TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang8/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Tin học ứng dụng trong thiết kế tàu thuỷ

Mã học phần : NAA3861

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Thiết kế tàu thuỷ

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ tiết giảng của học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 7 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 23 tiết

- Thảo luận :

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tự động hóa trong công nghệ thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện đại. Trên cơ sở đó, hướng dẫn người học biết cách sử dụng các phần mềm để thiết kế tàu hoặc triển khai thiết kế công nghệ trên máy tính.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Thuật toán và chương trình tính toán một số bài toán trong thiết kế tàu thủy

 2. Thiết kế đường hình tàu thủy bằng Autoship

 3. Tính toán các tính năng hàng hải tàu thủy bằng Autohydro

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Thuật toán và chương trình tính toán một số bài toán trong thiết kế tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cơ sở tự động hóa

 2. Thuật toán và chương trình tự động hóa vẽ đường hình tàu thủy

 3. Thuật toán và chương trình tự động hóa tính toán tính nổi tàu thủy

 4. Thuật toán và chương trình tự động hóa tính toán tính ổn định tàu thủy

3

33

3


Thái độ

 1. Tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí nói chung và tàu thủy nói riêng.

 2. Tự động hóa đảm bảo nâng cao được độ chính xác, tiết kiệm thời gian và hạ giá thành sản phẩm thiết kế.
Kỹ năng

 1. Lập thuật toán và viết đoạn chương trình vẽ đường hình theo mẫu

 2. Lập thuật toán và viết đoạn chương trình tính toán các tính năng hàng hải tàu thủy.

3

3Chủ đề 2 : Thiết kế đường hình tàu thủy bằng Autoship

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Giới thiệu hệ thống phần mềm Autoship

 2. Giới thiệu môđun Autoship

 3. Sử dụng Autoship để thiết kế đường hình một tàu thông dụng

1

14

Thái độ

 1. Autoship là một trong những phần mềm thiết kế tàu thủy thông dụng trên thế giới hiện nay

 2. Hầu hết các cơ quan đăng kiểm tàu thủy trên thế giới đều đã thừa nhận các kết quả thiết kế bằng Autoship.
Kỹ năng

 1. Sử dụng môđun Autoship để thiết kế đường hình một loại tàu thông dụng

3


Chủ đề 3 : Tính toán các tính năng hàng hải tàu thủy bằng Autohydro

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Giới thiệu Autohydro

 2. Chuẩn bị dự án tính toán bằng ModelMaker và Autohydro

 3. Sử dụng menu tính các tính năng tàu thủy bằng Autohydro

 4. Lập trình tính toán các tính năng hàng hải tàu thủy bằng Autohydro

1

22

3


Thái độ

 1. Autohydro là một trong những môđun tính toán tính năng hàng hải tàu thủy thông dụng trên thế giới hiện nay

 2. Hầu hết các cơ quan đăng kiểm tàu thủy trên thế giới đều đã thừa nhận kết quả tính toán bằng Autohydro.
Kỹ năng

 1. Sử dụng Autohydro để tính toán tính nổi và ổn định tàu thủy

 2. Lập trình tính và kiểm tra ổn định tàu thủy theo các tiêu chuẩn ổn định cho trước bằng Autohydro

3

3
4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3

7

0

0

20

30

2

2

8
0

20

30

3

2

820

30

Tổng

7

2360

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Gia Thái

Tự động hóa thiết kế tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

2

Trần Gia Thái

Hướng dẫn sử dụng Autoship

2006

ĐH Nha trang

GV cung cấp

3

Trần Công Nghị

Tin học ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu

2002

ĐHQG

Thư viện

3

Dr.Kadir Sarioz

Computer Aided Ship Design

2009

Butterworth-Heinemann

Internet

4

Volker Bertram

Practical Ship Hydrodynamics

2010

Butterworth-Heinemann

Internet

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Công nghệ đóng sửa tàu phi kim loại

Mã học phần : NAA3853

Số tín chỉ : 3 TC

Học phần tiên quyết : Lý thuyết tàu thủy, Kết cấu tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 6 tiết

- Thảo luận :

- Thực hành, thực tập : 9 tiết

- Tự nghiên cứu : 90 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về vật liệu phi kim loại dùng trong đóng tàu, cùng quy trình đóng sửa loại tàu làm bằng vật liệu phi kim loại, chủ yếu là vật liệu Composite. Trên cơ sở đó hướng dẫn người học thiết kế quy trình công nghệ và thực hành đóng sửa loại tàu bằng vật liệu gỗ hoặc Composite.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Vật liệu phi kim loại dùng trong đóng tàu

 2. Công nghệ đóng sửa tàu vỏ gỗ

 3. Công nghệ đóng sửa tàu vỏ composite

 4. Thực hành chế tạo một số sản phẩm bằng vật liệu composite

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Vật liệu phi kim loại dùng trong đóng tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Vật liệu phi kim loại dùng trong đóng tàu

 2. Vật liệu composite dùng trong đóng tàu

 3. Các phương pháp thử nghiệm cơ tính và cơ chế phá hủy của vật liệu composite

 4. Cấu trúc tấm composite

2

22
2

Thái độ

 1. Vật liệu phi kim loại nói chung và Composite nói riêng được sử dụng nhiều trong đóng các loại tàu cở nhỏ.

 2. Độ bền vỏ tàu phi kim loại, nhất là tàu Composite phụ thuộc rất lớn vào vật liệu được sử dụng.
Kỹ năng

 1. Lựa chọn tỷ lệ pha trộn thích hợp để được một sản phẩm composite có chất lượng

 2. Xác định được số lớp và trật tự sắp xếp các lớp phù hợp để chế tạo được tấm vỏ tàu composite với chiều dày biết trước

3
3


Chủ đề 2 : Công nghệ đóng sửa tàu vỏ gỗ

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công nghệ đóng mới tàu vỏ gỗ

 2. Các phương pháp liên kết trong tàu vỏ gỗ

 3. Các dạng hư hỏng và công nghệ sửa chữa tàu vỏ gỗ

2

22

Thái độ

 1. Hầu hết các tàu đánh cá ở nước ta được đóng bằng vật liệu gỗ.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, xét duyệt thiết kế tàu vỏ gỗ

 2. Tổ chức giám sát, thi công đóng sửa tàu vỏ gỗ

3

3Chủ đề 3 : Công nghệ đóng sửa tàu vỏ Composite

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các biện pháp công nghệ chế tạo sản phẩm bằng composite

 2. Công nghệ chế tạo vỏ tàu composite và các chi tiết kết cấu

 3. Các phương pháp liên kết trong tàu vỏ composite

 4. Các dạng hư hỏng và công nghệ sửa chữa tàu vỏ composite

2

22

2


Thái độ

 1. Hầu hết tàu cao tốc và tàu du lịch nước ta đóng bằng vật liệu Composite.

 2. Nhiều sản phẩm nhựa hiện nay được chế tạo bằng vật liệu Composite
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, xét duyệt thiết kế tàu vỏ Composite

 2. Tổ chức giám sát, thi công đóng sửa tàu vỏ Composite

3

3Chủ đề 4 : Thực hành chế tạo một số sản phẩm bằng vật liệu Composite

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Chuẩn bị bản vẽ

 2. Chuẩn bị nguyên vật liệu và dụng cụ chế tạo

 3. Thực hành chế tạo khuôn

 4. Thực hành chế tạo sản phẩm

 5. Kiểm tra, đánh giá sản phẩm

2

23

3

3Thái độ

 1. Sản phẩm bằng vật liệu Composite đang ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

 2. Chế tạo sản phẩm bằng vật liệu Composite có công nghệ riêng.
Kỹ năng

 1. Kỹ thuật pha chế các thành phần để chế tạo vật liệu Composite

 2. Kiểm tra, đánh giá sơ bộ chất lượng sản phẩm chế tạo bằng vật liệu Composite (thời gian đông cứng, bề mặt, chiều dày…)

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

9

630

45

2

15


30

45

3

6


12

18

4


9

18

27

Tổng

30

6
9

90
5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Phạm Thanh Nhựt

CN đóng và sửa chữa tàu phi kim loại

2008

Lưu hành nội bộ

Bộ môn

2

Trần Công Nghị

Sản xuất tàu nhỏ từ vật liệu composite

1993

ĐHQG TPHCM

Thư viện

3

Trần Ích Thịnh

Vật liệu compozit- Cơ học và tính toán kết cấu

1994

NXB

GD


Thư viện

4

Nguyễn Hoa Thịnh

Nguyễn Đình ĐứcVật liệu composite- Cơ học và công nghệ

2001

NXB

KHKT


Thư viện

5

J.M. Berthelot

Composite material 

1999

Springer

Internet

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúctải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương