TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang9/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Công nghệ đóng sửa tàu thuỷ và Đồ án môn học

Mã học phần : NAA3852

Số tín chỉ : 5 TC

Học phần tiên quyết : Kết cấu tàu thuỷ, Thiết kế tàu thuỷ

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thuỷ

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thuỷ

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 21

- Làm bài tập trên lớp : 18

- Thảo luận : 21

- Thực hành, thực tập : 15

- Tự nghiên cứu : 1202. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy, bao gồm các nội dung liên quan đến mô hình và quy mô, bố trí các nhà máy đóng sửa tàu thủy, tổ chức thực hiện các bước công nghệ trong qui trình công nghệ đóng sửa tàu thủy thông dụng. Từ đó hướng dẫn người học thực hiện đồ án môn học công nghệ đóng sửa tàu gồm các nội dung công tác chuẩn bị, phân chia tổng đoạn, chỉnh trơn tuyến hình, vẽ sườn thực, vẽ tách các chi tiết kết cấu, lập quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết kết cấu, lập quy trình hàn, quy trình lắp ráp.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Công tác chuẩn bị sản xuất

 2. Công tác phóng dạng – khai triển – chế tạo dưỡng mẫu

 3. Công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết

 4. Công nghệ lắp ráp phân đoạn – tổng đoạn

 5. Công nghệ lắp ráp thân tàu trên thiết bị hạ thuỷ

 6. Công tác hạ thuỷ và hoàn thiện tàu

 7. Phương án sửa chữa và quy trình công nghệ sửa chữa tàu thủy

 8. Đồ án môn học

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Công tác chuẩn bị sản xuất

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Chuẩn bị về thiết kế

 2. Chuẩn bị về công nghệ

 3. Chuẩn bị về kiểm tra chất lượng sản phẩm

2

22

Thái độ

 1. Công đoạn quan trọng, có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của quá trình đóng sửa tàu thủy

 2. Phải đảm bảo công tác chuẩn bị sản xuất theo đúng yêu cầu để có thể hoàn thành sản phẩm tàu hiệu quả và đạt chất lượng.
Kỹ năng

 1. Tổ chức công tác chuẩn bị sản xuất cho tàu đóng mới

 2. Tổ chức công tác chuẩn bị sản xuất cho tàu sửa chữa

3

3Chủ đề 2: Công tác phóng dạng – khai triển – chế tạo dưỡng mẫu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công tác phóng dạng đường hình tàu

 2. Công tác khai triển các chi tiết kết cấu tàu

 3. Công tác chế tạo dưỡng mẫu

3

33

Thái độ

 1. Một trong những công đoạn có ảnh hưởng đến tính kinh tế - kỹ thuật của quá trình chế tạo tàu thủy.

 2. Thực hiện tốt sẽ đảm bảo tiết kiệm vật tư, công lao động, thời gian chế tạo, độ chính xác của các chi tiết kết cấu tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phóng dạng đường hình tàu thủ công và bằng máy tính

 2. Khai triển các chi tiết kết cấu tàu thủy

 3. Chế tạo dưỡng mẫu

3

33

Chủ đề 3: Công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nguyên tắc phân chia thân tàu thành phân - tổng đoạn

 2. Vạch dấu trên nguyên vật liệu

 3. Công nghệ cắt kim loại

 4. Công nghệ uốn

 5. Công nghệ gia công nhiệt

 6. Chế tạo cụm chi tiết

1

33

3

33

Thái độ

 1. Công nghệ chế tạo các chi tiết và cụm chi tiết quyết định độ chính xác và chất lượng lắp ráp kết cấu thân tàu thủy.

 2. Nắm vững kiến thức để có thể lựa chọn phương án thích hợp khi gia công chế tạo các dạng chi tiết, cụm chi tiết khác nhau nhằm tăng độ chính xác, giảm thời gian thi công.
Kỹ năng

 1. Lựa chọn phương án gia công và lập quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết kết cấu tàu thủy

 2. Kiểm tra các chi tiết, cụm chi tiết kết cấu tàu thủy

3
3


Chủ đề 4: Công nghệ lắp ráp phân đoạn – tổng đoạn

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công nghệ chế tạo phân đoạn phẳng

 2. Công nghệ chế tạo phân đoạn khối

 3. Công nghệ chế tạo tổng đoạn

 4. Kiểm tra phân tổng đoạn

3

33

3


Thái độ

 1. Công đoạn thể hiện năng lực, trình độ lao động, quản lý sản xuất của nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Công đoạn quyết định chất lượng của quá trình đóng mới tàu thủy
Kỹ năng

 1. Lựa chọn phương án và lập quy trình công nghệ chế tạo phân tổng đoạn trong quá trình đóng mới tàu thủy.

 2. Kiểm tra, giám sát quá trình chế tạo phân tổng đoạn trong quá trình đóng mới tàu thủy

3
3


Chủ đề 5: Công nghệ lắp ráp thân tàu trên thiết bị hạ thuỷ

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Thiết bị hạ thuỷ

 2. Quy trình công nghệ lắp ráp thân tàu trên các loại thiết bị hạ thuỷ

 3. Một số công nghệ lắp ráp quan trọng

1

33

Thái độ

 1. Thể hiện năng lực, trình độ quản lý, lao động sản xuất của các nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Công đoạn quyết định chất lượng lắp ráp của sản phẩm tàu
Kỹ năng

 1. Phân tích và lập quy trình công nghệ lắp ráp thân tàu trên các loại thiết bị hạ thuỷ.

 2. Kiểm tra, giám sát chất lượng của tàu lắp ráp

3
3


Chủ đề 6: Công tác hạ thuỷ và hoàn thiện tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các phương pháp hạ thuỷ tàu

 2. Trình tự công tác hạ thuỷ tàu bằng các công trình thuỷ công khác nhau

 3. Hoàn thiện tàu

 4. Thử nghiệm và bàn giao

1

33

3


Thái độ

 1. Quyết định sự thành công của công việc chế tạo tàu

 2. Giai đoạn thay đổi phương án thi công sang làm việc hoàn toàn trên tàu khi tàu đã nổi trên mặt nước
Kỹ năng

 1. Phân tích ưu nhược điểm của các phương án hạ thuỷ tàu

 2. Lập quy trình công nghệ hạ thuỷ tàu

3

3Chủ đề 7: Phương án sửa chữa và quy trình công nghệ sửa chữa tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các dạng hư hỏng thân tàu thường gặp

 2. Các phương pháp xác định khuyết tật, hư hỏng.

 3. Phương án sửa chữa hư hỏng

 4. Quy trình công nghệ sửa chữa tàu thủy

2

23

3


Thái độ

 1. Công đoạn quan trọng, quyết định thời gian dừng tàu, kinh phí sửa chữa

 2. Thể hiện năng lực sửa chữa của nhà máy

 3. Vấn đề ô nhiễm môi trường
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, xác định các khuyết tật và hư hỏng thân tàu

 2. Lựa chọn phương án và lập quy trình công nghệ sửa chữa tàu hư hỏng

3

3Chủ đề 8 : Đồ án môn học

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương án chế tạo chi tiết, cụm chi tiết

 2. Phương án lắp ráp phân đoạn – tổng đoạn

 3. Phương án lắp ráp tàu trên thiết bị hạ thuỷ

3

33

Thái độ

 1. Sử dụng kiến thức đã được học viết quy trình công nghệ chế tạo 1 sản phẩm cụ thể

 2. Tính trung thực, đúng đắn, khách quan khi giải quyết 1 vấn đề cụ thể
Kỹ năng

 1. Phân tích và lập phương án chế tạo tất cả các chi tiết, cụm chi tiết của sản phẩm tàu được yêu cầu.

 2. Phân tích và lập quy trình công nghệ lắp ráp phân đoạn – tổng đoạn trong quá trình đóng tàu thủy

 3. Phân tích và lập quy trình công nghệ lắp ráp phân đoạn – tổng đoạn trên thiết bị hạ thuỷ.

3
3
34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3

2

3
8

16

2

3

2

3
8

16

3

3

2

3
8

16

4

3

3

3
9

18

5

3

3

3
9

18

6

3

3

3
9

18

7

3

3

3
9

18

8


15

60

75

Tổng

21

18

21

15

120

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Hyundai Vinashin

New shipbuilding Education

2008

Hyundai Vinashin

Giảng viên

2

Nguyễn Đức Ân

Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy

2010

ĐHBK Tp HCM

Thư viện

3

D. J. Eyres

Ship Construction

2007

Elsevier

Internet

4

Kadir Sarioz

Computer Aided Ship Design

2009

Butterworth-Heinemann

Internet

5

Volker Bertram

Practical Ship Hydrodynamics

2010

Butterworth-Heinemann

Internet

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thực tập chuyên ngành

Mã học phần : NAA3848

Số tín chỉ : 4 TC

Học phần tiên quyết : Công nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết :

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận :

- Thực hành, thực tập : 7 tuần

- Tự nghiên cứu :2. Mô tả tóm tắt học phần

Người học tham gia thực hành các kiến thức chuyên ngành tại các phòng thực hành của Khoa để hình thành những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong hoạt động chuyên môn sau này. Cụ thể, người học sẽ tham gia thực tập quá trình đóng tàu thủy trên cơ sở thực hành đóng mô hình tàu thép theo quy trình công nghệ đóng tàu đã học, bắt đầu từ khâu phóng dạng, khai triển và chế tạo các chi tiết kết cấu, hàn lắp ráp và sơn tàu.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Công tác chuẩn bị sản xuất

2. Công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết

3. Công nghệ chế tạo phân tổng đoạn

4. Công nghệ lắp ráp tàu trên bệ

5. Công nghệ sơn tàu thủy3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Công tác chuẩn bị sản xuất

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công tác chuẩn bị phục vụ sản xuất

 2. Công tác phóng dạng

 3. Công tác khai triển

 4. Công tác chế tạo dưỡng mẫu

3

33

3


Thái độ

 1. Công đoạn quan trọng, có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của quá trình đóng sửa tàu thủy

 2. Phải đảm bảo công tác chuẩn bị sản xuất theo đúng yêu cầu để có thể hoàn thành sản phẩm tàu hiệu quả và đạt chất lượng.
Kỹ năng

 1. Công tác chuẩn bị phục vụ sản xuất cho một tàu cụ thể

 2. Phóng dạng một tàu cụ thể

 3. Khai triển chi tiết kết cấu thân tàu cụ thể

 4. Chế tạo dưỡng mẫu cho tàu cụ thể

3

33

3


Chủ đề 2 : Công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Vạch dấu chế tạo, dấu lắp ráp và dấu kiểm tra

 2. Chế tạo chi tiết

 3. Chế tạo cụm chi tiết, cân chỉnh và hàn

 4. Kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết

3

33

3


Thái độ

 1. Công nghệ chế tạo các chi tiết và cụm chi tiết quyết định độ chính xác và chất lượng lắp ráp kết cấu thân tàu thủy.

 2. Nắm vững kiến thức để có thể lựa chọn phương án thích hợp khi gia công chế tạo các dạng chi tiết, cụm chi tiết khác nhau nhằm tăng độ chính xác, giảm thời gian thi công.
Kỹ năng

 1. Vạch dấu chế tạo, dấu lắp ráp và dấu kiểm tra cho kết cấu tàu cụ thể

 2. Chế tạo các loại chi tiết kết cấu tàu cụ thể

 3. Chế tạo các dạng cụm chi tiết, cân chỉnh và hàn

 4. Kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết kết cấu tàu cụ thể

3

33

3tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương