TrưỜng pt dtnt h. LỤc ngạn báo cáo tự ÐÁnh giá


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁtải về 0.5 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
6

X
2

X
7
X

3

X
8

X
4

X
9

X
5

X
10

X
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2

X
5

X
3

X
 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2

X
5

X
3

X
6

X
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
3

X
2

X
 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
7

X
2

X
8

X
3

X
9

X
4

X
10

X
5

X
11

X
6

X
12

XTổng số các chỉ số đạt: 107, Tỷ lệ %: 99.1

Tổng số các tiêu chí đạt: 35, Tỷ lệ %: 97.2
Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường (theo quyết định mới nhất): Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lục Ngạn

Tên trước đây (nếu có): Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lục NgạnCơ quan chủ quản: Sở GD&ĐT Bắc Giang


Tỉnh / thành phố

Bắc Giang

 

Họ và tên Hiệu Trưởng

Lê Thị Hoài Lan

Huyện / quận / thị xã / thành phố

Huyện Lục Ngạn

Điện Thoại

02403882278

Xã / phường / thị trấn

Kiên Thành

FAXĐạt chuẩn quốc gia

2001

Website

dtntlucngan.edu.vn

Năm thành lập

1960

Số điểm trường

1

 

Công lập

X

 

Có học sinh khuyết tật

 

Tư thục

 

Có học sinh bán trú

 

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

 

Có học sinh nội trú

X

Trường liên kết với nước ngoài

 

Loại hình khác

 

Trường phổ thông DTNT

X 1. Số lớp


Số lớp

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Khối lớp 6

2

2

2

2

2

Khối lớp 7

2

2

2

2

2

Khối lớp 8

2

2

2

2

2

Khối lớp 9

2

2

2

2

2

Khối lớp 10

2

2

2

2

2

Khối lớp 11

2

2

2

2

2

Khối lớp 12

2

2

2

2

2

Cộng

14

14

14

14

14


2. Số phòng học

 

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Phòng học kiên cố

10

10

10

10

10

Phòng học bán kiên cố

5

4

4

4

4

Phòng học tạm

0

0

0

0

0

Cộng

15

14

14

14

14

 

 

 

 

 

 


3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá: 

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Chưa đạt chuẩn

Hiệu trưởng

1

1

1


Phó hiệu trưởng

2


1

1

Giáo viên

36

2024

12

Nhân viên

4

3

1

5

1

Cộng

43

25

1

29

14

0


b) Số liệu của 5 năm gần đây: 

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Tổng số giáo viên

34

34

34

34

36

Tỷ lệ giáo viên/lớp

2.43

2.43

2.43

2.43

2.43

Tỷ lệ giáo viên/học sinh

0

0

0

0

0

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương

13

13

13

13

24

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên

1

1

1

1

2


4. Học sinh
Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Tổng số

451

428

426

426

426

-Khối lớp 6

58

57

58

58

58

-Khối lớp 7

56

57

56

56

57

-Khối lớp 8

56

55

56

56

55

-Khối lớp 9

80

56

54

54

52

-Khối lớp 10

68

70

67

67

70

-Khối lớp 11

67

66

69

69

69

-Khối lớp 12

66

67

66

66

65

Nữ311

292

304

304

304

Dân tộc428

402

409

409

409

Đối tượng chính sách451

428

426

426

426

Khuyết tật0

0

0

0

0

Tuyển mới130

130

130

130

130

Lưu ban0

1

0

0

0

Bỏ học0

0

0

0

0

Học 2 buổi/ngày451

428

426

426

426

Bán trú

Nội trú451

428

426

426

426

Tỷ lệ bình quân học sinh (học viên)/lớp30.1

30.1

30.1

30.1

30.1

Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi100

100

100

100

100

-Nữ

-Dân tộc

Tổng số học sinh/học viên hoàn thành chương trình cấp học/tốt nghiệp146

122

110

110

117

-Nữ84

86

87

87

87

-Dân tộc139

116

115

115

364

Tổng số học sinh/học viên giỏi cấp tỉnh6

6

6

6

7

Tổng số học sinh/học viên giỏi quốc gia0

0

0

0

0

Tỷ lệ chuyển cấp (hoặc thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng)100

100


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương