TrưỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Tên học phần: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌCtải về 2.27 Mb.
trang10/31
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích2.27 Mb.
#1855
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

Tên học phần: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 20 tiết - Thảo luận: 10 tiết)

Bộ môn/Khoa phụ trách: Bộ môn Công nghệ sinh học/ Khoa Sinh - Môi trường

Mã số học phần: 315193

Dạy cho các ngành: Cử nhân Công nghệ sinh học1. Mô tả học phần:

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản sau: những khái niệm cơ bản về Công nghệ sinh học (CNSH), những kiến thức về các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau: Công nghệ sinh học phân tử, Công nghệ vi sinh vật, Công nghệ enzyme –protein…, các ứng dụng, hướng phát triển và thành tựu đạt được của CNSH.2. Điều kiện tiên quyết:

Đã học các học phần có liên quan đến sinh học tế bào và sinh học phân tử3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được:3.1. Kiến thức:

- Môn học giúp sinh viên có tầm nhìn tổng quát và hệ thống về môn học như: thế nào là CNSH, các đặc điểm, các lĩnh vực và ứng dụng chủ yếu của CNSH.3.2. Kỹ năng:

- Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu về các lĩnh vực và ứng dụng của CNSH3.3. Thái độ:

- Yêu thích môn học, tích cực và chủ động trong học tập.4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:

4.1. Nội dung cụ thể:

PHẦN I: THẾ KỶ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chương 1: THẾ KỶ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1.1. Ngành khoa học công nghệ mũi nhọn của thế kỉ

1.2. Công nghệ sinh học là gì ?

1.3. Công nghệ sinh học ra đời là một tất yếu lịch sử

1.4. Sơ lược lịch sử phát triển của công nghệ sinh học

Chương 2: TẾ BÀO LÀ CÔNG CỤ SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

2.1. Các phân tử

2.2. Các gen

2.3. Các tế bào

2.4. Cải biến và sử dụng tế bào

PHẦN II: CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ

Chương 3: CÁC KĨ THUẬT CỦA CÔNG NGHỆ GEN

3.1. Sơ đồ khái quát

3.2. Các công cụ

3.3. Các kĩ thuật và phương pháp căn bản

3.4. Phương pháp PCR

3.5. Xác định trình tự các nucleotide của genChương 4: CÁC ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ GEN

4.1. Khai thác DNA các bộ gen

4.2. Công nghệ RNA

4.3. Công nghệ protein tái tổ hợp

4.4. Chẩn đoán phân tử

4.5. Các vi sinh vật chuyển gen

4.6. Các thực vật chuyển gen

4.7. Các động vật chuyển gen

4.8. Các ứng dụng của kĩ thuật di truyền đối với con người

Chương 5: CÔNG NGHỆ SINH HỌC PROTEIN VÀ ENZYME

4.1. Cấu trúc phân tử protein

4.2. Các protein trị liệu (Therapeutic protein)

4.3. Các enzyme công nghiệp

4.4. Cố định enzyme và tế bào

4.5. Biosensor (Cảm biến sinh học)PHẦN III: CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương 6: CƠ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT

6.1. Hai siệu giới vi khuẩn thực và vi khuẩn cổ

6.2. Ðặc điểm chung của vi sinh vật

6.3. Kĩ thuật vô trùng

6.4. Giữ giống và chọn giống

6.5. Các nhóm vi sinh vật công nghiệp chủ yếuChương 7: CÔNG NGHỆ LÊN MEN

7.1. Khái quát về sự lên men công nghiệp

7.2. Sự tăng trưởng của tế bào trong Bioreactor

7.3. Nguồn dinh dưỡng và nguyên liệu ban đầu

7.4. Hệ thống thiết bị

7.5. Vận hành quy trình lên men

7.6. Quy trình sản xuất citric acid

Chương 8: CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ LÊN MEN

8.1. Tổng quan về các sản phẩm của công nghệ lên men

8.2. Sản xuất sinh khối vi sinh vật

8.3. Công nghiệp vaccine

8.4. Protein đơn bào (SCP)

8.5. Công nghiệp rượu bia và cồn nhiên liệu

8.6. Các metabolite sơ cấp

8.7. Thuốc kháng sinh

8.8. Chuyển hoá sinh học

8.9. Các biopolymer và biosurfactant

8.10. Công nghệ sinh học khai khoáng

PHẦN IV: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT

Chương 9: CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

9.1. Khái quát về công nghệ sinh học thực vật

9.2. Nuôi cấy mô và cơ quan thực vật

9.3. Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào

9.4. Nuôi tế bào thực vật

9.5. Chọn giống dựa vào công nghệ tế bào

9.6. Sự phát triển công nghệ gen thực vật

Chương 10: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

9.1. Nuôi cấy tế bào động vật

9.2. Hybridoma và các kháng thể đơn dòng

9.3. Tạo dòng hay nhân bản vô tính động vật (Animal cloning

9.4. Các tế bào gốc (Stem cells)

9.5. Ghép cơ quan động vật

9.6. Các công nghệ sinh sản nhân tạo ở người

9.7. Sự phát triển công nghệ gen ở động vậtPHẦN V: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG

Chương 11: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀO CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ XÃ HỘI

11.1. Công nghệ sinh học y dược

11.2. Công nghệ sinh học thực phẩm

11.3. Công nghệ sinh học năng lượng

11.4. Công nghệ sinh học trong hoá học

11.5. Công nghệ sinh học nông nghiệp

11.6. Công nghệ sinh học môi trường

Chương 12: NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

12.1. Ðạo lí và an toàn sinh học

12.2. Quản lí các ứng dụng của công nghệ gen

12.3. Cấp bằng sáng chế cho các phát minh công nghệ sinh học4.2. Hình thức tổ chức dạy học:

Tên chương

Số tiết

lý thuyếtSố tiết thực hành

Số tiết thảo luận

Số tiết bài

tập


Tài liệu học tập, tham khảo

cần thiếtChương 1: Thế kỷ công nghệ sinh học

1

0

0

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 2: Tế bào là công cụ sản xuất và thử nghiệm của Công nghệ sinh học

1

0

0

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 3: Các kĩ thuật của công nghệ gen

2

0

1

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 4: Các ứng dụng của công nghệ gen

2

0
0

[1], [2], [3], [6]

Chương 5: Công nghệ sinh học protein và enzyme

2

0

1

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 6: Cơ sở sinh học của Công nghệ vi sinh vật

2

0
0

[1], [2], [3], [6]

Chương 7: Công nghệ lên men

2

0

1

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 8: Các sản phẩm của Công nghệ lên men

1

0

2

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 9: Công nghệ sinh học thực vật

2

0

2

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 10: Công nghệ sinh học tế bào người và động vật

2

0

1

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 11: Một số ứng dụng của Công nghệ sinh học vào các lĩnh vực kinh tế xã hội

2

0

1

0

[1], [2], [3], [6]

Chương 12: Những vấn đề xã hội của Công nghệ sinh học

1

0

1

0

[1], [2], [3], [6]

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Thành Hổ. Nhập môn Công nghệ sinh học. NXB Giáo dục (2005).

[2] Kiều Hữu Ảnh. Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp. NXB KH &KT (1999).

[3] Phạm Thành Hổ. Di truyền học. NXB Giáo dục (2002).

[4] Lê Ðình Lương - Quyền Ðình Thi. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. NXB ÐHQG Hà Nội (2003).

[5] Trần Thị Thanh. Công nghệ vi sinh. NXB Giáo dục (2000).

[6] Nguyễn Văn Uyển và Nguyễn Tiến Thắng. Những kiến thức cơ bản về Công nghệ sinh học. NXB Giáo dục (1998).

[7] Animal Biotechnology : Science-based Concerns. The National Academies Press. Washington (2002).

[8] The Application of Biotechnology to Industrial Sustainability. OECD (Organization for Economic co-operation and Development) (2001).

[9] M.J. Chrispeels & D.E. Sadava. Plants, Genes, and Crop Biotechnology. John and Bartlett Publishers (2003).6. Phương pháp đánh giá học phần:

Nội dung đánh giá Trọng số

- Thái độ học tập, thảo luận: 0,2

- Kiểm tra giữa kỳ: 0,2

- Thi kết thúc học phần: 0,6

tải về 2.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương