TrưỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


PHẦN 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACXIN CHO NGƯỜItải về 2.27 Mb.
trang26/31
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích2.27 Mb.
#1855
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

PHẦN 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACXIN CHO NGƯỜI


3.1. Cơ sở sinh hóa của công nghệ sản xuất vacxin

3.1.1. Hệ thống miễn dịch của cơ thể

3.1.2. Tính đặc hiệu và ghi nhớ miễn dịch

3.2. Vacxin

3.2.1. Vài nét về lịch sử và hướng phát triển của công nghệ vacxin

3.2.2. Nguyên lý sử dụng vacxin

3.2.3. Đặc tính cơ bản của một vacxin

3.2.4. Các loại vacxin

3.3. Công nghệ sản xuất vacxin

3.3.1. Cơ sở cho việc thiết kế các loại vacxin

3.3.2. Một số kỹ thuật thông dụng được sử dụng trong sản xuất vacxin 3.3.3.Kiểm tra chất lượng của vacxin.

3.4. Minh họa một vài qui trình sản xuất vacxin

3.4.1. Vacxin sống giảm độc lực

3.4.2. Vacxin dưới đơn vị

3.4.3. Vacxin bất hoạt tinh chế

3.4.4.Vacxin tam liên

3.4.5. Vacxin tái tổ hợp


PHẦN 4: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VITAMIN


4.1. CNSX Ergosterol

4.2. CNSX vitamin B12

4.3. CNSX beta- caroten và vitamin C

4.2. Hình thức tổ chức dạy học:


Tên chương

Số tiết

lý thuyếtSố tiết thực hành

Số tiết thảo luận

Số tiết bài

tập


Tài liệu học tập, tham khảo

cần thiếtPhần 1: Đại cương về kháng sinh

5
2
[1], [2]

Phần 2: Công nghệ sản xuất một số kháng sinh

5
3
[1], [2]

Phần 3: Công nghệ sản xuất vacxin cho người

5
2
[1], [2]

Phần 4: Công nghệ sản xuất vitamin

5
3
[1], [2]

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Từ Minh Kóong, Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội (2007)

[2] Gary Walsh, Pharmaceutical Biotechnology, John Wiley & Sons Ltd (2007)

6. Phương pháp đánh giá học phần:

Nội dung đánh giá Trọng số

- Kiểm tra giữa kì : 0,4

- Thi học phần: 0,6

Tên học phần: THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC LIỆU


Số tín chỉ: 02 (Thực hành: 60 tiết)

Bộ môn/Khoa phụ trách: Bộ môn Công nghệ sinh học/ Khoa Sinh-Môi trường

Mã số học phần: 315204

Dạy cho các ngành: Cử nhân Công nghệ sinh học1. Mô tả học phần:

- Các kiến thức cơ bản về các kỹ năng thực hành và ứng dụng nguyên lý và quy trình sản xuất các vacxin và kháng sinh cho người.2. Điều kiện tiên quyết:

- Đã hoàn thành hay đang học song song học phần lý thuyết Công nghệ sinh học dược phẩm.

3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có được:3.1. Kiến thức:

- Sinh viên có khả năng nắm vững được các kiến thức cơ bản về các nguyên lý và quy trình sản xuất các vacxin và kháng sinh cho người.3.2. Kỹ năng:

- Kỹ năng thực hành và nghiên cứu ở phòng thí nghiệm3.3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động trong quá trình thực hành và nghiên cứu.4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:

4.1. Nội dung cụ thể:

Bài 1: Công nghệ sản xuất Penicillin

Bài 2: Công nghệ sản xuất Vacxin cho người

Bài 3: Công nghệ sản xuất Vitamin4.2. Hình thức tổ chức dạy học:

Tên chương

Số tiết

lý thuyếtSố tiết thực hành

Số tiết thảo luận

Số tiết bài

tập


Tài liệu học tập, tham khảo

cần thiếtBài 1: Công nghệ sản xuất

Penicillin10

20[1], [2]

Bài 2: Công nghệ sản xuất

vacxin cho người10

20[1], [2]

Bài 3: Công nghệ sản xuất vitamin

10

20[1], [2]

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Từ Minh Thông (2007), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nhà xuất bản Y học.

[2] Gary W. (2007), Pharmaceutical Biotechnology, John Wiley & Sons Ltd

6. Phương pháp đánh giá học phần:

Nội dung đánh giá Trọng số

- Báo cáo: 0,4

- Thi kỹ năng thực hành: 0,6tải về 2.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương