TrưỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Tên học phần: HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌCtải về 2.27 Mb.
trang27/31
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích2.27 Mb.
#1855
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Tên học phần: HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC


Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 30 tiết)

Bộ môn/Khoa phụ trách: Bộ môn Công nghệ sinh học/ Khoa Sinh - Môi trường

Mã số học phần: 315188

Dạy cho các ngành: CN Công nghệ sinh học1. Mô tả học phần:

Học phần bao gồm các kiến thức về hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học và những ứng dụng có giá trị thực tiễn của các sản phẩm thiên nhiên trong đời sống cũng như xu hướng phát triển của chúng ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung2. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên phải học xong phần Hoá học Hữu cơ.3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:3.1. Kiến thức:

- SV nắm bắt được nguồn gốc, đối tượng nghiên cứu của môn học và những ứng dụng có giá trị thực tiễn của các sản phẩm thiên nhiên trong đời sống.3.2. Kĩ năng

- Kĩ năng tìm hiểu và nghiên cứu về các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

3.3. Thái độ

- Yêu thích môn học

- Tích cực, sáng tạo trong học tập4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:

4.1. Nội dung cụ thể:

Chương 1. Tecpen và tecpenoit

1.1. Đại cương về Tecpen - phân loại.

1.2. Đặc điểm về cấu tạo và hóa lập thể của Tecpen

1.2.2. Đồng phân lập thể

1.3. Giới thiệu về Tecpen

Chương 2. Gluxit

2.1. Đại cương và phân loại

2.2. Vấn đề về đồng phân trong monosaccarit

2.3. Cách xác định đồng phân và thiết lập đồng phân

2.4. Cấu trúc của glucozo

2.5. Tính chất hóa học

2.6. Oligosaccarit

2.7. Polisaccarit

2.8. Sự trao đổi Gluxit

Chương 3. Steroic

3.1. Giới thiệu chung về steroic và phân loại

3.2. Vấn đề đồng phân lập thể trong Steroic

3.3. Các nhóm Steroic chính:

3.4. Các phương pháp tổng hợp và tổng hợp steroic

Chương 4. Ankanloic và các amin sinh học

4.1. Đại cương về ankaloit

4.2. Một số ankaloic thông thường và có nhiều ứng dụng

Chương 5. Nucleozit-nucleotit và axit nucleic

5.1. Giới thiệu nucleotit trong ADN và ARN

5.2. Tổng hợp hóa học của nucleotit

5.3. Nucleotit

5.4. Axit nucleic

5.5. Tác dụng sinh học - sự biến tính lý hóa học của ADN và ARN

5.6. Giới thiệu qua về tổng hợp các oligonucleotit

5.7. Giới thiệu sinh tổng hợp nucleotitChương 6. Các loại vitamin

6.1. Các loại vitamin thông dụng

6.2. Tổng hợp Vitamin C, D, B12, B6

Chương 7. Các chất kháng sinh tetraciclin, antracilin, cloramphenicol

4.2. Hình thức tổ chức dạy học:


Tên chương

Số tiết

lý thuyếtSố tiết thực hành

Số tiết thảo luận

Số tiết bài

tập


Tài liệu học tập, tham khảo

cần thiếtChương 1. Tecpen và tecpenoit

3


[5], [6], [9]

Chương 2. Gluxit

5


[5], [6], [9]

Chương 3. Steroic

5


[5], [6], [9]

Chương 4. Ankanloic và các amin sinh học

5


[5], [6], [9]

Chương 5. Nucleozit-nucleotit và axit nucleic

5


[5], [6], [9]

Chương 6. Các loại vitamin

3


[5], [6], [9]

Chương 7. Các chất kháng sinh tetraciclin, antracilin, cloramphenicol

4


[5], [6], [9]

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Hữu Niếu - Trần Vĩnh Diệu. Hóa lý Polime - Trường ĐHBK Hà Nội (1976).

[2] Nguyễn Văn Tòng - Bài tập hóa học Hữu cơ - ĐHSP Hà Nội (1995).

[3] Thái Doãn Tĩnh. Thực Hành Hóa hữu cơ 1. NXB Giáo dục (1992).

[4] Nguyễn Văn Tòng, Thực Hành Hóa hữu cơ 2. NXB Giáo dục (1991 - 1996).

[5] Phan Tống Sơn , Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại. Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ tập 1,2. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội (1980).

[6] Đặng Như Tại - Cơ sở Hóa học lập thể - Nhà Xuất bản Giáo dục (1998).

[7] Cram & Hammnod. Chimie organique. Les presses de l’universite Laval. Quebec. Gauthier-Villars. Paris (1965).

[8] J Brand - Ứng dụng quang phổ trong hóa hữu cơ

[9] Dudley . Williams. Spectrocopic method in organic chemistry.

[10] Erst - Guenther. The Essential oils NewYork (1972).

6. Phương pháp đánh giá học phần:

ND đánh giá Trọng số

- Chuyên cần 0,1

- Thi giữa kỳ 0,3

- Thi cuối kỳ 0,6


tải về 2.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương