TrưỜng mầm non nhâN ĐỨc báo cáo tự ÐÁnh giátải về 1.07 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

TRƯỜNG MẦM NON NHÂN ĐỨC

BÁO CÁO T ÐÁNH GIÁ

TP. ĐÀ NẴNG - 2018ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

TRƯỜNG MẦM NON NHÂN ĐỨC

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng
2

Trần Thị Lan

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch
3

Nguyễn Thị Thu Trang

Kế toán

Thư ký hội đồng
4

Bùi Thị Bích Phượng

Tổ trưởng chuyên môn khối nhỡ

Ủy viên hội đồng
5

Phạm Thị Thùy Linh

Tổ trưởng chuyên môn khối lớn

Ủy viên hội đồng
6

Trương Thị Thu Hiền

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên hội đồng
7

Nguyễn Thị Hòa

Tổ trưởng Bán trú

Ủy viên hội đồng
8

Võ Thị Thảo Lan

Tổ trưởng nhà trẻ

Ủy viên hội đồng
9

Lê Thụy Mừng

Tổ trưởng chuyên môn khối bé

Ủy viên hội đồng
10

Lê Thị Luyn

Giáo viên

Ủy viên hội đồng
TP. ĐÀ NẴNG - 2018


MỤC LỤC


NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Error: Reference source not found

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

Error: Reference source not found

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

Error: Reference source not found

1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Error: Reference source not found

2. Số phòng học

Error: Reference source not found

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Error: Reference source not found

4. Trẻ

Error: Reference source not found

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

I. ĐẶT VẤN Đ

Error: Reference source not found

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 7: Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 8: Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

Error: Reference source not found

2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm các quyền của giáo viên.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Error: Reference source not found

3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đ dùng, đ chơi

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi bảo đảm yêu cầu.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi bảo đảm yêu cầu.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Khối phòng hành chính quản trị bảo đảm yêu cầu.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Error: Reference source not found

4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trưng, gia đình và xã hội

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương.

Error: Reference source not found

5. Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Error: Reference source not found

Tiêu chí 1: Trẻ có sự phát triển về thể chất phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 2: Trẻ có sự phát triển về nhận thức phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 3: Trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 4: Trẻ có sự phát triển về thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 5: Trẻ có sự phát triển về tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 6: Trẻ có ý thức về vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 7: Trẻ được theo dõi và đánh giá thường xuyên.

Error: Reference source not found

Tiêu chí 8: Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được quan tâm chăm sóc.

Error: Reference source not found

III. KẾT LUẬN CHUNGPhần III. PHỤ LỤC 

 

 

 

 

 


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TT

Viết tắt

Chú thích

1

BCH

Ban chấp hành

2

BGD ĐT

Bộ giáo dục đào tạo

3

BGH

Ban giám hiệu

4

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

5

CM

Chuyên môn

6

CMHS

Cha mẹ học sinh

7

CSGD

Chăm sóc giáo dục

8

CSVC

Cơ sở vật chất

9

HDĐG

Hội đồng đánh giá

10

HĐSP

Hội đồng sư phạm

11

HT

Hiệu trưởng

12

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

13

PHT

Phó hiệu trưởng

14

SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm

15

TTCM

Tổ trưởng chuyên môn

16

VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1
X

5

X
2

X
6

X
3

X
7

X
4

X
8

X
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2
X

5

X
3

X
 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đ dùng, đ chơi

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2
X

5
X

3

X
6

X
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trưng, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
2

X
Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
5

X
2

X
6

X
3

X
7

X
4

X
8

XTổng số các chỉ số đạt: 83 Tỷ lệ %: 95.4%

Tổng số các tiêu chí đạt: 25 Tỷ lệ %: 86.2%

Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường (theo quyết định mới nhất): Trường Mầm Non Nhân Đức

Tên trước đây (nếu có):

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận Liên Chiểu


Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương

Tp. Đà Nẵng

 

Họ và tên hiệu trưởng

Phạm Thị Huyền

Huyện / quận / thị xã / thành phố

Quận Liên Chiểu

 

Điện Thoại

02363766555

Xã / phường / thị trấn

Hòa Minh

 

Fax

05113724281

Đạt chuẩn quốc gia 

Website

www.nhanduc

school.edu.vnNăm thành lập trường (theo quyết định thành lập)

2010

 

Số điểm trường

1

Công lập 

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Không

Tư thục 

Trường liên kết với nước ngoài

Không

Dân lập 

Loại hình khác (ghi rõ):

Không
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương