Trường kính mong cơ quan bhxh tỉnh xem xét giải quyết số tiền thừa trên để trả lại cho học sinhtải về 2.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích2.75 Kb.
#183520
BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trong năm 2021 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có nộp cho cơ quan BHXH Tỉnh số tiền: 563.783.220 đ (Năm trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi ba ngàn hai trăm hai mươi đồng./.)về khoản đóng BHYT cho học sinh toàn trường (1.102 thẻ) Tuy nhiên số thẻ 1.102 thẻ tính ra chỉ đóng 562.079.493 đ(năm trăm sáu mươi hai triệu không trăm bảy mươi chin ngàn bốn trăm chin mươi ba đồng) cho nên chêch lệch thừa: 1.703.727 đ (Một triệu bảy trăm lẻ ba ngàn bảy trăm hai mươi bảy đồng./.)


Trường kính mong cơ quan BHXH Tỉnh xem xét giải quyết số tiền thừa trên để trả lại cho học sinh.
Trân Trọng
tải về 2.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương