác bổ trợ, kỹ thuật, tập thể lực.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn)


42

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn).

- Môn TTTC (Đá cầu): + Tiếp tục ôn các kỹ thuật đã học, tập thể lực:

+ Học kỹ thuật mới.

- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.


22


43

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: + Ôn tập một số động tác bổ trợ, trò chơi và tập phát triển sức mạnh chân.

+ Học: Chạy đà 1-3 bước- giậm nhảy vào hố cát hoặc đệm.

- Môn TTTC (Đá cầu): Tiếp tục ôn các kỹ thuật đã học; Học kỹ thuật, tập thể lực.

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn)

44

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: + Ôn bài tập phát triển sức mạnh chân, trò chơi (do GV chọn).

+ Học: Chạy đà (tự do) - nhảy xa

- Môn TTTC (Đá cầu): Ôn kỹ thuật, nâng cao thành tích, trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.


23


45

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi (do GV chọn)

- Môn TTTC (Đá cầu): Ôn kỹ thuật, nâng cao thành tích

- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn)46

BẬT NHẢY – THỂ THAO TỰ CHỌN (TTTC) – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn một số bài tập thể lực đã học, trò chơi "Nhảy cừu" hoặc do GV chọn.

- Môn TTTC (Đá cầu): + Tiếp tục ôn kỹ thuật, nâng cao thành tích.

+ Giới thiệu một số điều luật cơ bản (Chuẩn bị kiểm tra đánh giá)2447KT 15’

- Kiểm tra đánh giá: - Môn TTTC (Đá cầu)

48

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: + Ôn một số bài tập thể lực đã học, trò chơi (do GV chọn)

+ Học: Kỹ thuật Bật xa

- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng 300 m (nam), 250 m (nữ) trên địa hình tự nhiên.
25


49

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa, trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. Trò chơi "2 lần hít vào, 2 lần thở ra"


50

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa, trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 350 m (nam), 300 m (nữ) (chạy theo nhóm sức khỏe).


2651

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa, trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Như nội dung tiết 50


52

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa, trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 300m(nữ),400m (nam);

27


53

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi (do GV chọn), hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích.

-Chạy bền: Như nội dung tiết 52: hoặc chạy nhẹ nhàng, thời gian: 3 phút (nữ), 4 phút (nam).54

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

-Bật nhảy: + Ôn các bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích.

- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng, thời gian:3 phút (nữ), 4 phút (nam).


28


55

BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

- Bật nhảy: Ôn các bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện bật và nâng cao thành tích (Chuẩn bị kiểm tra đánh giá).

- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng, thời gian: 3 phút (nữ), 4 phút (nam).

56

KT 1 tiết

- Kiểm tra đánh giá: Bật nhảy


2957

CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

Cầu lông: + Ôn một số động tác bổ trợ đã học+ Ôn phát cầu thuận tay

Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).


58
CẦU LÔNG – CHẠY BỀN

- Cầu lông: Ôn phát cầu thuận tay, phát cầu trái tay, ôn di chuyển đơn bước, đa bước

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên

(Chuẩn bị kiểm tra đánh giá).
30


59


KT 15’


- Kiểm tra đánh giá: Chạy bền.60

CẦU LÔNG

Cầu lông: - Ôn phát cầu thuận tay, trái tay

- Ôn di chuyển đơn bước, đa bước

3161

CẦU LÔNG

Cầu lông:

- Ôn phát cầu thuận tay, trái tay, đánh cầu thấp tay bên phải

- Học đánh cầu thấp tay bên trái
62

CẦU LÔNG

Cầu lông:

- Ôn phát cầu gần lưới (trái tay).

- Học phát cầu cao sâu (thuận tay).

32

63
CẦU LÔNG

Cầu lông:

Ôn kĩ thuật đã học, giới thiệu một số điều luật, giới thiệu hình thức đấu tập


64


Kiểm tra 1 tiết


Kiểm tra đánh giá: Cầu lông33


65

ÔN TẬP HỌC KỲ

(Chọn một nội dung đã học trong học kỳ II)

Ôn tập học kỳ II: Bật nhảy66

ÔN TẬP HỌC KỲ

Ôn tập học kỳ II: Bật nhảy
34


67


Kiểm tra học kỳ


Kiểm tra học kỳ II: Bật nhảy68


Không lấy điểm


Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn RLTT

(Nội dung do GV chọn)

35


69
70Không lấy điểm

Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn RLTT

(Nội dung do GV chọn)Chú ý: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương