TrưỜng th tích lưƠng II cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngàytải về 313.73 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích313.73 Kb.
1   2   3   4

6. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày, học 9 buổi/tuần, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, tính toán; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,… Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách, vở tài liệu tham khảo các môn Tiếng Việt, Toán và các môn học khác ở buổi thứ hai.

Tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học.

7. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

Tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh: Liên hoan Tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh tiểu học, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học, ngày hội học sinh tiểu học… trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và nhà trường.

Tổ chức các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ và giao lưu phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với nhà trường.

II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1. Đổi mới phương pháp dạy học

1.1. Triển khai mô hình trường học mới theo các Công văn số 1296/BGDĐT-GDTH ngày 30/3/2016; Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT.

Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trường học mới trên cơ sở rà soát lại các điều kiện của nhà trường, bổ sung đổi mới phương thức giáo dục.

Chủ động tuyên truyền, giới thiệu nội dung mô hình cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng; Có biện pháp phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

Tham dự các lớp tập huấn, trao đổi, học tập để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.1.2. Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT.

Tổ chức có hiệu quả việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm, trường, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, dự giờ cho giáo viên và CBQL. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.1.3. Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại nhà trường theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT và Công văn 679/SGDĐT-GDTH ngày 31/5/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.

Tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề theo hướng dẫn tại “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Rút kinh nghiệm, tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

1.4. Tổ chức dạy học Tiếng Việt lớp 1- CNGD theo Công văn số 3877/BGDĐT ngày 27/5/2017 về việc triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục của Bộ GDĐT.

Nhà trường bố trí ổn định đội ngũ giáo viên lớp 1, tổ chức tập huấn, chuyên đề, rút kinh nghiệm cho giáo viên mới dạy lớp 1, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học nhưng không lạm dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học; không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm; chú ý rèn kĩ năng nói cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng Bộ GDĐT đã ban hành để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống  

Thực hiện nghiêm túc việc dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

Thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở địa phương.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.III. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học và các văn bản liên quan do Bộ GDĐT ban hành, nhà trường tổ chức rà soát, quy hoạch bổ sung mạng lưới trường, lớp trên cơ sở quy hoạch chung phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

Đảm bảo các điều kiện cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn; phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013; Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 và Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT, ngay buổi đầu của năm học mới tất cả các em học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT.

Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

Xây dựng tủ sách dùng chung để mọi học sinh đều có sách giáo khoa. Kết thúc năm học vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cho nhà trường để xây dựng tủ sách dùng chung.

Duy trì và bổ sung thư viện tiên tiến đã được công nhận, áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”... phù hợp điều kiện thực tế.

Giáo viên phải trang bị thêm các loại tài liệu tham khảo về mô hình trường học mới, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đánh giá học sinh tiểu học, kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học, thông tin tham khảo về giáo dục tiểu học... để phục vụ cho công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.3. Thiết bị dạy học

Đầu năm học nhà trường mua sắm TB- DH cho GV, nếu thiếu bộ phận thiết bị sẽ lập kế hoạch cụ thể đề nghị bổ sung cho đủ. Giáo viên phát huy tối đa sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.

Sử dụng dạy học thiết bị công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; Thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.

Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh nhà trường.

Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng phục vụ việc dạy học trong đội ngũ giáo viên.IV. Thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục

1. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện PCGD-XMC giai đoạn 2017-20120.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học, huy động trẻ trong độ tuổi đi học; chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí và đúng thời gian quy định.

Trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ cập, GV phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu: Nắm vững, theo dõi chính xác số lượng trẻ em trong độ tuổi tiểu học và số trẻ chưa đến tuổi tiểu học ở từng tổ trên địa bàn phường Tích Lương. Nắm chắc số học sinh của từng tổ đi học ở trường khác và số học sinh của địa phương khác đến học tại nhà trường; Huy động triệt để trẻ trong độ tuổi ra lớp, vận động triệt để học sinh bỏ học trở lại lớp; Từng tháng, từng học kì các giáo viên phải báo cáo chính xác số liệu học sinh và không để học sinh bỏ học.

Theo dõi chặt chẽ số học sinh chuyển trường; giáo viên được giao tổng hợp phổ cập phải bổ sung cập nhật các loại số liệu trong bộ hồ sơ phổ cập kịp thời. Báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả phổ cập hàng năm; Phân công trách nhiệm rõ ràng trong từng công việc đối với đội ngũ giáo viên và CBQL, đặc biệt là việc cập nhật bộ hồ sơ. Phó hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác Phổ cập và tổng hợp Phổ cập; Hiệu trưởng triển khai các công việc và chịu trách nhiệm chuẩn bị “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” cho năm học tới.2. Nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Thực hiện nghiêm túc Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Đề án Xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, kết hợp với công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng được các yêu cầu, quy định trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng của các tiêu chuẩn đặc biệt là cơ sở vật chất và tham mưu với chính quyền địa phương và ngành giúp đỡ về CSVC để bổ sung, hoàn thiện, giữ vững và phấn đấu nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện việc kiểm tra công nhận lại các trường đã đạt chuẩn sau 5 năm theo đúng quy định.3. Nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tiếp tục bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục, tham mưu và làm tốt công tác cải tiến chất lượng theo kế hoạch.

V. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

1. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, đổi mới phương pháp dạy học, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW. Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí, giảng dạy.2. Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng chuẩn.

Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mỗi GV- NV tự chấn chỉnh nền nếp, kỉ cương ngay từ những ngày đầu năm học; Chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhà giáo.

Hiệu trưởng tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác giảng dạy, giáo dục học sinh của giáo viên. Tích cực kiểm tra, nhận xét học sinh sau mỗi giờ dạy với tất cả các môn.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh.

Thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học và năng lực ngôn ngữ để tiếp tục triển khai Chương trình Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên.4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.

Thực hiện nghiêm túc Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2009 của Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học.

Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phải đạt được các yêu cầu cơ bản:

- Nghiên cứu kĩ nội dung của Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Sách hướng dẫn học, các tài liệu tham khảo cần thiết và các đối tượng học sinh, giáo viên phải chủ động xây dựng kế hoạch bài học (giáo án) bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của từng bài; kế hoạch bài học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh, những thiết bị đồ dùng dạy học sẽ sử dụng trong tiết dạy.

- Trong mỗi tiết học, giáo viên phải quan tâm đến từng học sinh trong lớp, giảng dạy theo đúng yêu cầu chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định; Dạy đúng, dạy đủ nội dung chương trình, xác định đúng yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức và kỹ năng của từng bài học theo hướng dẫn; Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

- Quan tâm đặc biệt đến từng học sinh yếu kém ở trong lớp, đặc biệt là các học sinh yếu kém về môn Tiếng Việt, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giúp đỡ các học sinh này đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Mỗi giáo viên phải có trách nhiệm cao trong công tác chủ nhiệm lớp của mình. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phải theo dõi, nắm chắc học sinh về mọi mặt đặc biệt là sự tiến bộ trong học tập của học sinh sau mỗi bài học. Chú ý phối hợp giữa giáo viên dạy buổi 1 với giáo viên buổi 2 của lớp mình chủ nhiệm để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở buổi 2.

Giáo viên tích cực sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng giáo án và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để từng đối tượng học sinh đều đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Bảo đảm các giờ học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Chống khuynh hướng giảng dạy quá tải từ phía giáo viên, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực như dạy thêm tràn lan, tự ý đưa thêm các nội dung giáo dục, xúc phạm danh dự, thân thể học sinh, mua và sử dụng sách, vở tham khảo không theo sự chỉ đạo của chuyên môn. Nghiêm túc xử lý và báo cáo kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ năm học và quản lý trường Tiểu học.

Xây dựng giáo viên nòng cốt theo từng môn học, từng khối phục vụ cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

Lựa chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt ở từng khối lớp ngay từ đầu năm học, chú trọng phục vụ tốt hoạt động chuyên môn.Làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước hết là đối với phụ huynh học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để khai thác, tranh thủ huy động những nguồn lực cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động Giáo dục.

VI. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính, dạy thêm trái quy định theo các văn bản như Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Quyết định 1098/QĐ-SGDĐT ngày 21/7/2017 ban hành quy chế quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập và công văn 1257/SGDĐT-TTr ngày 11/8/2017 về việc tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm không đúng quy định và lạm thu đầu năm học của Sở GDĐT Thái Nguyên, của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên.

2. Lập kế hoạch chấn chỉnh nền nếp, kỉ cương ngay từ những ngày đầu năm học; chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định của ngành.

4. Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục một cách thực chất. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, đánh giá, khen thưởng học sinh cuối năm.

5. Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Việt, đặc biệt ở lớp 1 và công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy các môn học phải theo dõi, nắm chắc học sinh về mọi mặt đặc biệt là sự tiến bộ về học tập của học sinh ở từng bài học.

6. Chỉ đạo có hiệu quả việc sử dụng TBDH, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch bài học (soạn giáo án) và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để từng đối tượng học sinh đều đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng. Bảo đảm các giờ học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Không xúc phạm danh dự, thân thể học sinh.

7. Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và cộng đồng về các vấn đề đổi mới giáo dục tiểu học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để khai thác, tranh thủ huy động những nguồn lực cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục.

8. Chuẩn bị SGK, tài liệu tham khảo cho năm học 2018-2019.

9. Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019, phát triển giáo dục tiểu học giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của địa phương.

10. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cho giáo viên dạy theo mô hình trường học mới, dạy Tiếng Việt 1- CNGD, Tin học, Tiếng Anh; Giáo viên viết chữ đẹp và trình bày bảng; Giáo viên làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học; Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012; giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương,

chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

VIII. Công tác thi đua, khen thưởng

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục.

Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định tại kế hoạch thời gian năm học đã được UBND tỉnh phê duyệt và những qui định của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 theo yêu cầu chung của Sở Giáo dục - Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên.C. CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Quy mô trường lớp, học sinh


Khối

lớp


Kế hoạch giao

Thực hiện

Tăng giảm so với

năm học trước

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Tỷ lệ %

Số học sinh

Tỷ lệ %

Số lớp

Số học sinh

1

02

42

02

100

42

100

01

Tăng 08

2

01

31

01

100

31

100

01

0

3

01

22

01

100

22

100

01

0

4

01

23

01

100

23

100

01

0

5

01

25

01

100

25

100

01

0
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương