TrưỜng th bình dưƠng II họ tên Lớp 2tải về 17.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích17.43 Kb.

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG II

Họ tên ............................................

Lớp 2......


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

Năm học 2015 - 2016

( Thời gian: 40 phút)
ĐIỂMNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………A. Đọc hiểu

I. Đọc thầm bài đọc sau

ĐÔI BẠN

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi :

- Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp Bê nói:

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
Theo Nguyễn Kiên
II. Dựa theo nội dung bài đọc , chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.

Câu 1: Búp Bê làm những việc gì ?

A. Quét nhà và ca hát.

B. Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.

C. Rửa bát và học bài.Câu 2: Dế Mèn hát để làm gì ?

  1. Hát để luyện giọng.

  2. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.

  3. Thấy bạn vất vả , hát để tặng bạn.

Câu 3: Vì sao Búp Bê lại cảm ơn Dế Mèn ?

  1. Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.

  2. Vì tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt

  3. Vì cả hai lí do trên

Câu 4: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai- là gì?

A. Ai hát đấy ? B.Tôi là Dế Mèn. C.Tôi hát đây.Câu 5: Trong câu: “ Búp Bê làm việc suốt ngày,hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm.” Có mấy từ chỉ hoạt động ?

  1. 2 từ chỉ hoạt động, đó là:………………..,…….……...............................…

  2. 3 từ chỉ hoạt động, đó là:………………..,……………,…….........………..

  3. 4 từ chỉ hoạt động, đó là:………………,…….……….,...............................

Câu 6: Từ nào sau đây là từ chỉ sự vật ?

A. xe đạp B. quét nhà C. ngoan ngoãnCâu 7: Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

…...ồng cây , .….ồng bát , …...ăm học , gà …..ống.Câu 8: Đặt một câu theo mẫu Ai- làm gì ? . Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi

Ai ?

Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân.

a. Mai là học sinh lớp 2A.

.....................................................................................................................................

b. Buổi tối, chú mèo mướp ngồi rình chuột trong góc nhà.

.....................................................................................................................................

B. Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 câu ) nói về gia đình của em.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI 2

( Năm học 2015 – 2016 )

A. Đọc hiểu ( 7 điểm)

II. Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm

Câu 1: b Câu 4: b

Câu 2: c Câu 5: c (4 từ : làm việc, quét, rửa, nấu)

Câu 3: c Câu 6: a
III.

Câu 7 : 1 điểm

Trồng cây , chồng bát, chăm học , gà trống

Câu 8: 1 điểm ( Đặt câu đúng cho 0,5 điểm )

Gạch đúng bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai ? cho 0,5 điểm)

Câu 9: 2 điểm ( Mỗi câu đúng cho 1 điểm )

a. Ai là học sinh lớp 2A?

b. Buổi tối , chú mèo mướp làm gì ?B.Tập làm văn ( 3 điểm )


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương