TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.34 Mb.
trang1/46
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích1.34 Mb.
#18056
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 669 /QĐ-TDTTĐN ngày 22 tháng 7 năm 2013
của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng)


Tên chương trình: Đào tạo cử nhân Quản lý Thể dục thể thao

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản lý Thể dục thể thao Mã số: 52220343

(Sports Management)Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản, nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ năng và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những tri thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT, có năng lực đảm đương công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý TDTT.

tải về 1.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương