TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang6/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Chủ đề 5: Ụ tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại và các đặc điểm chung của ụ tàu

 2. Kết cấu và tính toán ụ tàu.

 3. Quy trình hạ thủy tàu bằng Ụ tàu

1

22

Thái độ

 1. Ụ là dạng công trình thủy công an toàn, năng suất và hiệu quả kinh tế cao phổ biến trong các nhà máy đóng sửa tàu cỡ lớn.

 2. Tính toán, thiết kế và lập quy trình hạ thủy bằng ụ tàu là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy.


Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế ụ trong các nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Lập quy trình hạ thủy bằng ụ hoặc âu tàu

3

3Chủ đề 6 : Máy nâng tàu theo phương đứng

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc điểm chung của máy nâng tàu

 2. Máy nâng tàu dạng cơ khí

 3. Máy nâng tàu dạng thủy lực

1

22

Thái độ

Máy nâng chỉ nâng hạ những tàu có trọng tải không lớn nhưng có khả năng tự động hóa việc nâng hạ tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế máy nâng tàu ụ trong các nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Lập quy trình hạ thủy bằng sàn nâng tàu

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành Thực tập

Tự Nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

2
2
8

12

2

1
1
4

6

3

3
3
12

18

4

3
3
12

18

5

3
3
12

18

6

3
3
12

18

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Phạm Văn Thứ

Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu thủy và sửa chữa tàu thủy

2007

Giao thông vận tải

Thư viện


2

Bùi Văn Chúng

Công trình thủy công trong xưởng đóng tàu

2003

ĐHQG Tp. HCM

Thư viện

3

Đào Văn Tuấn

Công trình đường thủy

2002

Xây dựng

Thư viện

4

Adrian Jarvis

Port and Harbour Engineering

1998

Ashgate Publishing

Internet

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thiết kế kết cấu tàu thuỷ

Mã học phần : NAA3856

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Kết cấu tàu thủy, Sức bền tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 09 tiết

- Thảo luận : 06 tiết

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cần thiết dùng trong tính toán, thiết kế kết cấu thân tàu gồm nội dung thiết kế theo phương pháp lý thuyết, cơ sở lý thuyết yêu cầu Quy phạm và hướng dẫn người học thực hiện việc tính toán, thiết kế theo yêu cầu của Quy phạm.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Những vấn đề chung

 2. Thiết kế kết cấu tàu thuỷ bằng tính toán lý thuyết

 3. Thiết kế kết cấu theo yêu cầu của Quy phạm

 4. Hướng dẫn các bài tập thực hành về kết cấu tàu thủy

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Những vấn đề chung

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc điểm kết cấu tàu thủy (Sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Các phương pháp thiết kế kết cấu tàu thủy

 3. Khoảng cách sườn

 4. Đăng kiểm tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Cơ sở để đảm bảo an toàn cho tàu đi biển về phương diện kết cấu.

 2. Chuyên môn quan trọng của các kỹ sư thiết kế tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phân tích, lựa chọn được phương pháp thiết kế kết cấu tàu thủy phù hợp với tàu tính toán.

 1. Phân tích, lựa chọn được khoảng cách sườn tàu hợp lý

3
3Chủ đề 2 : Thiết kế kết cấu tàu thủy bằng tính toán lý thuyết

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Xác định chiều dày các kết cấu

 2. Phân bố vật liệu giữa tôn vỏ và các kết cấu dọc

 3. Điều kiện ổn định của các nẹp khung dàn

 4. Tính chọn các kết cấu định hình

2

22

3


Thái độ

 1. Thiết kế theo tính toán lý thuyết cho phép kiểm tra, đánh giá và lựa chọn hợp lý kết cấu tàu thủy.

 2. Áp dụng đối với các loại tàu đặc biệt chưa có trong Quy phạm.
Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế kết cấu tàu cụ thể bằng phương pháp lý thuyết

 2. Lập và giải bài toán thiết kế tối ưu kết cấu tàu thủy

3

3Chủ đề 3 : Thiết kế kết cấu theo yêu cầu của Quy phạm

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình tính kết cấu tàu thủy theo yêu cầu của Quy phạm

 2. Cơ sở lý thuyết của một số công thức tính kết cấu tàu thủy theo yêu cầu của Quy phạm

 3. Hướng dẫn tính kết cấu tàu thủy theo yêu cầu của Quy phạm Việt nam

2

2


3

Thái độ

 1. Thiết kế theo yêu cầu Quy phạm là phương pháp thiết kế kết cấu tàu thủy thông dụng hiện nay.

 2. Chuyên môn chính của kỹ sư thiết kế tàu thủy
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu các Quy phạm kết cấu

 2. Tính toán, thiết kế kết cấu tàu thủy theo yêu cầu của Quy phạm Việt nam

3

3Chủ đề 4 : Hướng dẫn các bài tập thực hành về kết cấu tàu thủy.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đọc hiểu bản vẽ kết cấu tàu thủy.

 2. Tính kết cấu tàu thủy theo yêu cầu Quy phạm

 3. Lập bảng tính vật tư kết cấu tàu thủy

 4. Xây dựng bản vẽ rải tôn bao tàu thủy

 5. Lập dự trù phần tôn bao vỏ tàu cho định kỳ sửa chữa

3

33

3

3Thái độ

 1. Các bài tập thực hành là những vấn đề chuyên môn về kết cấu tàu thủy thường gặp trong thực tế công tác.
Kiến thức

 1. Đọc hiểu bản vẽ kết cấu tàu thủy.

 2. Tính kết cấu tàu thủy theo yêu cầu Quy phạm

 3. Lập bảng tính vật tư kết cấu tàu thủy

 4. Xây dựng bản vẽ rải tôn bao tàu thủy

 5. Lập dự trù phần tôn bao vỏ tàu cho định kỳ sửa chữa

3

33

3

3
4. Phân bổ thời gian chi tiết


Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

31
8

12

2

4

3

2
18

21

3

4

3

1
16

18

4

4

3

1
16

18

Tổng

15

9

6
60
5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Gia Thái

Tính toán, thiết kế kết cấu tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

2

Trần Công Nghị

Tính toán, thiết kế kết cấu tàu thủy

2010

KH&KT

Thư viện

3

Owen F.Hughes


Ship Structural Analysis and Design

2010

SNAME

GV cung cấp

4

Yasuhisa Okumoto

Design of Ship Hull Structures

2009


Springer

Elsevier.GV cung cấp

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Đăng kiểm tàu thủy

Mã học phần : NAA3854

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Kết cấu tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy, Động lực tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật Tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 25 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 5 tiết

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Đăng kiểm tàu thủy, gồm các nội dung về hệ thống Quy phạm đóng tàu, nội dung các luật phân cấp đóng mới, một số công ước quốc tế liên quan đến đóng tàu như công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển, công ước về phòng chống ô nhiễm môi trường biển, mạn khô, phòng tránh va chạm trên biển, đo dung tích tàu …, kể cả các nghiệp vụ trong quá trình giám sát, xét duyệt, đăng kiểm tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Phân cấp và đăng ký trong đóng mới và sửa chữa tàu biển

 2. Hệ thống Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

 3. Các Công ước quốc tế liên quan đóng tàu

 4. Kiểm tra, giám sát và xét duyệt thiết kế tàu thuỷ

 5. Kiểm tra, giám sát quá trình đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Phân cấp và đăng ký trong đóng mới và sửa chữa tàu biển

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Qui định chung về phân cấp và đăng ký tàu

 2. Kiểm tra duy trì cấp tàu

 3. Kiểm tra rút cấp, xoá đăng ký

 4. Kiểm tra phân cấp lại

2

23

3


Thái độ

 1. Tàu phải được phân cấp để xác định vùng hoạt động.

 2. Tàu phải được đăng ký để xác lập chủ sở hữu và được quyền treo cờ quốc gia mà tàu đăng ký.

 3. Tàu phải được kiểm tra định kỳ theo qui định để đảm bảo an toàn.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra và làm thủ tục để phân cấp và đăng ký tàu.

 2. Kiểm tra và làm thủ tục cấp, phân cấp lại, rút cấp chứng nhận duy trì cấp tàu

2

3
tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương