TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàU


Chủ đề 2 : Hệ thống Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ théptải về 2.39 Mb.
trang7/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Chủ đề 2 : Hệ thống Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Kết cấu thân tàu và trang thiết bị

 2. Hệ thống máy tàu

 3. Vật liệu và trang thiết bị

 4. Ổn định tàu thuỷ

3

33

3


Thái độ

 1. Tàu phải được thiết kế, chế tạo theo đúng yêu cầu của qui phạm.

 2. Qui phạm là cơ sở pháp lý để chủ tàu, cơ sở thiết kế, cơ sở đóng tàu và cơ quan đăng kiểm thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kỹ năng

 1. Tính toán, kiểm tra kết cấu thân tàu và trang thiết bị theo yêu cầu của qui phạm

 2. Tính toán, kiểm tra hệ thống máy tàu theo yêu cầu của qui phạm

 3. Lựa chọn vật liệu và trang thiết bị theo yêu cầu của qui phạm

 4. Tính toán, kiểm tra ổn định tàu thuỷ theo yêu cầu của qui phạm

3
3


3

3


Chủ đề 3 : Các Công ước quốc tế liên quan đóng tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển

 2. Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển

 3. Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra

 4. Qui tắc quốc tế tránh va trên biển

 5. Công ước đo dung tích tàu biển

3

33

3

3Thái độ

 1. Tàu phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng yêu cầu của công ước quốc tế mới được hoạt động và cập cảng các nước khác
Kỹ năng

 1. Hiểu và áp dụng được các yêu cầu của Công ước quốc tế trong thiết kế, kiểm tra, giám sát đóng mới và sửa chữa tàu biển.

3


Chủ đề 4 : Kiểm tra, giám sát và xét duyệt thiết kế tàu thuỷ

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ tàu thủy (SV tự nghiên cứu)

 2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu thủy.

3


Thái độ

 1. Bản vẽ thiết kế trước hết phải đảm bảo yêu cầu của một bản vẽ kỹ thuật.

 2. Hồ sơ thiết kế được duyệt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của qui phạm và công ước quốc tế liên quan.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, giám sát và xét duyệt hồ sơ thiết kế theo yêu cầu Qui phạm.

 2. Vận dụng các điều khoản miễn giảm trong Quy phạm và công ước nhằm đảm bảo quyền lợi kinh tế cho khách hàng tại các điều luật cho phép người xét duyệt xem xét và quyết định.

3

3
Chủ đề 5 : Kiểm tra, giám sát quá trình đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Kỹ thuật gia công kết cấu thân tàu thủy (SV tự nghiên cứu)

 2. Kiểm tra, giám sát các côgn đoạn của quá trình đóng sửa tàu thủy theo yêu cầu Qui phạm

 3. Kiểm tra, giám sát quá trình lắp ráp các phân tổng đoạn của thân tàu vỏ thép phù hợp với thực tế sản suất và yêu cầu của quy phạm.

3
3


Thái độ

 1. Tàu đóng mới và sửa chữa phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng.

 2. Kiểm tra, giám sát quá trình đóng sửa là chuyên môn chính của kỹ sư Đóng tàu nói chung và của người Đăng kiểm viên tàu thủy nói riêng.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra hồ sơ thiết kế theo yêu cầu Qui phạm.

 2. Kiểm tra, giám sát quá trình đóng sửa tàu thủy theo yêu cầu Qui phạm.

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3


6

9

2

5


10

15

3

5


10

15

4

6
3
18

27

5

6
2
16

24

Tổng

25
5
60
5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Huỳnh Văn Nhu

Bài giảng

2009

LHNB

Thư viện

2

Đăng kiểm Việt Nam

Qui phạm tàu biển

2003

GTVT

Thư viện

3

Đăng kiểm Việt Nam

Giám sát đóng mới

2005

GTVT

Thư viện

4

Lê Hồng Bang

Công ước quốc tế trong đóng tàu

2007

GTVT

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu thủy

Mã học phần : NAA3862

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Công nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 08 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 02 tiết

- Thảo luận : 02 tiết

- Thực hành, thực tập : 18 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ gia công trên máy CNC và việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu, từ khâu thiết kế và triển khai công nghệ trên máy tính cho đến việc chế tạo chi tiết kết cấu tàu trên máy CNC.3. Nội dung chi tiết học phần

3.1. Danh mục Chủ đề của học phần

 1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM

 2. Nesting trong ngành đóng tàu thủy

 3. Chế tạo kết cấu tàu thuỷ trên máy CNC

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Giới thiệu công nghệ CAD/CAM

 2. Giới thiệu một số phần mềm CAD/CAM thông dụng

 3. Giới thiệu các máy cắt CNC thông dụng trong công nghiệp đóng tàu thủy

1

11

Thái độ

 1. CAD/CAM là công nghệ hiện đại trong các ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp đóng tàu thủy nói riêng.

 2. Nhận thức đầy đủ về vai trò của công nghệ CAD/CAM trong sản xuất hiện đại để định hướng nghiên cứu sử dụng là vô cùng cần thiết.
Kỹ năng

 1. Nắm vững công nghệ CAD/CAM trong các ngành kỹ thuật nói chung và trong ngành đóng tàu nói riêng.

 2. Phân tích và lựa chọn được hệ thống công nghệ CAD/CAM phù hợp với ngành đóng tàu.

1
2


Chủ đề 2 : Nesting trong ngành đóng tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm

 2. Một số yêu cầu của bản vẽ Nesting

 3. Sử dụng một số phần mềm CAD/CAM thông dụng hiện nay để xây dựng các bản vẽ Nesting trong đóng tàu thủy.

2

23

Thái độ

 1. Bản vẽ Nesting là cơ sở để thực hiện chế tạo kết cấu trên máy CNC.

 2. Việc tạo ra bản vẽ Nesting phù hợp sẽ giúp việc chế tạo chi tiết kết cấu tàu thủy nhanh, chính xác và tiết kiệm vật tư hơn
Kỹ năng

 1. Sử dụng được một phần mềm CAD/CAM thông dụng để xây dựng bản vẽ Nesting trong chế tạo kết cấu tàu thủy.

3


Chủ đề 3 : Chế tạo kết cấu tàu thủy trên máy CNC

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Sử dụng một số phần mềm điều khiển máy CNC

 2. Điều kiện làm việc của máy cắt CNC

 3. Sử dụng máy cắt CNC

3

33

Thái độ

 1. Máy cắt tôn CNC đang được sử dụng phổ biến trong các nhà máy đóng sửa tàu thủy hiện nay.

 2. Sử dụng hiệu quả máy cắt CNC sẽ làm tăng độ chính xác và năng suất lao động.
Kỹ năng

 1. Vận hành một số máy cắt CNC thông dụng trong ngành đóng tàu thủy

 2. Chế tạo một số kết cấu tàu thủy trên máy cắt CNC

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành Thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

2


4

6

2

4

1

1

8

28

42

3

2

1

1

10

28

42

Tổng

8

2

2

18

60
5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Thế Tranh

Công nghệ CAD/CAM/CNC

2007

ĐH Đà Nẵng

Internet

2

Đoàn Thị Minh Trinh

Công nghệ CAD/CAM/CNC

1998

KHKT

Thư viện

3

Nguyễn Anh Tuấn

Cơ sở kỹ thuật CNC

2003

ĐH SPKT

Internet

4

Ibrahim Zeid

CAD/CAM Theory and Practice

2008

McGraw-Hill

Internet

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương