TrưỜng th tích lưƠng II cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 313.73 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích313.73 Kb.
1   2   3   4

2. Chất lượng giáo dục


Khối

TSHS

Năng lực

Phẩm chất

Đạt

%

Chưa đạt

%

Đạt

%

Chưa đạt

%

1

42

42

100

0
42

100

0
2

31

31

100

0
31

100

0
3

22

22

100

0
22

100

0
4

23

23

100

0
23

100

0
5

25

25

100

0
25

100

0
Tổng

143

143

100

0
143

100

0
- Học sinh hoàn thành Xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 60 em; đạt tỷ lệ: 41,95 %

- Học sinh Tiến bộ vượt bậc môn học: 42 em; đạt tỷ lệ: 29,3%

- Học sinh Tiến bộ vượt bậc về tự phục vụ và tự quản: 23 em, đạt tỉ lệ 16,1%

- Lớp tiên tiến Xuất sắc: 2 lớp

- Lớp tiên tiến: 4 lớp

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: Đạt 100 %

- Học sinh hoàn thành chương lớp học: Đạt 100%

- 100% Sao nhi đồng đạt Sao Cháu ngoan Bác Hồ.

+ Tham gia các cuộc thi khác do ngành tổ chức: Đạt giải.

3. Chất lượng đội ngũ

* Đối với giáo viên

+ Xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ:Nội dung

Xếp loại CM

Xếp loại theo Chuẩn

GVDG các cấp

G

K

ĐXS

K

TB

Kém

Trường

TP

Tỉnh

Số lượng

07

02

0

0

06

03

0

0

07

02

0

Tỷ lệ %

77,8

22,2

0

0

66,7

33,3

0

0

100

100


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương