Trường Đại Học Nông Lâm tptải về 16.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.04.2019
Kích16.91 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /2017/CV-TTNN

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 01 năm 2017


THÔNG BÁO

V/v Chương trình ôn tập và đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh

Dành cho sinh viên đại học
Kính gửi: Sinh viên Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

Ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP.HCM trân trọng thông báo kế hoạch triển khai chương trình ôn tập và đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Phân hiệu Ninh Thuận như sau:


I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chương trình: English Exit Exam Preparation (EE-Exam)
2. Mục tiêu chương trình:

 • Giúp sinh viên làm quen với yêu cầu và dạng thức bài thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh mới theo dạng thức TOEIC, áp dụng từ tháng 05/2016.

 • Giúp sinh viên chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để dự thi kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông TP.HCM tổ chức.


3. Thời gian triển khai: Từ tháng 02/2017.
4. Địa điểm triển khai: Tại Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận
II. KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA

Kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức: • Dạng thức bài thi: Bài thi TOEIC (gồm 200 câu hỏi trắc nghiệp trong thời gian 120 phút).

 • Kết quả thi được Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chấp nhận để xét đạt chuẩn đầu ra.

 • Kỳ thi đánh giá được tổ chức trong thời gian sớm nhất sau khi chương trình ôn tập kết thúc.


III. CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP

1. Cấp lớp: Chương trình ôn tập gồm 02 cấp lớp:

 • EE-Exam 1 (TOEIC 400): dành cho sinh viên có có năng lực tiếng Anh đầu vào tương đương TOEIC 150-345.

 • EE-Exam 2 (TOEIC 450): dành cho sinh viên có năng lực tiếng Anh đầu vào tương đương TOEIC 350-445.


2. Thời lượng chương trình ôn tập: 108 tiết/cấp lớp (9 tuần, 12 tiết/tuần)
3. Chương trình học: Xem chương trình học đính kèm.

4. Các yêu cầu đối với sinh viên:

 • Sinh viên phải tham dự bài kiểm tra đầu vào (đăng ký dự kiểm tra hoặc dùng kết quả của các kỳ thi đầu ra trước đây) để được xếp vào cấp lớp phù hợp. Lệ phí kiểm tra: 20.000 đồng/sinh viên.

 • Sinh viên học xong cấp lớp EE-Exam 1 phải đăng ký học tiếp cấp lớp EE-Exam 2 ngay sau đó. Nếu quá trình học bị ngắt quãng, sinh viên phải đăng ký thi xếp lớp lại từ đầu.

 • Sinh viên theo học chương trình EE-Exam bắt buộc phải dự thi bài kiểm tra cuối khóa (miễn phí).

 • Trung tâm sẽ tiến hành việc điểm danh sinh viên trong từng buổi học để đánh giá sự chuyên cần. Nếu sinh viên vắng quá 30% số tiết học trong một khóa học thì phải học lại khóa học đó.


4. Thời khóa biểu học:

Lớp học được tổ chức vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hoặc Ba, Năm, Bảy: • Lớp sáng: Từ 7:30 đến 11:15 (4 tiết/buổi)

 • Lớp chiều: Từ 12:45 đến 16:00 (4 tiết/buổi)


Lưu ý: Sinh viên muốn đăng ký học vào buổi tối có thể liên hệ chi nhánh Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận, số 26, đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.
5. Học phí: 1.440.000 đồng

Mức học phí trên chưa bao gồm tài liệu ôn tập.

Trân trọng thông báo.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
ThS. Đào Đức TuyênПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương